Home » Artikelen » Miljoenennota: mooi weer-verhaal moet falen regering verhullen

Miljoenennota: mooi weer-verhaal moet falen regering verhullen

Foto: Wikipedia

De Troonrede en presentatie van de Miljoenennota was grotendeels een mooi-weer verhaal. De “middenklasse” zal nu eindelijk gaan profiteren van de economie, die nog steeds uitstekend zou draaien. Er zou serieus geïnvesteerd worden in het oplossen van de woningnood. Maakt het kabinet een draai, weg van het naakte neoliberalisme? Dat is slechts schijn. De VVD domineert in het parlement als vanouds. De grote problemen in de maatschappij worden niet aangepakt, sterker, verdere verslechteringen dreigen. En komt recessie, waarvoor de traditionele politici hun hoofd in het zand steken, zal nog verdere dramatische gevolgen voor ons leven betekenen – als we niet terugvechten!

Rutte 3 ziet zich gedwongen zich anders voor te doen dan voorheen. Werd vorig jaar nog het afschaffen van de dividendbelasting – een overduidelijk cadeautje aan de multinationals – met hand en tand verdedigd door de coalitie, nu heeft Rutte topmanagers ervan beschuldigd alleen hun eigen zakken te spekken en veel te weinig de lonen van de werknemers te verhogen.

Dijkhoff (VVD) wil „het kapitalisme bijsturen” en de middenklasse beschermen, in plaats van bedrijven. Heerma (CDA) ziet „de kilte van de markt en bureaucratie van de overheid, individualisering en neoliberaal denken” als bedreigingen voor diezelfde middenklasse. Hoe schijnheilig kan je zijn? Het is duidelijk: de neoliberale partijen zijn bang voor de boosheid van de gewone werkenden, die hen terecht meer en meer zien als de partijen van de multinationals, en de rechtse politici proberen de schijn op te wekken dat ze voor de belangen van de “hardwerkende middenklasse” staan.

Maar de waarheid is concreet en de portemonnee liegt niet. Kijken we bijvoorbeeld naar de zogenaamde stijgende koopkracht. Niet veel mensen zullen er nog vertrouwen in hebben dat die inderdaad gerealiseerd wordt, na alle loze beloften van de afgelopen jaren. Maar zelfs als de voorspellingen van de regering zelf uitkomen, dan zou een topambtenaar er 200 euro per maand bij krijgen, en een gewone werkende slechts twee tientjes. Maar als bijvoorbeeld de benzineprijs fors stijgt door de ontwikkelingen op de oliemarkt, wat zeker niet ondenkbaar is, dan zijn die twee tientjes zo weer verdampt…..

En dan hebben we het nog niet over de groepen die er sowieso op achteruit gaan, zoals gepensioneerden. Na al tien jaar ingeleverd te hebben, dreigen er kortingen op de pensioenen voor miljoenen gepensioneerden, nu vier grote pensioenfondsen ver onder de dekkingsgraad zijn gekomen.

Als de regering werkelijk de koopkracht wil verhogen, waarom dan niet het minimumloon omhoog tot 14 euro per uur, zoals de FNV eist? Dat zou een daadwerkelijke verbetering betekenen voor miljoenen laagbetaalden, jongeren en uitkeringsgerechtigden. En waarom niet de AOW verhogen naar netto 1500 euro per maand, zodat er eindelijk een einde komt aan de armoede onder ouderen?

Er worden tientallen miljarden geleend (wat met de huidige lage rente spotgoedkoop is) voor een “investeringsfonds”, waarvan nog vaag is wat het precies gaat inhouden. Wat wel duidelijk is, is dat dit geld niet naar de publieke sector gaat; de problemen met bijvoorbeeld het lerarentekort en de ouderen- en jeugdzorg worden niet serieus aangepakt. Terwijl die sectoren schreeuwen om serieuze investeringen, na de verwoestende bezuinigingen van de afgelopen jaren. Gemeenten luiden de noodklok dat ze zwembaden en bibliotheken moeten sluiten vanwege tekorten door bezuinigingen, maar ook hier is de regering doof voor…

En neem dan het plan voor investeringen in woningbouw, waar het kabinet zo trots op is. 2 miljard word er voor uitgetrokken. Maar dit is volstrekt onvoldoende. Eén van de redenen voor het schrijnende gebrek aan sociale huurwoningen is dat de woningbouwcorporaties een verhuurdersheffing moeten betalen, een straf op investering in sociale woningbouw, van 1,8 miljard per jaar. Een goede eerste stap zou zijn, om die verhuurdersheffing af te schaffen (wat dus al bijna 2 miljard zou kosten), maar deze wordt slechts met 100 miljoen verlaagd. Het is dan ook de vraag hoeveel betaalbare woningen er echt gerealiseerd zullen worden van die twee miljard. Terwijl de groep mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is, van 18.000 naar 39.000. Tel daar nog bij op al die jongeren die op zichzelf willen wonen maar niets betaalbaars kunnen vinden, mensen die een gezin willen stichten of willen uitbreiden en een groter huis nodig hebben……

Het leenstelsel voor studenten wordt niet afgeschaft, het klimaatakkoord blijft zeer vaag en roept nog steeds de vraag op of de gewone werkenden voor de maatregelen gaan betalen… Kortom op alle terreinen die gewone werkenden en jongeren aangaan faalt dit kabinet opnieuw.
En dit terwijl er nog steeds sprake is van economische groei. Maar die vlakt af en het gevaar is groot, dat ook Nederland in de komende periode in een recessie belandt. Wat kunnen we dan wel niet verwachten van de politieke lakeien van de multinationals? Wat voor draconische bezuinigingen hebben ze dan voor ons in petto?

Maar we hoeven niet machteloos toe te zien. De woede die bestaat moet georganiseerd worden. Daar ligt in de eerste plaats een taak voor de FNV. Daarbij moeten we het niet aan de leiding overlaten, maar binnen de vakbeweging vechten voor het aangaan van een echt strijdbaar offensief tegen de regering.

Daarnaast zullen we ook een politiek instrument nodig hebben om voor de belangen van werkenden en hun gezinnen op te komen. Voor de SP is nu een cruciale periode aangebroken om de juiste conclusies uit de nederlagen te trekken en weer een weg omhoog te vinden op solide, socialistische basis, zodat de SP daadwerkelijk zo’n politiek instrument kan worden.
We zullen niet alleen moeten vechten tegen elke verslechtering, en voor noodzakelijke verbeteringen. Niet alleen Rutte 3, maar het kapitalistisch systeem heeft gefaald. Als het ons zelfs in tijden van economische groei niet in de hoogst noodzakelijke behoeften kan voorzien, en steeds gedoemd is opnieuw in crisis te raken, dan heeft het kapitalisme zijn bestaansrecht verloren. Vecht met ons mee voor een democratisch socialistische maatschappij!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top