Home » Artikelen » Italiaanse havenarbeiders organiseren zich tegen wapentransporten naar Israël

Italiaanse havenarbeiders organiseren zich tegen wapentransporten naar Israël

Op 14 mei hebben arbeiders van het Autonoom Collectief van Havenarbeiders (CALP), leden van de basisvakbond Usb en de internationale vereniging Weapon Watch vernomen dat “ultraprecisiekogels” bestemd voor de Israëlische haven Ashdod op het schip “Asiatic Island” waren geladen.

Door Giuliano Brunetto (Resistenze Internazionali – ISA in Italië)

Het containerschip “Asiatic Island”, dat onder de vlag van Singapore vaart en afkomstig is uit de haven van Marseille, had op 6 mei de haven van Haifa in Israël verlaten op weg naar Livorno. De “Asiatic Island” is een feeder schip, maritiem jargon voor een betrekkelijk klein vaartuig, dat deel uitmaakt van de lijndienst van de ZIM, de Israëlische staatsrederij.

CALP en Weapon Watch ontdekten dat het laden van oorlogsmateriaal werd uitgevoerd zonder dat het schip in de haven aanlegde, zoals de internationale veiligheidsvoorschriften voorschrijven bij het laden van gevaarlijke of explosieve goederen.

CALP-arbeiders waren de afgelopen maanden al betrokken bij internationalistische solidariteitsacties, waarbij ze stakingen en blokkades organiseerden tegen het laden van een Saoedisch schip geladen met zware wapens voor gebruik in de oorlog in Jemen. Om deze reden is tegen velen van hen een onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie en zijn ze in staat van beschuldiging gesteld door de Italiaanse autoriteiten.

Toen de dokwerkers van CALP het nieuws ontvingen van de aankomst van de “Asiatic Island”, waarschuwden zij onmiddellijk hun collega’s in de haven van Livorno, waarnaar het schip op weg was voor bevoorrading.

De collega’s van Livorno, vakbondsafgevaardigden van de Usb, waarvan sommigen lid zijn van de antikapitalistische organisatie Potere al Popolo, verspreidden het nieuws in de stad en waarschuwden onmiddellijk de havenautoriteit en de havenkapiteinsdienst, met het verzoek om dringende controles aan boord van het schip uit te voeren.

Zij gaven blijk van een sterk internationalistisch gevoel van solidariteit tegen de oorlog en kondigden een eendaagse staking af uit solidariteit met de Palestijnse bevolking en om de onmiddellijke stopzetting van de bombardementen op Gaza en de stopzetting van de onteigening van huizen in de bezette gebieden te eisen.

In een communiqué getiteld “De haven van Livorno is niet medeplichtig aan het bloedbad tegen de Palestijnse bevolking”, gaven zij te kennen niet medeplichtig te willen worden aan het bloedbad dat in de bezette gebieden in Palestina wordt aangericht.

Het schip week af naar de haven van Napels. Toen het daar aankwam op 15 mei, toonden de havenarbeiders hun solidariteit met de Palestijnse zaak. De leden van de vakbond SI Cobas spraken zich krachtig uit “tegen het aanvoeren van wapens die dienen als brandstof voor oorlogen en winsten tegen het Palestijnse volk dat al jaren gebukt gaat onder meedogenloze onderdrukking door toedoen van Israël.” Ze verklaarden dat “onze handen niet met bloed zullen worden bevlekt voor uw oorlogen.”

Deze initiatieven van de havenarbeiders, die plaatsvonden in samenhang met grootschalige mobilisaties in heel het land, van Rome tot Milaan, van Napels tot Turijn, in solidariteit met het Palestijnse volk, werden internationaal opgepikt.

In Zuid-Afrika organiseerde de vakbond SATAWU op 21 mei een protestactie tegen het laden van goederen met bestemming Israël, waarbij uitdrukkelijk werd verwezen naar het communiqué van de havenarbeiders van Livorno. In de haven van Oakland (VS) mobiliseren activisten en anti-oorlogsactivisten zich om het laden te verhinderen van een ander ZIM-schip dat de komende dagen zal aanmeren.

De initiatieven van de Italiaanse havenarbeiders zijn een voortzetting van de beste tradities van de arbeidersklasse. Ze moeten vastberaden gesteund worden door alle krachten van de politieke linkerzijde, vakbonden en verenigingen in Italië en de rest van de wereld.

International Socialist Alternative is ervan overtuigd dat de arbeidersklasse de enige kracht in de samenleving is die in staat is om oorlogen, bloedbaden en onderdrukking te stoppen. We betuigen onze solidariteit met de havenarbeiders die de potentiële kracht van de arbeidersbeweging toonden als deze georganiseerd en gecoördineerd is.

Wij steunen de internationalistische initiatieven van de dappere Italiaanse havenarbeiders. Deze wijzen de weg naar werkelijke solidariteit tegen de barbaarsheid die het kapitalisme overal ter wereld voortbrengt.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top