Home » Artikelen » 25 november internationale actiedag: stop geweld tegen vrouwen

25 november internationale actiedag: stop geweld tegen vrouwen

De strijd tegen seksisme is internationaal!

Online meeting 28 november met Iraanse spreekster

De coronacrisis zorgt wereldwijd voor een piek van het geweld tegen vrouwen en LGBTQ+-mensen. Seksisme komt voor in vele vormen: feminicides, fysiek en seksueel geweld; vercommercialisering van ons lichaam; ongepast gedrag en opmerkingen, maar ook economisch geweld door een oververtegenwoordiging van vrouwen en LGBTQI+mensen in onzekere situaties.

De “onzichtbare” werknemers in de essentiële sectoren (zorg, distributie, schoonmaak) – waar vrouwen in de meerderheid zijn – werden plotseling zichtbaar toen de coronacrisis uitbrak. Nu maakt men van hen heldinnen. In realiteit ondergaan ze onzekere arbeidsomstandigheden: deeltijds en tijdelijk werk, onbetaald overwerk, een verhoogd gezondheidsrisico en een uurloon dat vaak lager is dan €14/u bruto.

Onzekerheid maakt ons kwetsbaarder voor andere vormen van geweld. Hoe kun je ongewenste intimiteiten op het werk aan de kaak stellen als je bang bent je baan te verliezen? Hoe gaan we weg uit een gewelddadige gezinssituatie als ons inkomen onvoldoende is om alleen te wonen en er een enorme woningnood is? Individueel is het moeilijk om te reageren; samen staan we sterker!

Vrouwen vechten terug

Vorig jaar hebben we over de hele wereld massale bewegingen van vrouwen gezien: met name in Spanje, Latijns Amerika en het Midden Oosten. Ook dit jaar heeft de coronacrisis vrouwen er niet van weerhouden massaal in actie te komen, heel recent in Polen ter verdediging van het recht op abortus. De rol van vrouwen in de massabewegingen in het Midden Oosten en Noord Afrika, bijvoorbeeld in Libanon, is niet zo bekend. Op onze online meeting van 28 november zal Sarah Moayeri, die van Iraanse afkomst is, hierover spreken. Zij is lid van de Oostenrijkse zusterorganisatie van Socialistisch Alternatief, Sozialistische Linkspartei, en actief bij de socialistisch feministische campagne ‘Nicht mit mir’.

Het hele systeem is schuldig

Dat onze lichamen verkoopobjecten zijn geworden, dat er lage lonen zijn, dat er racisme, seksisme en LGBTQI+fobie is komt maar één groep van de bevolking ten goede: de ultrarijken. Zij zagen hun fortuin met 28% toenemen tijdens de gezondheidscrisis. Om die pandemie te stoppen, is “opvoeding” onvoldoende. Het probleem is structureel, het hele systeem moet veranderen!

We eisen kwalitatief hoogwaardig onderwijs, daarnaast betere ondersteuning van slachtoffers. Stop de objectivering van onze lichamen: die dient enkel dient om winst te maken. Dat alles moet gecombineerd worden met de eis voor economische onafhankelijkheid waarmee we gewelddadige situaties echt kunnen ontvluchten, zodat we echte keuzes te kunnen maken in ons leven.

Mijn lichaam, mijn keuze:

  • Stop de verkrachtingscultuur. Voor het recht om je te kleden zoals je zelf wenst.
  • Stop de vercommercialisering van onze lichamen.
  • Voor seksuele voorlichting die ingaat op begrippen als toestemming, gender, seksuele geaardheid, enz.
  • Voor een volledige decriminalisering van abortus en gratis hoogwaardige anticonceptie.

Voor een beleid dat ons een keuze biedt:

  • Meer publieke financiering voor opvang voor slachtoffers van geweld (vrouwen, gezinnen, LGBTQI+mensen), voor sociale huisvesting, voor de sociale sector, onderwijs, openbaar vervoer …
  • Voor een inkomen waarmee we financieel onafhankelijk kunnen zijn: een uurloon van minstens €14 bruto, een maandelijks pensioen van minstens € 1.500 netto ongeacht de loopbaan, alle uitkeringen boven de armoedegrens.
  • Solidariteit met vrouwen zonder papieren: regularisatie voor iedereen.

De emancipatie van vrouwen vereist een samenleving die gebaseerd is op het voorzien in de behoeften van iedereen. Dat kan enkel in een socialistische samenleving!

Discussieer hierover mee op onze online meeting van 28 november. Start: 13.00 uur, inloggen kan vanaf 12.45 uur. De bijeenkomst zal via zoom plaatsvinden.

Installeer hiervoor zoom op je computer of smartphone (www.zoom.us, het is heel eenvoudig en gratis) en log in via de link:

https://us02web.zoom.us/j/85887816571?pwd=QlZnbVNPKzlJaklMZWNsZ3d2WTQrdz09

Of via meeting ID: 858 8781 6571

Passcode: 237108

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top