Home » Artikelen » Loze woorden van VNO-NCW

Loze woorden van VNO-NCW

Het nieuwe gezicht van de kapitalistenklasse in Nederland kraait andere taal uit. Ingrid Thijssen beweert dat Nederland, groener, schoner en socialer moet. Dat zou je niet verwachten van de voorzitter van VNO-NCW, Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond. VNO-NCW is de organisatie van het kapitalisme in Nederland. Het vertegenwoordigd de belangen van de klasse met bezit, die onze economie bepaalt. De kapitalisten hebben altijd het neoliberalisme gesteund via VNO-NCW. Nu opeens draaien ze bij en zijn woorden zoals: groener, schoner en socialer, populair bij de ”werkgevers”. Revolutionair socialisten waarschuwen echter voor deze mooie woorden. Want hierachter staat nog steeds de klasse die er niet vies van is om duizenden mensen te ontslaan onder het mom van Covid-19.

Een artikel door Jorein Versteege

Ingrid Thijssen wil dus een groener, schoner en socialer Nederland. Ze zou zo een politicus van GroenLinks kunnen voorstellen, een PvdA’er misschien of zelfs iemand van de SP. Maar de woorden: ”groener, schoner en socialer” zijn erg universeel. D66 zou ze kunnen gebruiken en zelfs de PVV. Alleen het extreemrechtse ”Forum voor Democratie” zou het woord ”groener” niet aannemen. Want Thierry Baudet is fel tegen elk groen initiatief. Thijssen is echter geen centrumlinkse politicus die gelooft in een groener, schoner en socialer Nederland binnen het kapitalisme. Ze is de voorzitter van de kapitalisten en die willen enkel en alleen zichzelf verrijken. We zien het terug bij Heineken en de Rabobank. Deze bedrijven besloten samen om 10.000 arbeiders te ontslaan onder het mom dat hun winsten lager uitgevallen waren door Covid-19. Dit terwijl Heineken en Rabo niet failliet dreigen te gaan.

Laten we duidelijk stellen dat revolutionair socialisten geen enkele vertrouwen hebben in VNO-NCW. Geen enkele arbeider zou dat moeten. Want de ”werkgevers” (kapitalisten) hebben maar één doel en dat is de arbeidersbeweging verzwakken en zo de bezittende klasse te versterken. Dat is ze sinds 1990 goed gelukt, dankzij de medewerking van de sociaaldemocratie en de vakbondsleiding. Ook nu bij de verkiezing voor de voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbewegingen wint het kapitalisme. Want de enigste linkse kandidaat (Niek Stam) die meer wou doen met de verkiezing is buitenspel gezet door de FNV leiding. Nu gaat de strijd tussen twee kandidaten die niet een bepaald strijdvaardig imago hebben. Dat is waarom zo weinig arbeiders nog vertrouwen op de vakbond.

Het bedrijfsleven wil zo snel mogelijk de lockdown opheffen en terug gaan naar ”business as usual”. Achter deze houding zit natuurlijk de drang om de winsten weer zo snel mogelijk te verhogen. Voor kleine bedrijven is natuurlijk het essentieel dat ze weer open mogen. De kleine bedrijven lijden daarom ook het meest onder de Covid-19 maatregelen van het kabinet. Voor hen zijn er geen miljarden aan steun zoals de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij die kreeg. Het is eigendom van Air France-KLM en niet van de werkende klasse. Toch is miljarden aan belastinggeld gestopt in het bedrijf, terwijl duizenden mensen ontslagen dreigen te worden. Niets wordt gedaan aan de elitaire bonus cultuur of de enorme salarissen van directeuren en managers.

Ingrid Thijssen heeft al kritiek binnen VNO-NCW ontvangen. ”Eerst maar geld verdienen” zeggen sommige kapitalisten. Hierin zien we precies de mentaliteit van het neoliberale bedrijfsleven. Eerst de winsten dan de mensen, de rode lijn die de kapitalistenklasse al bijna 40 jaar hanteert. Het neoliberalisme won aan kracht eind jaren 70 en kon de wereld veroveren niet alleen door politiek rechts. Het was het verraad van sociaaldemocraten zoals Wim Kok die het neoliberalisme ook binnen politiek links legitimiteit gaf. Kok wist de vakbonden aan zijn kant te krijgen waardoor veel arbeiders zich vervreemd voelen. De markt is god, concurrentie is koning, het centrale dogma in de jaren 90.

VNO-NCW is erg kritisch over het politieke programma van GroenLinks, dat natuurlijk niet breekt met het kapitalisme. Maar het programma wil wel beperkingen opleggen aan de almacht van het bedrijfsleven. Zo wil Jesse Klaver een nationale CO2-belasting invoeren. De organisatie van kapitalisten zegt heel terecht dat buitenlandse bedrijven hierdoor niet naar Nederland komen (en investeren) en dat Nederlandse bedrijven misschien verhuizen naar landen zonder nationale CO2-belasting. Nationaliseren onder beheer van de arbeiders zou dat kunnen oplossen, maar daar voorziet het GL programma niet in. Hierin zien we de beperking van het GroenLinks programma. Natuurlijk zullen kapitalisten niet gaan investeren in landen waar lasten voor hun hoger zijn. Daarom is ook veel productiewerk verplaatst naar Oost-Europa.

”Extra CO2-heffing betekent banenverlies” zeggen de kapitalisten. Dat zeggen ze bij elke verbetering voor de arbeidersklasse, de natuur en dieren. De 40-urige werkweek zou leiden tot baan verlies, de vrije zaterdag zou leiden tot minder investeringen. Het einde van de kinderarbeid, het einde van de slavernij, altijd beweerde de bezittende klasse dat dit negatief voor de werkgelegenheid zou uitpakken (voor hun). Als wij pleiten voor een 32-urige werkweek, een netto inkomen van 14 euro per uur en minimum pensioen van 1500 euro netto, dan brullen de kapitalisten meteen dat dit leidt tot baanverlies. Met deze dreigementen werd het neoliberalisme doorgedrukt. Vooral omdat de sociaaldemocratie (PvdA) en de leiding van de vakbonden (FNV) zo enorm laf waren en geen weerstand boden, is zoveel ongelijkheid ontstaan in Nederland en de wereld.

Groener, schoner en socialer zijn dus loze woorden. Want eerst willen de kapitalisten weer flinke winsten maken voordat er gesproken mag worden over groener, schoner en socialer. De vraag is ook of de bezittende klasse ooit wel iets hiervoor voelt. Want zodra Donald Trump in de VS milieuregels afzwakte, nam het afval dumpen in de natuur door grote bedrijven massaal toe. Het is de aard van het systeem om mensen, dieren en de planeet te offeren voor winsten. Overal waar mogelijk vernietigen kapitalisten het leven van werkende mensen, dieren en de natuur. Het kappen van het oerwoud, de extreme uitbuiting van kinderen in de textielindustrie in Azië en het feit dat sinds de jaren 70 het aantal amfibieën, reptielen, vogels, zoogdieren en vissen met ongeveer 60% is afgenomen.

Natuurlijk zullen de kapitalisten in Nederland niet automatisch overgaan tot kinderarbeid, maar als ze de mogelijkheid krijgen gaan ze erg ver. 71% van de wereldwijde CO2-uitstoot sinds 1988 komt van 100 bedrijven, waaronder Shell. Deze 100 bedrijven moeten direct genationaliseerd worden onder democratisch zelfbestuur van hun arbeiders en de gemeenschap. Natuurlijk zal VNO-NCW hier nooit voor pleiten. Nationalisaties mogen alleen dienen om de verliezen op te vangen. Het privé bezit van bedrijven is de kern van de markt dictatuur, daar mag je niet aan komen volgens de kapitalisten. Natuurlijk pleiten wij voor een democratische planeconomie. Hoe dat eruit zal zien is de lezen in: Hoe zou een geplande economie werken?

De vakbeweging moet verzet bieden tegen het huidige kabinet en het toekomstige kabinet. Want ook na de verkiezingen in maart dit jaar zal er niets veranderen. Het is goed mogelijk dat de VVD samen met haar rechtse partners weer aan de macht komt. De kosten van de Covid-19 crisis zullen op de arbeidersklasse verhaald worden. De loze woorden van VNO-NCW gaan hier niets aan veranderen. De klasse die de welvaart op deze aarde bezit gaat echt niet betalen. Nee, het zullen miljarden werkenden zijn die moeten boeten door ontslagen, hogere kosten door thuiswerken, duurdere producten en rechtse overheden die politiek voeren in dienst van hun bazen.

Alleen al in Nederland hebben supermarkten enorme winsten gemaakt. De FNV wil een loonsverhoging van 5%, maar daar gaan de bazen natuurlijk niet mee akkoord. Achter de rug van de FNV is nu besloten om de supermarkt arbeiders maar 2,5% loonsverhoging te geven. Dit in een poging om de bonden buitenspel te zetten. Het toont hoe listig de bezittende klasse te werk gaat, zeker omdat de meeste supermarkt arbeiders erg jong zijn en vaak niet lid van de FNV. Die denken foutief dat die 2,5% loonsverhoging een gift is. Als de supermarkten echt gaven om hun (jonge) arbeiders dan hadden ze hun die 5% gegeven en veel meer moeite gedaan vanaf van het begin van de Covid-19 crisis om ze te beschermen.

Nee, jongeren worden net zo makkelijk weer ontslagen door supermarkten als ze 21 jaar oud zijn en recht hebben op minimumloon. Daar houden de eigenaren van de supermarkten niet van, jonge mensen een leefbaar loon betalen. Dus zien supermarkten het liefst jongeren en minderjarigen bij hun werken. Die zijn erg goedkoop, want het minimumjeugdloon voor een 18 jarige is 4,86 euro. Voor een 15 jarige betaalt een supermarkt slechts 2,92 euro per uur. Wij revolutionair socialisten pleiten voor 14 euro per uur voor alle arbeiders ongeacht hun leeftijd. Natuurlijk zijn de kapitalisten het hier niet mee eens, want dat levert minder winsten op voor de bezitters en die willen dan niet meer ”investeren” in de gemeenschap. Het toont hoe afhankelijk we zijn geworden van een minderheid. Daarom moeten we vechten voor een andere maatschappij, waarbij de arbeiders beslissen wat er met de opbrengst van de arbeid gebeurt; een socialistische maatschappij.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top