Home » Artikelen » De monarchie is niet van deze tijd

De monarchie is niet van deze tijd

Een monarchie is een staatsindeling waarbij de politieke macht behoort tot één persoon, de monarch. In de middeleeuwse staatsleer werd de monarchie gerechtvaardigd vanuit de gedachte dat de soevereiniteit van de vorst van God gegeven was. Gezag daalt in die visie van boven naar beneden, van het bovennatuurlijke gezag, naar het koninklijke en verder. Dit is wat koningen, keizers en vorsten beweerde het ’’natuurlijke’’ recht te zijn.

Artikel door Jorein Versteege

Socialisten zijn van natuur republikeinen in de zin dat wij staan voor een republiek van de arbeidersklasse. Hierbij verwerpen we de burgerlijke republiek, waarbij de politieke en economische macht ligt bij de heersende kapitalistenklasse. In een burgerlijke democratie zijn er wel verkiezingen, maar politiek wordt gevoerd in diensten van de bourgeoisie. Onze visie van een republiek is de socialistische radenrepubliek, een republiek onder controle van arbeidersraden.

Het idee van een monarchie is achterhaald en bestaat anno 2022 alleen omdat de kapitalistenklasse er nog nut in ziet. In Nederland is het vooral omdat de Familie Oranje-Nassau in dienst staat van het bedrijfsleven. Vooral Beatrix had altijd een leger aan zakenmensen om zich heen als ze op staatsbezoek ging. Ze wist heel goed hoe belangrijk de kroon was voor het Nederlandse kapitalisme. Willem Alexander doet precies hetzelfde, hij is een echte vertegenwoordiger van het bedrijfsleven.

Arbeiders hebben niets aan de monarchie. Ze worden ook niet gezien als belangrijk. Monarchen kijken op werkenden neer. Het gewone volk is er om de monarch aan te juichen. Als we kijken naar de monarchieën van de noordelijke Europese landen, zien we vooral dat de monarchie enkel en alleen bestaat omdat politiek links dit geaccepteerd heeft. Geen enkele sociaaldemocratische partij is nog republikeins in noemen. Van de PvdA tot aan de Scandinavische sociaaldemocraten, allemaal zijn het trouwe monarchisten!

In Spanje is de monarchie hersteld door fascisten en in leven gelaten door de sociaaldemocratie. Opnieuw een bewijs dat de sociaaldemocraten de republikeinse idealen van het socialisme keer op keer verraden hebben. In andere landen is de monarchie op democratische wijze afgeschaft, zoals het ook zou moeten in Nederland, België, Scandinavië en Spanje. In Italië en Griekenland stemde men na de tweede oorlog voor de een burgerlijke republiek.

Waarom zouden we tegen het Huis van Oranje-Nassau zijn? In eerste instantie omdat het idee van een monarchie achterhaald is. Het idee dat één familie verheven is en recht heeft op miljoenen aan belastinggeld, terwijl de staat bijzonder hard en wreed optreed tegen baanlozen. In Nederland heeft de monarch ook nog wat inspraak in de politiek. Hij/zij kan wetten weigeren te tekenen en heeft dus nog wat te zeggen. Dit is ondemocratisch omdat de monarch niet gekozen is door de meerderheid van de kiezers.

Het fabeltje van een neutrale koning/koningin is al ontkracht door het feit dat alle Nederlandse monarchen de bestaande kapitalistische machtsstructuren volledig ondersteunen. Ze hebben dan wel niet de absolute politieke macht, maar spelen wel een symbolische rol en zijn een visitekaartje. Het idee dat iedereen achter Oranje staat is een dogma, die de kapitalistische media verspreidt om de illusie te kweken dat Nederland pal achter de kroon staat. In 2013 werd dit meer dan duidelijk toen de politie hard ingreep tegen (burgerlijke) republikeinen, die demonstreerden tegen de kroning van Willem Alexander.

In het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland, is het Huis Windsor altijd een conservatief bolwerk gebleven. Ze laten zich beperkt zien en houden streng vast aan reactionaire opvattingen omtrent de omgang tussen monarch en het ’’gewone’’ volk. De Britse monarch moet de rol van een acteur spelen en niet van het script afwijken. Elizabeth Windsor begreep deze rol als de beste. 70 jaar en 214 dagen speelde ze de rol van Koningin van het Verenigd Koninkrijk en de Commonwealth Realms.

Vermoed wordt dat de Windsor familie een eigen vermogen van 14 miljard euro bezit. Per jaar kreeg Elizabeth Windsor een uitkering van 8 miljoen Britse ponden (9 miljoen euro) van de staat. De Windsor familie krijgt ook geld (winst) uit de arbeid van arbeiders, ze zijn een kapitalistische familie die eigenlijk helemaal geen uitkering nodig hebben. De kroon bezit 14 paleizen en de familie bezit daarnaast nog eens 7 privé paleizen (zoals Balmoral Castle).

Het is voor ons onacceptabel dat een monarch beloond wordt met miljoenen, terwijl de arbeidersklasse lijdt aan inflatie, wanhoop en stress. Want door kapitalistisch beleid groeit de armoede, vooral in Groot Brittannië kunnen de meeste arbeiders niet meer in de hoofdstad wonen. Men heeft gewoonweg niet het inkomen om de hoge huren te kunnen betalen. Je moet al bovenmodaal verdienen om een woning te kunnen huren in Londen. Daarnaast stijgen de prijzen voor voedsel en energie door de crisis.

Het Huis Windsor en het Huis van Oranje-Nassau moeten volgens ons onteigend worden. Hun bezit behoort toe aan de gemeenschap, die al jaren betalen voor hun luxe en status. Zonder ons belastinggeld zou de monarchie niets zijn, ze lopen rond in dure kleding en rijden in de beste auto’s met geld dat de overheid van werkenden haalt. Revolutionair socialisten zullen daarom altijd tegen de monarchie zijn en pleiten voor een socialistische republiek onder controle van arbeidersraden.

Dit is natuurlijk niet de populaire mening. De media is niet al te vriendelijk tegen republikeinen. Ook in Groot Brittannië worden critici van de monarchie vaak zwart gemaakt. Nu Elizabeth Windsor dood is moet iedereen rouwen. Iedereen is blijkbaar verplicht om verdrietig te zijn over de dood van deze oude vrouw. De Britse media zet dit beeld natuurlijk graag neer en de NOS neemt het klakkeloos over.

Critici komen niet aan het woord, voor monarchisten is de media er altijd. Het kapitalisme gebruikt de monarchieën om een bepaald fictief sprookje in stand te houden. Dat spookje is echter een illusie waar werkenden niets aan hebben. Het is taak van socialisten om de monarchie te verwerpen, helaas doet politiek links dat niet meer anno 2022. In Nederland is gevestigd links bijna volledig monarchistisch geworden, voormalig SP leider Emile Roemer is zelfs commissaris van de Koning in Limburg.

Een nieuw arbeiderspartij zal republikeins moeten zijn en pleiten voor een Socialistische Raden Republiek der Nederlanden. Dat is waar wij ons voor zullen inzetten. Wie dat ook inziet roepen we op om contact met ons op te nemen!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top