Home » Artikelen » Ecologie » Klimaatmars Rotterdam groot succes! Nu opbouwen voor Global Earth Strike op 27 september!

Klimaatmars Rotterdam groot succes! Nu opbouwen voor Global Earth Strike op 27 september!

Afgelopen zondag namen ruim duizend mensen, waaronder veel jongeren, deel aan de Rotterdamse Klimaatmars. Daarmee was het de grootste klimaatmars ooit gehouden in Rotterdam, en dus een groot succes. We moeten hierop verder bouwen!

Veel deelnemers droegen antikapitalistische slogans met zich mee, zoals: “Als het klimaat een bank was, was het allang gered”, “Het kapitalisme is over zijn houdbaarheidsdatum heen”, en “Composteer kapitalisme.” Ook kwamen we aardig wat jongeren tegen die geïnteresseerd waren in een socialistisch alternatief.

Deze antikapitalistische stemming was echter niet zozeer terug te vinden bij de sprekers, o.a. een promovendus, een vertegenwoordiger van Groen Links en van de FNV. Wel werd terecht gesteld dat individuele oplossingen niet volstaan om het klimaat te redden; zo werd verteld dat 70% van de CO2 uitstoot in de regio en 20% van de CO2 uitstoot landelijk afkomstig is van de Rotterdamse haven. Hoe naar een oplossing te komen, “maak de haven kolenvrij”, was echter minder duidelijk. Zo zei een spreker dat het Havenbedrijf, waarvan de meerderheid van de aandelen in handen is van de gemeente, “en dus van ons”, daar een rol in te spelen had. Maar de grote havenbedrijven en concerns zoals Shell, zijn niet in onze handen, maar in privébezit. En wat je niet bezit, kan je niet controleren. Daarom brengt Socialistisch Alternatief naar voren, o.a. in onze krant die we op de Klimaatmars verkochten, dat de energiebedrijven, de grote multinationals en de banken in gemeenschapsbezit gebracht moeten worden, zodat we de economie ecologisch kunnen plannen, naar de behoeften van de meerderheid van de bevolking en de planeet.

Ook door de FNV werd niet duidelijk de eis gesteld dat degenen die in de haven en industrie in Rotterdam werken, bij een groene transitie de garantie moeten krijgen op een andere baan in duurzame productie tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Als je dit niet als eerste naar voren brengt, dreigt het gevaar dat er een schijnbare tegenstelling ontstaat tussen de klimaatbeweging en degenen die in de haven werken. Terwijl het juist de werkenden zijn, die we moeten betrekken bij de beweging; immers, zij hebben de economische macht via het stakingswapen om daadwerkelijke veranderingen door te voeren.

Maar de Rotterdamse Klimaatmars was zonder meer een hele goede aanzet voor het verder opbouwen van de beweging, om te beginnen toewerken naar de Global Earth Strike op 27 september. Laten we scholieren, studenten en werkenden betrekken bij deze internationale staking voor het klimaat, en tegelijkertijd de discussie voeren in de beweging welke eisen en strategie noodzakelijk zijn om fundamentele veranderingen af te dwingen!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top