Home » Artikelen » Antiracisme » Justice for Breonna Taylor!

Justice for Breonna Taylor!

Hieronder de tekst van een pamflet dat Socialist Alternative – ISA in de Verenigde Staten, verdeelde op protestacties die volgden op de beslissing om de verantwoordelijken voor de moord op Breonna Taylor niet te vervolgen.

Onder intense druk van het politieke establishment besliste de jury om geen enkele agent aan te klagen voor de moord op Breonna Taylor. Dat is een klap in het gezicht van degenen die zes maanden hebben gevochten voor #JusticeForBreonna. Om zout in de wonde te strooien, wordt één agent wel vervolgd omdat hij de buren in gevaar bracht toen hij in het rond schoot voor het appartement van Taylor.

Het hele systeem is schuldig

Aanvankelijk erkende het politieke establishment helemaal niet dat Taylor vermoord was. De agenten die betrokken waren bij haar dood werden niet eens op niet-actief gezet. Het kostte veel moeite en protest om nog maar een onderzoek naar haar dood te verkrijgen. Toen dit uiteindelijk gebeurde, richtte het onderzoek zich op het discrediteren van Taylor. Er was zelfs een poging om haar vriend om te kopen voor een deal waarbij hij moest zeggen dat Breonna een ‘crimineel’ was.

Toen Joe Biden eerder deze maand gevraagd werd naar een reactie op de moord van Breonna, zei hij: “Ik denk dat we het gerecht zijn werk moeten laten doen.” Hoe doof kan je zijn voor de roep van Black Lives Matter? Die beweging brak net uit door het falen van het gerechtelijk systeem!

Breonna’s echte misdaad was dat ze arm was, zwart en op de verkeerde plaats op het verkeerde moment onder het racistische systeem van het Amerikaanse kapitalisme. Ze werd vermoord tijdens een politie-inval in militaire stijl, een gebruikelijke tactiek in de racistische ‘oorlog tegen drugs’ die het leven verwoest van miljoenen zwarte en donkere mensen van de werkende klasse.

Het zou een vergissing zijn om de belangrijke overwinningen die de beweging tot nu toe heeft behaald zomaar te verwerpen, zelfs indien dit nog erg beperkt is. De meest concrete overwinning, “Breonna’s Law”, maakt politie-invallen zonder eerst aan te kloppen illegaal in Louisville. Dit moet nationaal worden uitgebreid! Straatprotest is essentieel in onze strijd, maar we hebben ook duurzame organisatie nodig om de beweging verder te zetten.

Socialist Alternative eist:

  • Vervolg de politie! Beschuldig alle drie de moordende agenten die betrokken waren bij Breonna Taylor’s dood.

  • Er moet een doorlichting van de politiediensten in het hele land komen. Elke agent met een geschiedenis van racisme, seksisme of geweld moet onmiddellijk worden ontslagen. Dit moet worden uitgevoerd door democratische raden van de gemeenschap.

  • Breid de beweging uit – We moeten massaal democratische algemene vergaderingen organiseren waar mensen uit de arbeidersklasse, vooral gekleurde mensen, een actieve rol spelen in het ontwikkelen van een strategie om te reageren op de repressie, verkeerde informatie en misleidend gedrag van de politie. Vakbonden moeten onthouden dat ‘wie aan één van ons raakt, ons allen raakt’. Ze moeten zich van de zijlijn verwijderen om zich bij de strijd aan te sluiten.

  • Bouw een politiek alternatief voor de Democratische Partij! In Louisville en steden in het hele land zijn Democratische politici verantwoordelijk voor racistisch politiewerk, een gebrek aan betaalbare huisvesting, ondergefinancierde scholen en duur, inadequaat openbaar vervoer. We hebben behoefte aan onafhankelijke, op de arbeidersklasse en de beweging gebaseerde kandidaten die bereid zijn om het op te nemen tegen de grote bedrijven en de politie.

  • Ontmanteling van de politie betekent ontmanteling van het kapitalisme. Politiegeweld maakt deel uit van het kapitalistische systeem, dat berust op structureel racisme en ongelijkheid. We moeten vechten voor een belasting op miljardairs en grote bedrijven om permanent betaalbare sociale woningen te bouwen, een groen banenprogramma, openbare scholen van hoge kwaliteit, gratis vervoer en gezondheidszorg voor iedereen. Deze strijd voor onmiddellijke hervormingen is onlosmakelijk verbonden met die voor een samenleving zonder repressie van de politie. Dit kan alleen worden gebouwd op socialistische fundamenten, waar de economie democratisch wordt gecontroleerd om het leven van iedereen te verbeteren.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top