Home » Geen categorie » NS CAO: aanval op werknemers

NS CAO: aanval op werknemers

 

Terwijl Premier Rutte 3,4 miljard uitdeelt aan de KLM om het gunstige vestigingsklimaat voor belastingontwijkende Multinationals in stand te houden, worden NS werknemers opgezadeld met een bezuinigingsoperatie van 1,3 miljard.

“Never waste a good crisis” lijkt de directie van de NS te denken want : Er moest juist in openbaar vervoer op klimaat,- en mensvriendelijke manier worden geïnvesteerd! Daar was iedereen het voor én tijdens het hoogtepunt van de corona-crisis over eens. Die noodzaak is alleen maar toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek en de realiteit van vele jaren marktwerking in de publieke taken en diensten.

Ondanks alle beloften en afspraken rond klimaat, inkomen en gezondheid gaan we nu toch weer het tegenovergestelde doen? Op basis van een paar aannames over teruglopende reizigersaantallen? Waarom moeten de werknemers opdraaien voor het ondernemersrisico? Waarom zegt de nieuwe CEO van de NS, Marjan Rintel, dan niet net als Pier Eringa en Pedro Peters en zoals in Engeland: ‘Als we moeten, kom op dan met je centen, anders rijden we niet’; als ze zo graag ‘ondernemer’ wil zijn? Omdat er willens en wetens verkeerde politieke ideologie wordt doorgevoerd. Niet in het maatschappelijk belang. Dat ligt bij een gerenationaliseerd O.V. uit algemene middelen betaald en democratisch gecontroleerd en bestuurd.

Daarom moeten de plannen van tafel. Het nieuwe normaal mag geen verhoogde uitbuiting worden, maar moet welzijn en de samenleving centraal stellen. Weg met de prietpraat over beleving. We hebben van doen met een complexe logistieke operatie waarbij bereikbaarheid, volksgezondheid en klimaat doorslaggevend moeten zijn. Dat is politiek. En moet daar bevochten worden. Liefst met de Directie. De  eisen van de vakbond blijven staan. Want die zijn noodzakelijk en gerechtvaardigd. We hebben ambitieuze en inventieve stappen vooruit én investeringen nodig. En daar hoort ook een inhaalslag bij. Weg met de krimp!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top