Home » Artikelen » ISA houdt zijn grootste internationale bijeenkomst ooit

ISA houdt zijn grootste internationale bijeenkomst ooit

Uitdrukking van een dynamische en groeiende wereldorganisatie

Meer dan 1500 leden en sympathisanten van International Socialist Alternative (ISA) uit 39 landen waren afgelopen weekend aanwezig op de tweede Virtuele Marxistische Universiteit (VMU). Het evenement was gericht op politieke vorming, met tientallen discussies over marxistische theorie en revolutionaire geschiedenis. Er waren ook discussies over perspectieven voor de processen en strijd die vandaag in de hele wereld plaatsvinden, en over de opbouw van ISA. Na het succes van de eerste VMU in juli, was dit de tweede bijeenkomst die meer dan 1000 ISA-leden samenbracht in slechts zes maanden tijd. Dit evenement, dat zelfs nog groter was dan dat van juli, was niet alleen een weerspiegeling van de organisatorische groei, maar ook van de honger naar politieke discussie en vorming binnen ISA.

Door Anna Barnett, Socialist Alternative (VS)

Hoewel het een evenement van slechts een weekend was, zat het bomvol met 72 verschillende commissies en twee plenaire discussies. Samen waren die goed voor 24 uur politieke discussies in slechts twee en een halve dag! Natuurlijk was dit geen eenvoudige onderneming; met afdelingen op elk continent betekende dit dat veel leden tot diep in de nacht opbleven of zelfs om 3 uur ‘s nachts opstonden om deel te nemen. Ondanks een financiële oproep die nog maar enkele maanden geleden een recordbedrag opbracht, werd op deze VMU meer dan 32.000 euro aan giften ingezameld, slechts één indicatie van het niveau van ernst en betrokkenheid van de ISA-leden.

Revolutionaire theorie sleutel tot revolutionaire actie

Het belang van politieke evenementen als deze kan niet worden onderschat in de context van de explosieve en onvoorspelbare politieke situatie waarmee de wereldwijde arbeidersklasse op dit moment wordt geconfronteerd. Het kapitalistische systeem is verwikkeld in een reeks van crises. Van de COVID-19 pandemie, die de economische depressie heeft getriggerd en op haar beurt heeft verdiept, tot de dreigende klimaatcatastrofe: er is geen uitweg voor werkenden op basis van het kapitalisme. Het tempo van de gebeurtenissen is versneld: bijna dagelijks ontstaan er in de hele wereld nieuwe crises, bewegingen en opstanden.

Alleen al in de afgelopen weken zijn de massaprotesten voor abortusrechten in Polen weer opgelaaid en hebben boeren in India hun beweging voortgezet met een massale tractoroptocht, die naadloos aansloot op massale stakingen van de Indiase arbeidersklasse. Maar de dreiging van de rechtse reactie is ook heel reëel, zoals we zagen bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool door een menigte extreemrechtse Trump-aanhangers, het meedogenloze optreden tegen democratische rechten in Hongkong, en de recente militaire staatsgreep in Myanmar. Er is een enorme openheid in de samenleving voor socialistische ideeën, vooral onder jongeren, maar in de context van een toenemende polarisatie. De ontwikkeling van het bewustzijn van de arbeidersklasse is gecompliceerd en zal zich niet in een rechte lijn ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld ook blijkt uit de recente gebeurtenissen in Nederland, waar rellen tegen de avondklok de voorpagina’s van de kranten over de hele wereld hebben gehaald.

We gaan een nieuw tijdperk binnen, dat zowel enorme mogelijkheden als serieuze uitdagingen voor de marxistische beweging inhoudt. ISA is niet zomaar een discussiegroep; wij zijn een organisatie van socialisten die in onze wijken, werkplaatsen, scholen en binnen massabewegingen strijden voor de verandering van de samenleving.

Tijdens de voorbereidingen voor de VMU namen onze leden ook deel aan en kwamen ze tussen in de massaprotesten in Rusland en Tunesië, verdedigden ze onze marxistische gemeenteraadszetel in Seattle tegen de rechtse afzettingscampagne, en vochten ze via de vakbonden voor veilig onderwijs in Groot-Brittannië. Het is echter van cruciaal belang dat al ons werk gebaseerd is op revolutionaire theorie, lessen uit de geschiedenis, en gedeelde perspectieven voor de komende situatie. De ISA-leden die de VMU bijwoonden, gingen weg met een dieper begrip van de taken die voor ons liggen en een hernieuwd gevoel van vastberadenheid om zowel de uitdagingen aan te gaan als de kansen te grijpen die komen.

Politieke discussies

De plenaire discussie op zaterdag, onder de titel ‘Crisis en massastrijd in de jaren 2020’, legde de nadruk op de volatiliteit en polarisatie van het komende tijdperk, samen met de uitdagingen als gevolg van het gebrek aan organisatie en leiderschap binnen de huidige bewegingen. We hoorden lessen uit de bewegingen in Latijns-Amerika, Wit-Rusland en Polen, perspectieven voor de wereldeconomie, en een verslag over het repressieve optreden tegen de beweging in Hongkong.

De commissies vonden plaats in 6 blokken van 8 tot 16 gelijktijdige discussies. Er waren belangrijke discussies over marxistische theorie, met 135 leden die een discussie bijwoonden over Marx’ theorie van vervreemding. Meerdere commissies richtten zich op de economie, waaronder discussies over ‘Marxistische economie versus moderne monetaire theorie’ en de ‘Grote Recessie van 2007/2008’. We keken ook terug op belangrijke historische gebeurtenissen, waaronder de zogenaamde Arabische Lente, de Commune van Parijs en de revolutionaire strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika.

In de discussies werden ontwikkelingen van het afgelopen jaar geanalyseerd, zoals de Anti SARS-beweging in Nigeria, en werd naar de toekomst gekeken met een discussie over Internationale Vrouwendag 2021. Populaire actuele onderwerpen waren discussies over marxisme en de crisis in de geestelijke gezondheidszorg en een socialistische benadering van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBI).

ISA opbouwen

Op zondag was er een inspirerende plenaire discussie over partijopbouw met bijdragen over de groei en opbouw van onze afdelingen in Mexico en Engeland, Schotland en Wales, en het belang van ons werk in de vakbonden over de hele wereld. Er was een verslag over onze publicaties, waaronder onze wekelijkse Youtube-uitzending World to Win, en updates over de solidariteitscampagne met Kshama in Seattle.

Er waren commissies over partijopbouw, waaronder discussies over lay-out en vormgeving en het opbouwen van ROSA – de internationale socialistische feministische campagne. De populairste discussie ging over hoe je jezelf politiek kunt ontwikkelen, waaruit de serieuze benadering van ISA-leden ten opzichte van hun eigen ontwikkeling bleek, iets wat in de hele VMU te zien was.

Een belangrijk thema van het weekend was de belangrijke rol van jongeren in de revolutionaire strijd en de noodzaak om onze organisatie op de jeugd te richten. Dit omvatte discussie over de rijke erfenis van de jongerenwerking in onze organisatie, verslagen van ons werk in Youth Against Inequality and Racism (YARI) in Ierland, evenals een toezegging om ons jongerenwerk in de komende periode te verdiepen. De jongeren van vandaag, een generatie doordrenkt van crisis, verwerpen het status quo, maar het zal actief werk vergen om deze nieuwe generatie arbeiders voor de ideeën van het marxisme te winnen.

Een indrukwekkende collectieve inspanning

Om tot verandering te komen, is een internationalistische benadering absoluut van cruciaal belang. In de discussies gedurende het weekend lag de nadruk op het verder versterken van bestaande en nieuwe secties van ISA en het opbouwen in gebieden waar we voorheen nog niet aanwezig waren. Er waren nieuwe ISA-leden uit India en Argentinië aanwezig. Slechts een jaar na de naamswijziging van onze organisatie betekent deze VMU een belangrijke stap voorwaarts in de opbouw van ISA over de hele wereld.

Het meest opvallende aan het hele evenement was waarschijnlijk de mate van collectieve inspanning en deelname. Meer dan 200 verschillende leden hebben discussies ingeleid of afgerond, vergaderingen voorgezeten of technische ondersteuning verleend, en honderden anderen hebben in discussies het woord genomen. En natuurlijk zou het evenement niet mogelijk zijn geweest zonder het heldhaftige werk van de vele ISA-leden die het hele weekend voor vertaling in 11 talen zorgden, een absolute noodzaak voor een echt internationaal evenement.

Deze aantallen zijn niet alleen een demonstratie van numerieke kracht, maar tonen de werkelijke diepgang van ISA over de hele wereld, met leden die een actieve rol spelen in het opbouwen van de organisatie op alle niveaus. Het opnieuw opbouwen van een collectieve leiding van onze internationale organisatie, een taak die werd benadrukt toen ISA (voorheen het Committee for a Workers’ International) vorig jaar een nieuwe naam kreeg, is geen abstracte gemeenplaats. Het is veeleer een concrete noodzaak om een revolutionaire internationale op te bouwen die in staat is effectief de uitdagingen in de komende strijd aan te gaan. Het succes van de Virtuele Marxistische Universiteit van januari was mogelijk door de ontwikkeling van nieuwe generaties voortrekkers in onze organisatie, wat ook de komende jaren een prioriteit zal zijn.

Sluit aan bij ISA

Hoewel we ernaar uitkijken om in de toekomst weer fysieke evenementen te kunnen organiseren, vertegenwoordigt de VMU onze vastberadenheid om obstakels te overwinnen en het smeden van nieuwe tradities binnen de ISA. We kijken naar de jaren 2020 met een gevoel van nederigheid, maar ook vastberadenheid en durf, bereid om de grootst mogelijke impact te hebben op de explosieve ontwikkelingen die voor ons liggen. Wij baseren ons op de ideeën van het marxisme, de beste tradities uit ons verleden en de stoutmoedigheid van nieuwe generaties socialistische strijders. Deze Virtuele Marxistische Universiteit heeft ons allen een gevoel van optimisme bijgebracht, maar ook een gevoel van urgentie nu we 2021 ingaan. Neem vandaag nog contact met ons op om actief te worden!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top