Home » Artikelen » Ecologie » Autosector in publieke handen brengen – wat we niet bezitten, kunnen we niet controleren!

Autosector in publieke handen brengen – wat we niet bezitten, kunnen we niet controleren!

Als er al wetgeving is die milieuregels oplegt, zijn er altijd mogelijkheden om die regels te omzeilen. Zeker voor een sector waar miljarden in omgaan. Dat bleek erg scherp uit het schandaal van clandestiene software in dieselmotoren van Volkswagen. De software zat in 482.000 auto’s die in de VS verkocht werden en in miljoenen auto’s in Europa. In Duitsland alleen zou het om 2,8 miljoen wagens gaan. Bovendien zouden ook andere merken op grote schaal frauderen.

Van de website van onze Belgische zusterorganisatie “Linkse Sociialistische Partij”


 

De auto’s voldeden aan de uitstootnormen als ze in laboratoria getest werden, maar in werkelijkheid was er tot 40 keer zoveel uitstoot als wettelijk toegelaten. De software om de testen te misleiden, kwam van Bosch. Volgens Bild waarschuwde dat bedrijf in 2007 dat de software enkel voor interne testen mocht gebruikt worden, niet voor auto’s die op de weg zouden komen. Toch gebeurde dat. En dit is nog maar een begin. Zoals de journalist James Grimmelmann opmerkte: “De auto van de toekomst is een computer op wielen. En zodra er software is, zijn er bugs, piratenversies en het beruchte blauwe scherm [als Windows vastloopt door een systeemfout verschijnt een blauw scherm].” Eerder dit jaar was er een reclamecampagne met als slogan “Verwacht meer als je met een Volkswagen rijdt”. Blijkbaar ging dat over de uitstoot? En wat is er nog dat we niet weten?

Topman Martin Winterkorn moest Volkswagen verlaten. De man was vorig jaar goed voor een vast loon van 1,6 miljoen euro. Hij vertrekt met een pensioenpot van maar liefst 28,57 miljoen euro. Hij moest zelf ontslag nemen, maar zou volgens de Financial Times toch in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding van 3,2 miljoen euro. Frauderen waarbij ons milieu en dus ook onze gezondheid op het spel gezet worden, is blijkbaar een wel erg lucratieve bezigheid.

Wellicht zal Volkswagen grote boetes opgelegd krijgen. Dan kan het concern wel wat steun gebruiken. Minister Van Overtveldt (N-VA) heeft alvast een riante bijdrage beloofd. Als de Audifabriek in Vorst vanaf 2018 een elektrische terreinwagen mag maken, komt er 100 miljoen euro van de regering. Eerder werd al 35 miljoen euro van de gewesten beloofd.

Dat een groot bedrijf als Volkswagen op zo’n grote schaal fraude kon plegen, is opmerkelijk. De uitstoot door wagens heeft verregaande gevolgen voor onze gezondheid. De gedetailleerde informatie die er is over uitstoot en verbruik wekt de indruk dat er ernstige controles zijn. Maar blijkbaar is dit niet het geval. De autlobby is te groot en te machtig om dergelijke controles toe te laten.

Die macht blijkt overigens ook uit de reacties op het schandaal. Enkel Zwitserland verbood de verdere verkoop van modellen waar de fraude van vastgesteld is. Elders werd gesproken over onderzoeken en werd met schadeclaims gedreigd. Dienen die sterke uitspraken enkel om ons te sussen tot het stof is gaan liggen?

Een autosector waarin zo’n grootschalige fraude kan, is ziek. Bovendien maakt het ons ook ziek door de schadelijke gevolgen op milieuvlak. Twee maanden voor een Klimaattop in Parijs geeft dit te denken. Dat deze Klimaattop mee gesponsord wordt door grote automerken wijst erop dat we vanuit die hoek niets moeten verwachten.

Wat we met de gemeenschap niet bezitten, kunnen we ook niet echt controleren. Mobiliteit, milieu en gezondheid zijn te belangrijk om private bedrijven de vrije hand te laten. Als enkel de winsten tellen, wordt niet geaarzeld om te frauderen. Dankzij de goede banden met internationale instellingen en regeringen, onder meer op basis van een uitgebreid lobbynetwerk, komen ze er nog mee weg ook. De fraude bij VW is geen morele kwestie, het is een logische ontwikkeling in een op winsten gericht systeem. Het is dan ook niet geen probleem dat tot een bedrijf in de sector beperkt is.

Hoog tijd om daarmee te breken. Breng de volledige mobiliteitssector, dus ook de automobielbedrijven, onder publiek bezit zodat een degelijke controle mogelijk is, zodat ernstig kan geïnvesteerd worden in milieuvriendelijke alternatieven voor zowel collectieve als individuele mobiliteit (waarbij een drastische uitbreiding van het openbaar vervoer het particuliere vervoer doet afnemen).

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top