Home » Artikelen » KLM krijgt geld, arbeiders krijgen ontslag/minder loon

KLM krijgt geld, arbeiders krijgen ontslag/minder loon

Het is definitief, de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) krijgt 3,4 miljard euro aan belastinggeld. Dat is ongeveer 100.000 euro voor elke arbeider bij het bedrijf, ongeveer 35,410 in totaal. Echter de neoliberale overheid is geen gulle gever. Mark Rutte wil namelijk dat de KLM harde bezuinigingen gaat doorvoeren. Dat betekent vooral snijden in de loonkosten. De piloten waren de laatste die weigerde, maar uiteindelijk zwichtte ook zij voor de druk van Den Haag. Want de realiteit is dat zonder geld, de KLM failliet gaat. Door de Covid-19 crisis is bijna 70% van alle vluchten verdwenen. Frankrijk besloot nog meer geld in hun deel van Air France-KLM te proppen. Bijna zeven miljard euro krijgt Air France. 

Artikel door Jorein Versteege

Tussen de 5.000 en 6.000 arbeiders zullen hun baan verliezen. De 29.000 die dan overblijven moeten het doen met zwaar loonverlies voor zeker vijf jaar. 20% loonverlies is wat met name KLM arbeiders krijgen die meer verdienen dan 1,5 keer modaal, ongeveer 3.700 euro bruto per maand. Die verliezen zeker 740 euro bruto. President-directeur Pieter Elbers van de KLM zegt bereid te zijn om 20% minder te verdienen. Natuurlijk kan hij makkelijk praten, zelfs met 20% verlies per maand komt meneer nog ruimhartig rond. Want Pieter Elbers krijgt per maand 41.600 euro. De groep die minder verdient dan die 1,5 keer modaal moet ook inleveren, maar dat is een kleiner percentage van die 20% die van het KLM personeel gevraagd wordt dan iets boven modaal verdient.

Revolutionair socialisten vinden dat als een bedrijf geld van de gemeenschap ontvangt, de gemeenschap controle mag uitoefenen. KLM dient genationaliseerd te worden onder arbeiderszelfbestuur. Weg met de elitaire directeuren en hun misdadige salarissen, weg met de bonuscultuur. Natuurlijk moeten directeurs niet vervangen worden door staatsmanagers. Daarom pleiten wij ook voor socialistische nationalisaties, niet kapitalistische nationalisaties. Bij kapitalistische nationalisaties worden verliezen genationaliseerd en winsten geprivatiseerd. Want het doel bij kapitalistische nationalisaties is dat belastinggeld wordt gebruikt om een bedrijf weer ’’gezond te maken’’. Deze nationalisaties zijn dan tijdelijk en de overheid verwacht een genationaliseerd bedrijf weer te kunnen verkopen (privatiseren) met winst.

Socialistische nationalisaties zijn anders, wij willen democratische controle. De Staat der Nederlanden is een bureaucratisch instituut dat ingericht is om het bestaande kapitalisme te dienen. Ook al wil de VVD en haar rechtse bondgenoten nu terug naar een periode van protectionisme en meer overheid, dat veranderd niets aan de essentie van de burgerlijke staat. De vakbonden hadden het enorme loonverlies bij de KLM moeten aan vechten met strijdbare acties en stakingen. Vooral FNV had alle arbeiders van KLM kunnen verenigen. De piloten waren de laatste die zich verzetten tegen vijf jaar loonkorting, terwijl de bonden van andere sectoren al akkoord waren gegaan. Het toont opnieuw dat de vakbeweging zich te snel gewonnen geeft, wat natuurlijk dankbaar misbruikt zal worden door andere grote bedrijven, die door Covid-19 besluiten om massaontslagen door te voeren.

Naast het personeel van de KLM wordt ook verwacht dat Schiphol veel mensen ontslaat. Van de 110.000 arbeiders wordt gezegd dat 1/3 ontslagen wordt. Met name arbeiders met een tijdelijke of flexibele arbeidscontracten worden als eerste geraakt. Die zijn vooral te vinden in de detailhandel en dienstverlening aan passagiers, horeca en grondafhandeling, zo blijkt uit gegevens van vakbond FNV. Voor deze mensen is geen belastinggeld. Die moeten zoeken naar ander werk of eindigen in de WW en later Bijstand. Natuurlijk zit de directeur van Schiphol daar niet mee. Dick Benschop ontvangt van de Koninklijke Schiphol Groep een elitair salaris van 500.000 euro per jaar, plus 20% bonus. Zelfs met salariskorting door de crisis kan deze directeur zich een zeer hoge levensstandaard permitteren, terwijl veel van zijn arbeiders nu in de WW en Bijstand terecht komen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top