Home » Artikelen » Griekse jongeren bezetten scholen uit protest tegen gebrek aan maatregelen tegen Covid-19

Griekse jongeren bezetten scholen uit protest tegen gebrek aan maatregelen tegen Covid-19

De afgelopen weken hebben scholieren in Griekenland een groot aantal sit-ins op hun scholen georganiseerd om te protesteren tegen de ontoereikende veiligheidsmaatregelen in hun klaslokalen. Naar schatting hebben de leerlingen in 700 scholen hun schoolgebouwen bezet om te strijden voor de naleving van hun eisen.

Artikel door Ciara Gannon (Socialist Party – ISA Ierland)

Sociale afstand & klasgrootte

Deze jongeren vragen om het aantal leerlingen per klas te verlagen van 25 naar 15, om het dragen van een masker door zowel leerkrachten als leerlingen verplicht te stellen, om ervoor te zorgen dat ze allemaal aan hun eigen tafel zitten en op een veilige afstand van minstens 1,5 meter van anderen zitten. Net als de scholen in Ierland worden deze basismaatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid in de onderwijsinstellingen niet nageleefd.

Zowel in Griekenland als in Ierland hebben scholieren en leerkrachten geen andere keuze dan in  onveilige omgevingen te werken of les te volgen. Leerlingen lopen het risico om essentiële lessen mis te lopen en leerkrachten verliezen hun inkomen als ze ervoor kiezen niet aanwezig te zijn. Griekse scholieren stelden dat sommige rijke ouders hun kinderen uit de scholen halen om privélessen te geven.

Jongeren uit gezinnen met een laag of gewoon inkomen hebben deze luxe natuurlijk niet. Het systeem maakt het zo dat de gemiddelde werkende de gevolgen van de pandemie veel sterker voelt dan de superrijken. Ook van leerlingen met gezondheidsproblemen kan niet verwacht worden dat ze hun gezondheid op school op het spel zetten.

Een voorbeeld om te volgen

De Griekse jongeren protesteren tegen het gebrek aan steun van de regering voor het onderwijs in deze tijden van pandemie. Dit is een krachtig voorbeeld van hoe jongerenprotest tegen het kapitalistische establishment kan opgebouwd worden. Het aantal gevallen in Ierland is sinds de heropening van de scholen een paar weken geleden bijna verdubbeld en ze blijven dagelijks stijgen. Net als de jongeren in Griekenland klagen kinderen en tieners op Ierse scholen over weinig tot geen sociale afstand in de gangen, geen ruimte in de klaslokalen en over leerlingen die geen masker dragen.

Studenten in het hoger onderwijs sloten leningen af om te kunnen studeren, ze trokken naar verschillende steden waar ze een kot huurden. Nu krijgen ze te horen dat alle of toch veel colleges online gebeuren. Dit werd pas op het laatste moment aangekondigd zodat de verhuurders niet in de problemen zouden komen en het hoger onderwijs het inschrijvingsgeld kon incasseren.

Jongeren moeten zich organiseren en terugvechten. Laten we het voorbeeld van de Griekse jongeren volgen en van hun acties leren. De regering laat de volgende generatie werkenden in deze wereldwijde pandemie in de steek. Het is belangrijk dat jongeren dit onthouden en het kapitalistische systeem dat dit mogelijk maakt actief bestrijden.

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top