Home » Artikelen » Solidariteit » Polen: nieuwe aanval op de toegang tot abortus

Polen: nieuwe aanval op de toegang tot abortus

Ze geloven dat vrouwen niet in staat zijn om zelf te beslissen, dat ze geen toegang hoeven te hebben tot hun eigen medische informatie. Dat artsen, ouders en partners kunnen voor hun beslissen.

Geschreven door ROSA Polen.

In de zeldzame gevallen waarin abortus in Polen legaal is (foetale misvormingen, risico’s voor de gezondheid van de zwangere, verkrachting), hebben artsen de “gewetensclausule” die hen in staat stelt te weigeren deze medische handeling uit te voeren. Zij moeten dan de persoon die een abortus wil laten uitvoeren, doorverwijzen naar een dokter die daar wel toe bereid is.

De Gezondheidscommissie van het Poolse parlement heeft deze verplichting zojuist uit de wet geschrapt. Vrouwen die een abortus nodig hebben, zullen nu zelf moeten uitzoeken waar ze die kunnen krijgen.

Artsen die gebruik maken van de gewetensclausule zijn helaas geen uitzonderingen. In Podkarpackie bijvoorbeeld, een gebied van 2 miljoen inwoners, hebben alle artsen de gewetensclausule ondertekend, waardoor het in feite onmogelijk is om daar een abortus te verkrijgen.

Soms liegen ze zelfs over de resultaten van prenatale onderzoeken, zoals in een berucht geval een paar jaar terug, toen verschillende artsen in een ziekenhuis hun krachten bundelden om te voorkomen dat een vrouw de ongeneeslijke misvorming van haar foetus te weten zou komen om te voorkomen dat ze abortus pleegt. De vrouw werd zo gedwongen een stervend kind ter wereld te brengen.

Onlangs werd er een medaille uitgereikt aan een antikeuze activist die een 17-jarig meisje verhinderde een abortus te laten uitvoeren. Toen ze van haar zwangerschap hoorde, had het meisje op een gesloten Facebook groep abortusadvies gevraagd en de activist verklikte haar bij haar familie en haar vriendje.

Deze twee voorbeelden tonen duidelijk de visie van het antikeuze kamp op vrouwen aan: ze geloven dat vrouwen niet in staat zijn om zelf te beslissen, dat ze geen toegang hoeven te hebben tot hun eigen medische informatie. Artsen, ouders en partners kunnen voor hen beslissen.

Poolse vrouwen zijn het beu om op deze manier behandeld te worden, zoals ze hebben laten zien tijdens de vrouwenstaking in 2016 en dit jaar, toen het recht op abortus opnieuw werd bedreigd. Sinds drie decennia wordt conservatisme en vrouwenhaat in Polen aangemoedigd en geïnstitutionaliseerd, als steun voor het kapitalisme. Om volledige reproductieve rechten te verkrijgen en uit te oefenen, wat democratische rechten zijn, zullen de Poolse vrouwen en hun bondgenoten dit systeem van onderdrukking en uitbuiting moeten aanpakken.

Socialistisch Alternatief – ISA Nederland organiseert op zaterdag 27 juni om 14 uur een online meeting over de aanvallen op vrouwen, LGBTQ rechten. Voor meer informatie hou deze site en onze Facebook pagina in de gaten.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top