Home » Geen categorie » Abortusrechten en LGBTQ+-rechten in Polen onder vuur

Abortusrechten en LGBTQ+-rechten in Polen onder vuur

Online meeting zaterdag 27 juni, 14 uur
Abortusrechten en LGBTQ+-rechten in Polen onder vuur!
Internationale solidariteit nodig!

 

 

 

 

 

 

Verschillende regimes maken misbruik van de coronacrisis en de lockdown om rechten van werkenden, vrouwen en LGBTQ+-mensen aan te vallen. Zo ook de regering van Polen. Deze reactionaire regering probeerde eerder al, in 2016, het recht op abortus nog verder in te perken. Dat werd toen tegengehouden door een massale beweging van vrouwen. Nu proberen ze het opnieuw, in de hoop dat de lockdown verzet zal tegenhouden. Ook de rechten van LGBTQ-mensen liggen onder vuur.

Sinds 1993 is abortus in Polen alleen nog legaal in geval van verkrachting, gevaar voor de gezondheid of het leven van de zwangere vrouw, en misvorming of ongeneeslijke ziekte van de foetus. Het wetsontwerp dat op 15 april dit jaar werd besproken, maar dat werd doorverwezen naar een commissie, is bedoeld om het bestaande recht verder te beperken door de mogelijkheid van abortus in dit laatste geval af te schaffen. Daarna kwam er een nieuwe aanval op het abortusrecht, doordat artsen die zelf geen abortus willen uitvoeren vanwege gewetensgronden vrouwen niet meer naar een collega hoeven door te verwijzen (zie ook het aparte artikel hierover op deze website).

Het was niet de eerste keer dat er in het Poolse parlement voorstellen worden besproken om de reproductieve rechten verder te beperken. In 2016 waren er plannen om het recht op abortus te beperken tot het geval dat het leven van de zwangere vrouw in gevaar is, en om gevangenisstraffen tot 5 jaar in te voeren voor vrouwen die hun toevlucht nemen tot clandestiene abortus. Dit werd toen tegengehouden doordat vrouwen in verzet kwamen, met als hoogtepunt een massale vrouwenstaking.

Op 15 april was nog een ander wetsontwerp in behandeling: “Voor de bescherming van kinderen en jongeren tegen seksuele verdorvenheid en demoralisatie.” . Het is een “burgerwet” voor het verbod op seksuele voorlichting. Achter de petitie die bij het parlement is ingediend, zit een afschuwelijke homofobe campagne die seksuele voorlichting, seksueel kindermisbruik en LGBTQI+ personen op hetzelfde niveau plaatst. Dit in de context van de toenemende homofobie, waarbij een kwart van het Poolse grondgebied door haar gekozen vertegenwoordigers tot “LGBT-ideologievrije zone” is uitgeroepen.

De PiS-regering (Recht en Rechtvaardigheid) werd verkozen met een reactionair beleid dat de meer conservatieve katholieke laag aanspreekt, maar vooral vanwege sociale beloften zoals de invoering van kindertoeslag (110 euro per maand per kind), een aanzienlijke verbetering voor veel gezinnen. Maar ondanks hun pro-gezinsretoriek is er een tekort aan openbare crèches en kleuterscholen, en nu is de coronaviruscrisis het voorwendsel om een “anticrisiswet” aan te nemen die de arbeidstijd verlengt, de tijd die werknemers met hun gezin kunnen doorbrengen verkort en de kinderopvangproblemen verergert.

Alternatywa Socjalistyczna (ISA in Polen) heeft campagne Rosa in Polen gelanceerd om te vechten voor een werkelijke keuze: het recht op inclusieve seksuele voorlichting, anticonceptie en abortus. Maar ook het recht op voldoende financiële steun, kinderopvang en voldoende vrije tijd zodat armoede of werkdruk geen reden hoeft te zijn om geen kinderen te nemen. Ook vechten zij om het in 1989 met steun van de katholieke kerk opgerichte anti-arbeiders, anti-vrouwen en anti-LGTBQ+ kapitalistische systeem te vervangen door een socialistische samenleving die iedereen een fatsoenlijk leven en volledige democratische rechten biedt.

Wij steunen hen bij hun strijd, om te beginnen door deze kwesties onder de aandacht te brengen met deze online meeting met een aantal gastsprekers. Deze zal gevolgd worden door een concrete solidariteitscampagne.

Doe mee met de meeting! Deze zal via zoom gehouden worden. Daarvoor moet je zoom installeren op je computer of smartphone (www.zoom.us, het is heel eenvoudig en gratis) en vanaf 13.50 op 27 juni kan je inloggen met deze link: https://us02web.zoom.us/j/81617560841. De meeting zal om 14.00 uur beginnen en duren tot 15.00 uur. De voertaal van de meeting zal Engels zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top