Home » Artikelen » Stop het onrecht op Lesbos!

Stop het onrecht op Lesbos!

Concentratiekampen worden gezien als een uitvinding van de nazi’s. Alleen deze gedachte is al foutief aangezien het de imperialistische Britten waren die de uitvinders zijn van het systeem concentratiekamp, het concentreren van veel mensen in kleine afgesloten kampen. Wikipedia noemt een concentratiekamp; ‘’ een inrichting om politieke tegenstanders of ongewenste mensen op grond van etnische, religieuze of sociale kenmerken te isoleren en psychisch en/of fysiek te breken, in sommige gevallen te doden’’

Artikel door Jorein Versteege

Tijdens de tweede Boerenoorlog in 1900 tussen de imperialistische Britten en witte Boerse kolonialisten in Zuid-Afrika, liet de Britse bezetter veel families van de Boeren oppakken en opsluiten in concentratiekampen. 27.927 vrouwen en kinderen stierven in deze Britse kampen door honger, ziekte en uitputting. Het Britse Koninklijke Leger was hiervoor verantwoordelijk, zij hadden de controle over de kampen. Omdat het Britse leger zeer veel minachting bezat voor de Boeren werden hun vrouwen en kinderen gezien als minder en dus behandeld als vee.

Na de nazistische machtsovername in Duitsland, richtte Nederland ook een concentratiekamp op voor Duitse vluchtelingen in 1935. Mannen, vrouwen en kinderen die Hitlers regime ontvluchtte werden als gevangenen opgesloten in het Fort Honswijk. Dit werd gedaan in samenwerking met de Geheime Staatspolitie van Nazi Duitsland. Nederland gaf de GESTAPO informatie over linkse vluchtelingen, leden van de KPD (communistische partij) en SPD (sociaaldemocratische partij).

Nu in de 21ste eeuw denkt iedereen dat concentratiekampen niet meer bestaan. Helaas is dit wel het geval. Er was tot kort op het Griekse eiland Lesbos een enorm kamp genaamd Moria. Dit kamp was oorspronkelijk gebouwd voor 3.000 vluchtelingen in 2013. Door de jaren heen groeide het kamp verder uit totdat meer dan 20.000 vluchtelingen opgesloten zaten. Het kamp Moria was een hel, Human Rights Watch gaf felle kritiek op de erbarmelijke levensomstandigheden. Schuldig hieraan is de Griekse regering, zowel de huidige conservatieve regering als die van Alexis Tsipras. Deze Tsipras stond aan het hoofd van de regering tussen 2015 en 2019. Met zijn zogenaamde ‘’Coalitie van Radicaal Links’’ (SYRIZA) beweerde Tsipras dat hij een andere politiek zou varen.

Maar zoals veel reformisten faalde Tsipras, omdat hij weigerde te breken met de neoliberale Europese Unie en het kapitalisme. SYRIZA capituleerde voor de dreigingen van (a)sociaal democraat: Jeroen Dijsselbloem, in 2015 President van de Euro Groep. Die eiste namelijk dat Griekenland trouw bleef aan de neoliberale eisen die de EU had opgelegd aan het land. Tsipras moest privatiseringen doorvoeren. Hoewel de Griekse arbeidersklasse zwaar leed onder dat neoliberalisme, ging de SYRIZA leider akkoord (hij capituleerde). De Griekse staat verkocht luchthavens en zeehavens aan buitenlandse kapitalisten.

Ondertussen bleef Moria op Lesbos groeien. Omdat de Griekse overheid geen plan had voor de vele vluchtelingen werden ze allemaal samengepropt in het concentratiekamp Moria. In 2020 waren ongeveer 20.000 vluchtelingen woonachtig in het kamp. Daarvan is 65% van Afghaanse afkomst, mensen die de 19 jarige oorlog in hun land ontvluchten. De Europese Unie hoopte het kamp Moria te kunnen gebruiken als afschrikwekkend wapen. ‘’Kom niet naar Europa, anders krijg je dit’’ moet hun boodschap geweest zijn, aan de Syrische, Libische en Afghaanse vluchtelingen.

Covid-19 bracht onzekerheid naar het kamp. Toen enkele vluchtelingen het virus opliepen was de angst en paniek volledig. Op 8 september 2020 brak er brand uit waarna het kamp volledig vernietigd werd. 20.000 mensen zijn sindsdien dakloos, ook al is de Griekse regering begonnen met het opnieuw opbouwen van een nieuw concentratiekamp. Journalisten mogen er niet in, ze mogen niet filmen hoe vluchtelingen als beesten door de Griekse politie gedwongen worden om zich naar het nieuwe kamp te verplaatsen. Van mensenrechtenorganisaties is hier veel kritiek op. Maar de Griekse politie is niet vies om geweld te gebruiken, ook tegen journalisten.

Nederland heeft toegezegd dat ze 100 minderjarige vluchtelingen uit Moria op te nemen. Maar die 100 gaan wel af van een quota dat is afgesproken met de VN. Nederland neemt dus niet meer mensen op, het aantal blijft gewoon hetzelfde. Extreemrechts vindt 100 minderjarige vluchtelingen al erg genoeg. ‘’ Hiermee haalt Nederland „nog meer illegale migranten binnen’’ kraait de ‘’Partij voor Vreemdelingenhaat en Vrijemarktpolitiek’’ in de Tweede Kamer. Het rechtse kabinet van Mark Rutte wil geen extra vluchtelingen opnemen. Daarmee laat Rutte zien dat hij geen verantwoordelijkheid neemt voor het feit dat Nederland onder Jan Peter Balkenende steun gaf aan de Afghanistan oorlog.

Zelfs al zouden vluchtelingen Nederland bereiken is dat geen zekerheid op een rechtvaardige behandeling. De Nederlandse IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) kijkt neer op mensen die oorlog en armoede ontvluchten. Onder druk van extreemrechtse opvattingen is de IND veel autoritairder gaan optreden. Zo worden asielzoekers vaker in de isoleercel gezet voor lichtte vergrijpen. Experts zeggen dat isolatie juist niet werkt als strafmiddel. Isolatie zorg voor fysieke en psychische schade zoals hartkloppingen, zweten, slaapgebrek, duizeligheid, depressie, suïcidale gedachten, zelfverminking, angst, psychoses en hallucinaties. Al deze klachten kunnen nog weken, zelfs maanden na het isolement aanhouden. Het versterkt alleen maar de afkeer, woede en wanhoop van deze kwetsbare groep.

Het autoritaire regime van de IND maakt mensen bang. Asielzoekers verwachten veiligheid en steun in het ‘’rijke westen’’. Ze weten niet hoe extreemrechts het voor elkaar heeft gekregen dat de ‘’democratische’’ staat nu erg wantrouwend tegenover hun staat. Vluchtelingen zijn een last, zo ziet politiek rechts dat. Een opvatting die helaas sterker is geworden doordat gevestigd links er niet tegen wil vechten. De Socialistische Partij van Lilian Marijnissen neemt het niet op voor asielzoekers. Want de linkse populisten zijn doodsbang om neergezet te worden als een ‘’vluchtelingenpartij’’. Er is een deel van de Nederlandse arbeidersklasse die erg afkeurend staat tegenover asielzoekers en die behoren tot het SP electoraat.

Socialisten moeten echter aangeven dat de vijand niet de vluchteling/asielzoeker is. De vijand is politiek rechts, dat mensen tegen elkaar opzet. De woede die veel arbeiders in Nederland voelen is terecht, maar extreemrechts richt die woede op vluchtelingen, moslims en politiek links. Omdat gevestigd links geen socialistisch alternatief neerzet is een deel van de arbeidersklasse gevoelig geworden voor racisme en haat, tegenover mensen die illegaal naar Nederland zijn gekomen. Laten we niet vergeten dat links niet aan de macht is. Het idee dat links alleen voor vluchtelingen/asielzoekers bestaat is een extreemrechtse leugen.

Op Lesbos zijn nu 12.000 vluchtelingen vast gezet in een nieuw Moria kamp. Ook dit kamp zal spoedig vervallen in wanhoop en ellende. De conservatieve regering van Griekenland verspreidt minachting en afkeer tegenover de vluchtelingen. Lesbos heeft 90.000 inwoners en die hebben door het neoliberale regime het lastig om te overleven. Extreemrechts voedt hun wanhoop aan met racisme en haat, sommigen zijn hier vatbaar voor. Net als in Nederland misbruikt politiek rechts de armoede om vreemdelingenhaat te verspreiden. Europa vindt dat allemaal best. Want Moria is een afschrikwekkend wapen, daarvoor moeten zowel de Griekse arbeiders op Lesbos als de vluchtelingen lijden.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top