Marxisten uit 37 landen namen tussen 18 en 25 juli deel aan de grootste internationale interne bijeenkomst van International Socialist Alternative (voorheen CWI) ooit.

Verslag door Danny Byrne

Deze allereerste Virtual Marxist University overtrof alle verwachtingen. Het was bijzonder levendig en enthousiast, maar tegelijk werd een enorme ernst aan de dag gelegd. Het succes weerspiegelt een sterke, jonge, zelfverzekerde en groeiende marxistische internationale organisatie die vastbesloten is om zich politiek voor te bereiden op de stormachtige periode die komt. Het resultaat van de financiële oproep – met op het ogenblik van schrijven een voorlopig resultaat van 197.000 euro – is daar een uitdrukking van. Dit is vijf keer meer dan de grootste financiële oproep op een internationale bijeenkomst in ons bijna 50 jarig bestaan.

De organisatie van de Virtual Marxist University stelde ons voor vele uitdagingen. Sessies die zich uitstrekten over hele dagen, met deelname uit heel de wereld en dus over verschillende tijdzones. Honderden kameraden uit Brazilië, Mexico, Canada en de Verenigde Staten namen deel aan sessies die om 3 en 4 uur ‘s nachts hun tijd begonnen, terwijl kameraden in Azië tot laat in de nacht aandachtig bleven volgen.

Essentiële politieke voorbereiding te midden van de historische crisis van het kapitalisme

Elke dag had zijn een eigen thema, telkens een cruciaal aspect van de politieke voorbereiding die nodig is voor marxisten om te begrijpen en tussen te komen in een cruciale periode in de wereldgeschiedenis. Zaterdag 18 juli begon met een plenaire vergadering over de wereldperspectieven, met op zondag een reeks commissies die dieper ingingen op verschillende aspecten van de wereldsituatie, die wordt gekenmerkt door een historische crisis van het systeem op alle niveaus. Dit omvatte een commissie over marxistische economie, waaraan meer dan 200 kameraden deelnamen, en een fascinerende discussie over de nieuwe Koude Oorlog en het tijdperk van toenemende inter-imperialistische rivaliteit.

Op maandag bespraken de commissies de strijd tegen de onderdrukking, met een diepgaande discussie onder leiding van Amerikaanse kameraden over de in Minneapolis opnieuw opgeflakkerde  Black Lives Matter rebellie. Onze tussenkomsten in die beweging waren een cruciaal onderdeel van onze werking de voorbije maanden. Kameraden die betrokken zijn bij de internationale ROSA-campagne zorgden voor verschillende commissies over socialistisch feminisme. Tegelijk waren meer dan 100 kameraden aanwezig op een discussie over een socialistische benadering van de strijd voor LGBTQI+-bevrijding.

Op dinsdag waren er 13 verschillende commissies die een marxistische kijk op de geschiedenis bespraken, van de lessen van de jaren dertig tot het proces van de Chinese kapitalistische restauratie. Een ander hoogtepunt van dit blok was een commissie die de 100ste verjaardag van de Mexicaanse revolutie besprak, in goede banen geleid door leden van onze nieuwe, dynamische en groeiende Mexicaanse afdeling Alternativa Socialista.

Bouwen aan de krachten van het marxisme

Op woensdag was er een extra lange dag: alles samen duurden de commissies en plenaire sessie meer dan 12 uur. Verschillende dappere kameraden uit Seattle of California trotseerden de vergadering van iets na middernacht tot de volgende middag om 13u30. Dit is precies het soort vastberadenheid dat nodig is voor de opbouw van revolutionaire partijen wereldwijd – het thema van de dag.

Onze Marxistische Universiteit was geen bijeenkomst van academici, maar van actief betrokken revolutionaire socialisten, die lessen trekken uit de geschiedenis en de marxistische theorie om een beter draagvlak te creëren voor het socialisme op de werkvloer, op scholen en in de buurt.

Er was op woensdag een plenaire meeting die werd bijgewoond door kameraden uit alle continenten en waarin verschillende aspecten van de opbouw van onze wereldwijde partij aan bod kwamen. Vervolgens bespraken 15 verschillende commissies deze onderwerpen diepgaand, waaronder het winnen van nieuwe leden en consolidatie, het opbouwen van revolutionaire financiën en een ambitieus plan en perspectief voor marxistische publicaties in de jaren 2020, met inbegrip van sociale media.

Discussies over jongeren- en studentenwerk onderstreepten de cruciale noodzaak om zich tot de jongeren te richten, zeker op een ogenblik van politieke radicalisering en het ontwaken van een nieuwe generatie, die getekend is door een perspectief van tientallen jaren van crisis en strijd.

De ernst en ambitie van deze discussies was bijzonder opvallend. Het succes van de VMU vond natuurlijk niet plaats in een vacuüm, maar in de context van stappen vooruit in de opbouw van de krachten van het marxisme. De afgelopen zes maanden was de snelste groeifase ooit voor Socialist Alternative in de VS. In Engeland, Wales en Schotland is onze nieuw opgerichte afdeling sinds de oprichting vorig jaar met meer dan 20% gegroeid, en ook de afdelingen in Ierland en België beginnen een hernieuwde groei te kennen.

In minder dan een jaar tijd heeft ISA zijn hele internationale apparaat, financiën en internationale publicaties opnieuw moeten opbouwen. Dit gebeurde met bescheiden maar belangrijk succes. De VMU besprak hoe we onze internationale publicaties – onze website, internationalsocialist.net, evenals onze social media platforms en wekelijkse live video uitzending ‘World to Win’ – in de komende periode naar een hoger niveau kunnen tillen.

Voor ISA betekent bouwen op een stevige basis ook het verdiepen van onze wortels in werkplekken en in de arbeiders- en vakbeweging. Voor het eerst organiseerde de VMU op een internationale bijeenkomst op donderdag een commissieblok om kameraden uit verschillende sectoren internationaal bij elkaar te brengen, waaronder gezondheidszorg, onderwijs, transport, industrie, handelssector, enz. Dankzij deze discussies konden de kameraden leren van elkaars ervaringen en konden ze de basis leggen voor een sterkere coördinatie van solidariteit en strijd.

 

CCP-repressie in Hongkong – punt van zorg voor alle socialisten

Een thema gedurende de hele week, en in een speciale plenaire vergadering op donderdag, was de ernstige situatie in Hongkong, waar een historisch optreden tegen de democratische rechten door het CCP-regime de wereld heeft geschokt en een nieuw hoofdstuk heeft geopend in de Koude Oorlog tussen het Amerikaanse en het Chinese imperialisme. Dit volgt op een heldhaftige massabeweging voor democratische rechten die werkenden en jongeren internationaal heeft geïnspireerd.

Socialisten en al wie opkomt tegen onderdrukking in Hongkong en China heeft de solidariteit en steun nodig van de arbeiders beweging in de hele wereld. Het organiseren van echte socialistische oppositie tegen de imperialistische dictatuur van de misnoemde Chinese “communistische” partij is van vitaal belang, en onze hele beweging heeft daar belang bij. Daarom is het ook van het grootste belang om de ernst van de huidige situatie internationaal onder de aandacht te brengen.

Hernieuwde focus op revolutionaire theorie

De commissies van vrijdag waren gericht op de revolutionaire theorie, zonder welke er, zoals Lenin zei, geen revolutionaire beweging kan zijn. Elke commissie was gebaseerd op belangrijke marxistische teksten. Van het Communistisch Manifest tot en met de eerste hoofdstukken van Het Kapitaal. Kameraden uit de hele wereld lazen wekenlang voor de VMU en bereidden zich energiek voor om maximaal kennis op te steken van discussies over cruciale boeken, brochures en documenten.

Dit weerspiegelde hoe de verdieping van onze focus op politieke vorming en marxistische theorie een cruciaal onderdeel zal zijn om ons voor te bereiden op een tijdperk van revolutionaire mogelijkheden. Zoals werd opgemerkt op de slotmeeting van de VMU, stelde de Russische revolutionair Leon Trotski dat de partij die de Russische Revolutie leidde niet met dynamiet begon, maar met marxistische theorie. Dat moeten we ook doen, want we willen ook vandaag wereldijd zo’n partij opbouwen.

Een kolossale collectieve inspanning en prestatie

Met de plenaire vergaderingen en de blokken van gelijktijdige commissies omvatte het evenement 78 verschillende sessies. De plenaire sessies over wereldperspectieven en opbouw begonnen met inleidingen die gelijktijdig werden uitgezonden met ondertitels in 12 talen. Gedurende de hele week werkten teams van vertalers via verschillende kanalen, wat zorgde voor een echt internationalistisch en participatief evenement.

Dit was alleen mogelijk op basis van een ongekende collectieve inspanning. Het is een dergelijke aanpak die uiteindelijk nodig zal zijn voor een revolutionaire partij en beweging om succesvol te zijn in het veranderen van de samenleving. Teams van kameraden uit verschillende landen bereiden zich wekenlang intensief voor op het beheersen van de technische benodigdheden, het organiseren van het financiële aspect van het evenement, het mobiliseren van de aanwezigen en het plannen van de politieke inhoud.

Bovenal zou een dergelijk evenement onmogelijk zijn geweest in een organisatie zonder een hoog politiek niveau en een brede laag van kameraden, zowel jong als oud, die in staat is om kwaliteitsvolle marxistische inzichten en analyses te bieden. Meer dan 140 verschillende kameraden gaven inleidingen en afsluitende conclusies! Mensen uit 33 verschillende landen kwamen tussen in de discussies. Veel kameraden merkten zowel tijdens als na de sessies op dat dit een bijzonder inspirerende week was, die vooral gekenmerkt werd door de opkomst van een nieuwe generatie uitmuntende marxisten uit heel de wereld.

Dit onderstreept één van de kenmerkende eigenschappen van ISA: de strijd om een echt collectief leiderschap op te bouwen, en een revolutionaire partij waarin niet alleen een klein handjevol individuen het hoge woord voeren.

Historische financiële oproep

De VMU eindigde met een afsluitende meeting, die niet alleen het einde, maar ook het hoogtepunt van de week was. Er waren tussenkomsten van kameraden uit de helen wereld die de conclusie brachten van een weeklang discussie: we moeten bouwen aan een wereldwijde partij voor socialistische revolutie, aan International Socialist Alternative.

Er was een financiële oproep om onze internationale werking te versterken. Een ambitieus doel om 90.000 euro op te halen – het dubbele van onze grootste collectie ooit – werd gesteld, en kameraden werkten hardnekkig om dit te bereiken in de weken voor het evenement. Het resultaat, toen het binnenkwam, heeft veel kameraden letterlijk overdonderd: meer dan 197.000 euro werd opgehaald, wat de toewijding en opoffering van militanten uit meer dan 30 landen toont!

Bouw ISA! Strijd mee om het marxisme de jaren 2020 te laten bepalen!

De VMU – die het resultaat was van de teleurstellende noodzaak om onze fysieke internationale zomerschool af te zeggen – staat symbool voor de manier waarop ISA de uitdagingen van de nieuwe situatie aangaat. Onze aanpak is vastberaden, ambitieus, optimistisch en revolutionair. We hebben niet toegelaten dat een lockdown onze werking zou stilleggen. We zijn eensgezind van mening dat de jaren 2020 een tijdperk wordt waarin het marxisme bepalend kan zijn als alternatief op het rotte en failliete kapitalisme. Neem vandaag nog contact op en help ons om een wereldwijde revolutionaire socialistische partij op te bouwen die deze naam waardig is!