Home » Artikelen » Oproep aan de jongeren van ROOD

Oproep aan de jongeren van ROOD

SP-top probeert jongerenorganisatie ROOD de nek om te draaien – blijf je organiseren!

Op 24 november jl. kwam het nieuws naar buiten dat het partijbestuur van de SP de financiering van jongerenorganisatie ROOD opschort. Daarmee wordt duidelijk dat de SP bureaucratie probeert elke democratische discussie te blokkeren, en de jongeren die zich richten op marxistische ideeën probeert af te snijden van bredere lagen van linkse SP-leden. Wij roepen ROOD-leden op zich hier niet bij neer te leggen, maar zich te blijven organiseren!

De SP-top is bereid zover te gaan als ROOD de nek om te draaien, om veilig te stellen dat ze haar koers van de partij steeds meer kan richten op parlementarisme, regeringsdeelname en een beleid, dat slechts de scherpste kantjes van het kapitalisme wil afhalen. Dit terwijl ROOD van groot belang is voor de partij als haar meest actieve en strijdbare deel. We leven in tijden van ongekende crisis van het kapitalisme: een gezondheidscrisis, een zeer diepe economische crisis, van opkomend extreemrechts, een aankomende klimaatcatastrofe, een crisis van institutioneel racisme…. Juist nu is het nodig in actie te komen, campagne te voeren onder jongeren en werkende mensen! Slechts één voorbeeld is de grote invloed van neonazistische ideeën binnen de jongerentak van FvD die onlangs bekend werd, en die er om roept om jongeren te organiseren tegen extreem rechts.

De SP-top probeert haar aanval op het Communistisch Platform (CP), het Marxistisch Forum (MF) en de gehele organisatie van ROOD, nadat twee marxisten in het bestuur gekozen waren, te rechtvaardigen met enerzijds het argument dat CP en MF politieke partijen zijn en dubbellidmaatschap volgens de statuten verboden is, maar de laatste tijd ook steeds meer met stemmingmakerij dat CP en MF voor gewelddadige burgeroorlog zouden zijn. Dit argument wordt steevast tegen marxisten naar voren gebracht, door burgerlijke media maar ook door de rechtervleugel in sociaaldemocratische partijen, als zouden wij voorstander zijn van een bloedige revolutie. In werkelijkheid zijn marxisten niet voor geweld. Wij waarschuwen alleen dat in een situatie dat de meerderheid van de werkende bevolking een fundamentele verandering wil richting het socialisme, de kapitalistische klasse er alles aan zal doen om haar macht te behouden, inclusief het gebruik van harde repressie.

In die situatie moet de werkende klasse zichzelf verdedigen. Echter, als de werkende klasse massaal en sterk georganiseerd in beweging komt, dan is een vrijwel vreedzame omwenteling zeer goed mogelijk. Het is het kapitalisme, dat geweld in zijn DNA heeft en steeds zijn toevlucht neemt tot onderdrukking en oorlog. Om het nog maar niet te hebben over de miljoenen die sterven door het falen van dit systeem waarin enkel winstbejag telt, door honger, milieurampen en ziektes.

Nu is de tijd om in actie te komen tegen dit systeem en al haar uitwassen! Daarom roepen wij Rood-jongeren op, zich niet uit het veld te laten slaan en zich te blijven organiseren, niet alleen om de strijd binnen de SP aan te gaan, maar ook om campagne te blijven voeren onder jongeren rond dringende zaken als de strijd tegen racisme, seksisme, klimaatverandering, werkloosheid en armoede – en voor het socialisme.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top