Home » Artikelen » Arbeiders betalen voor Covid-19 crisis

Arbeiders betalen voor Covid-19 crisis

Wij revolutionair socialisten wisten begin dit jaar al dat de werkende klasse zou gaan opdraaien voor de crisis die Covid-19 met zich meebrengt. Natuurlijk gaan de kapitalisten de rekening leggen bij de arbeiders. Nu wordt langzaam duidelijk wat het bedrijfsleven van plan is. Bij de KLM verdwijnen 4.000 tot 5.0000 banen en dat terwijl de Nederlandse staat er drie miljard euro in heeft gestoken. Dat geld is er blijkbaar niet voor de werkende man en vrouw van het bedrijf. De Franse staat heeft nog meer geld in Air France-KLM gestoken, ongeveer zeven miljard euro. In totaal heeft het bedrijf dus tien miljard euro gekregen van twee landen en toch ontslaan ze ongeveer 4.500 arbeiders.

Artikel door Jorein Versteege

Maar het zal wel een eis geweest zijn van de twee kapitalistische overheden. Air France-KLM moet snijden in de kosten om ’’economisch’’ gezond te blijven. Een einde aan de elitaire directie salarissen en bonussen komt er niet. Want de kapitalisten van Air France-KLM besloten om hun directeur een bonus te geven van bijna 800.000 euro in mei dit jaar. Directeur Ben Smith had het namelijk voor elkaar gekregen om miljarden aan belastinggeld binnen te halen voor het bedrijf. De kapitalisten beloonde hun topman hiervoor met enorm veel geld. Ondertussen zitten 4.500 arbeiders van KLM zonder werk, terwijl Ben Smith met 800.000 euro naar huis gaat.

De Nederlandse staat stemde tegen het plan om Ben Smith zoveel geld te geven. Maar Air France-KLM is niet eigendom van de overheid en dus stemde een ruime meerderheid van aandeelhouders (kapitalisten) voor het plan om de directeur een enorme bonus te geven. Het toont wederom waarom wij eisen dat Air France-KLM genationaliseerd dient te worden onder arbeiderszelfbestuur. Directieleden dienen verantwoordelijkheid af te leggen aan 86,138 mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Het bedrijf moet de Franse en Nederlandse gemeenschap dienen, zeker als het 10.000.000.000 euro belastinggeld ontvangt.

ING Bank laat ook haar arbeiders opdraaien. Dit bedrijf laat namelijk alle lonen bevriezen tot 2024. Dat houdt in dat de lonen van 54.000 mensen niet geïndexeerd wordt aan de inflatie. De FNV en vakbond De Unie keren zich tegen het plan van ING Bank om minder investeren in arbeidsvoorwaarden, zoals salarisverhogingen en gratificaties en een nullijn voor de loonontwikkeling in de komende drie jaar. Directeur Ralph Hamers van de bank zal zijn loonbevriezing nauwelijks merken. In 2019 nam hij 1,76 miljoen mee naar huis, plus een bonus van 266.000 euro. In 2018 hadden de kapitalisten van ING Bank besloten om het salaris van hun directeur te vergroten met 50% naar 1,76 miljoen.

Het UWV vreest dat nog meer grote bedrijven zullen snijden in loonkosten. Hoewel de crisis zeker toeslaat, gebruiken grote bedrijven Covid-19 graag als excuses om arbeiders te ontslaan. We zagen het al in 2007/2008 toen ook veel mensen ontslagen werden onder het mom van de economische crisis. Van Mark Rutte hoeven de arbeiders van Nederland geen steun te verwachten. De neoliberale premier stopt graag geld in grote bedrijven, maar dwingt ze dan ook om te bezuinigingen. In andere woorden, mensen moeten ontslagen worden terwijl en minder loon accepteren, terwijl miljarden naar de top gaan. Daarom eisen revolutionair socialisten de nationalisatie van bedrijven zoals Air France-KLM en ING Bank, olie- en gasbedrijf Shell, bouwbedrijf BAM en Tata Steel in IJmuiden.

Grote bedrijven kraaien om belastinggeld in crisistijden, maar ontslaan ook massaal mensen. Dit toont wederom dat het kapitalisme geen oplossingen biedt voor werkende mensen. Natuurlijk is er in een kapitalistische maatschappij altijd een overheid die het bedrijfsleven van dienst is met belastinggeld, zoals we gezien hebben bij Air France-KLM. Voor zorgwerkers is dat geld er niet, ook de miljarden die nu uitgegeven worden zijn weg. Dus zal elke kapitalistische overheid weer moeten gaan bezuinigen in de toekomst en waar halen die geld vandaan? Opnieuw van de belastingbetaler.

Natuurlijk niet via de top verdieners (Ben Smith & Ralph Hamers) of de vennootschapsbelasting. Want die zijn de laatste 30 jaar alleen maar verlaagd door rechtse politici zoals Ruud Lubbers (CDA), Wim Kok (PvdA), Jan Peter Balkenende (CDA) en Mark Rutte (VVD). De neoliberaal Rutte heeft de boodschappen duurder gemaakt, de laagste belastingschijf verhoogd en dus de lasten van modale arbeiders doen toenemen. Ondertussen biedt gevestigd politiek links geen enkel socialistisch alternatief op deze ellende. PvdA en GroenLinks steunen het kapitalisme en de SP komt niet verder dan meer overheid en minder markt. Over socialisme praat gevestigd links in Nederland niet.

Flexwerkers zijn nu vooral de klos. Hun leven is al onzeker genoeg omdat ze geen vast contract hebben. Nu de crisis toeslaat bij kleine en middelgrote bedrijven zijn het deze arbeiders die al eerste ontslagen worden. Het UWV zegt dat ze in de zomermaanden juni, juli en augustus ruim 9.200 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen binnen gekregen hebben. Nu de overheid de regels weer heeft aangescherpt en de horeca laat sluiten is de kans op ontslagen in deze sector groot. Het is duidelijk dat de werkende klasse de rekening krijgt, terwijl voor grote bedrijven er genoeg belastinggeld klaar ligt.

Daarom pleit Socialistisch Alternatief – ISA in Nederland voor:

  • Voor het afschaffen van de BTW op levensnoodzakelijke producten. Verhoog de winstbelasting.
  • Voor een minimumloon van 14 euro per uur zonder uitzonderingen vanaf 18 jaar. 200 euro loonsverhoging ineens ter compensatie van de invoering van de euro en jaren van “nullijn”.
  • Voor een herinvoering van de automatische prijsindex om de inflatie te compenseren.
  • Voor een 32 urige werkweek met behoud van inkomen en volledige herbezetting door nieuw gecreëerde banen. Garantie op passend werk voor iedereen.
  • Een einde aan de flexibilisering. Alle arbeiders, inclusief parttimers, invalkrachten en migranten werkers hebben recht op dezelfde arbeidsrechten en loon. Gelijk loon voor gelijk werk!
  • Voor een nationalisatie onder arbeiderscontrole en beheer van alle bedrijven die massaontslagen willen doorvoeren.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top