Home » Artikelen » Onze strijd is internationaal! Steun ISA financieel

Onze strijd is internationaal! Steun ISA financieel

Financiële oproep van International Socialist Alternative

Beste kameraden en vrienden,

De periode die we zijn binnengetreden – de “Age of Disorder” – brengt een enorme polarisatie van de samenleving met zich mee en stelt de arbeidersklasse en de onderdrukten voor vele gevaren over de hele wereld. De Covid-19 pandemie legt de brutale ongelijkheden bloot die door het kapitalisme zijn gecreëerd. Het virus blijft vele delen van de wereld teisteren, vooral in Latijns-Amerika, Afrika en Azië, met dramatische tekorten aan zuurstof en vaccinvoorraden die het dodental onnodig doen stijgen. Veel geavanceerde kapitalistische landen daarentegen hebben vaccins opgepot en gebruiken die voorraden om aan ‘vaccinimperialisme’ te doen. Sinds het aantreden van Biden is de nieuwe koude oorlog tussen China en de VS geenszins afgezwakt, wat onder meer tot uiting komt in oplopende spanningen rond Taiwan met een daadwerkelijke dreiging van een militair conflict. Daarbovenop lijden de arbeidersklasse en de onderdrukten onder regionale oorlogen en conflicten en onder de verergering van de klimaatcrisis, waarbij de meest kwetsbare groepen over het algemeen het hardst worden getroffen.

Tegelijkertijd biedt deze periode echter een groot scala aan mogelijkheden voor de arbeidersklasse als geheel en voor onze revolutionair socialistische organisatie. Van de opstand in Wit-Rusland tot de massale opstanden in Myanmar en Colombia en de opstand van het Palestijnse volk wordt de arbeidersklasse meer en meer wakker en neemt ze het voortouw. De methode van de algemene staking komt steeds meer centraal te staan, mensen bespreken strategieën en tactieken in volksvergaderingen en op de meeste plaatsen overwinnen deze bewegingen etnische en sektarische tegenstellingen die door de heersende klassen zijn gezaaid. International Socialist Alternative (ISA) is actief in meer dan 30 landen over de hele wereld en komt tussen in deze bewegingen om samen met kameraden ter plaatse en via solidariteitscampagnes de strijd te ondersteunen en onze politieke voorstellen te verdedigen.

Wat is onze politieke focus? De ISA-werking in een notendop

Onze afdeling in Israël-Palestina is op een zeer genuanceerde manier tussengekomen in het verzet tegen het conflict, dat gekenmerkt wordt door herhaalde ongelijke oorlogen en aanhoudend staatsterrorisme tegen het Palestijnse volk. Wij roepen op tot een socialistische Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad en een socialistische transformatie van Israël als onderdeel van een socialistische confederatie in het Midden-Oosten. Alleen een massale strijd voor nationale en sociale bevrijding kan een uitweg bieden. De Palestijnse jongerenopstand en algemene staking geven aan hoe deze strijd kan worden ontwikkeld en uitgebreid naar alle Palestijnse gemeenschappen binnen de grenzen van 1967 en 1948 en in de hele regio.

Via solidariteitscampagnes op sociale media kon ISA tussenkomen in de opstanden in Myanmar en Colombia en legden we contacten ter plaatse.

In de context van de aanvallen op de democratische rechten in Hongkong en de toenemende repressie in China heeft ISA, samen met onze afdeling in China-Hongkong-Taiwan, de campagne ‘Solidariteit tegen Repressie in China en Hongkong’ opgezet. Het doel van deze onafhankelijke campagne, die zich keert tegen beide partijen in de koude oorlog tussen de VS en China, is het verspreiden van bewustzijn over wat er werkelijk gebeurt in China en Hongkong, om solidariteit te mobiliseren van gewone mensen, arbeiders en jongeren.

Andere aandachtspunten van ons recente werk zijn de solidariteitscampagne van Kshama Sawant tegen de rechtse poging om haar af te zetten in Seattle, de acties van Youth Against Racism & Inequality (YARI) in Ierland, of nog ons werk op het terrein in Bessemer, Alabama, waar we hielpen om de strijd voor vakbondsrechten bij Amazon te voeren. Daarnaast hebben we ons socialistisch-feministisch werk verder versterkt door het te integreren in onze dagelijkse praktijk en specifiek met de internationale en lokale ROSA-campagnes. In november plannen we een internationale interventie op de acties in het kader van de klimaattop in Glasgow. In onze campagne benadrukken we de noodzaak van publiek bezit van de sleutelsectoren, democratische planning en de noodzaak van echte stakingen om onze eisen kracht bij te zetten.

We hebben jullie steun nodig: onze middelen komen van onderop om het op te nemen tegen het systeem!

Om gevechten en bewegingen tegen de heersende klassen te winnen, hebben de werkenden en onderdrukten nood aan hun eigen organisaties, structuren en financiële middelen. Wat dat laatste betreft vertrekken we natuurlijk van een ongunstige positie. Forbes meldde recent dat de gezamenlijke rijkdom van de miljardairs met 5 biljoen dollar is toegenomen tijdens de pandemie.

Als we collectief en doortastend optreden, kunnen we hen echter verslaan. Dat toonden we met de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 in Seattle. De kandidaat van Socialist Alternative, Kshama Sawant, werd herkozen ondanks dat kiesfondsen van grote bedrijven en superrijken 4,1 miljoen dollar uitgaven om de gemeenteraad op te kopen. Amazon alleen gaf meer 1,5 miljoen dollar uit. Het grote geld haalde het niet, dankzij een hard bevochten campagne van duizenden vrijwilligers, werkenden en gewone mensen, die bovendien de steun kreeg van een aanzienlijke meerderheid van de vakbonden in Seattle en van tal van andere organisaties en individuen.

We doen een oproep om de werking van ISA financieel te steunen. Dit zal ons enorm helpen om ons politieke werk te versterken en te verbeteren in de strijd voor een betere toekomst voor ons allemaal.

We willen tevens iedereen bedanken die ons reeds heeft gesteund. Dank voor de talrijke abonnementen op onze publicaties, donaties en steun aan onze campagnes. Dit is allemaal essentieel voor onze politieke werking.

Nu lanceren we een internationale financiële oproep met een doel van 150.000 euro. Deze oproep zal deel uitmaken van onze zomerschool in juli: de Virtual Marxist University (VMU) die plaatsvindt van 20 tot en met 25 juli. Vorig jaar woonden meer dan 1500 mensen dit evenement bij, waarmee het de grootste bijeenkomst van de ISA tot dan toe was. Dit jaar hopen we het nog groter te maken. De financiële oproep zelf zal deel uitmaken van de slotbijeenkomst van de VMU die publiekelijk zal uitgezonden worden op zondag 25 juli om 19u.

150.000 euro is een ambitieus doel, dat onze ambitieuze plannen weerspiegelt om in deze nieuwe en explosieve periode wereldwijd in de strijd tussen te komen.

Het is noodzakelijk voor ons om op deze manier geld in te zamelen om de kosten te dekken van het produceren van onze publicaties en ander materiaal, om de reiskosten te dekken van onze internationale organisatoren, internationaal solidariteitswerk, om bewegingen en strijd in verschillende delen van de wereld te steunen, om apparatuur te betalen die we nodig hebben om ons werk uit te voeren en om onze kantoorruimtes te huren, naast vele andere dingen.

International Socialist Alternative onderscheidt zich van traditionele politieke organisaties door het feit dat wij geen financiële steun ontvangen van grote bedrijven of rijke donateurs, noch van de kapitalistische staat. Onafhankelijkheid op deze manier is erg belangrijk – wij komen op voor de belangen van gewone mensen uit de arbeidersklasse, niet voor die van de rijke elite. Wij zamelen geld in via donaties van mensen zoals jij, die ons steunen en het eens zijn met onze ideeën.

Doe een gift van 10, 20, 50, 100 of 200 euro om ons op weg te zetten om onze doelstelling te halen. Je kan doneren via overschrijving op NL04INGB0002079240 t.n.v. Stichting Offensief te Amsterdam met als mededeling ‘ISA’.

Bij voorbaat dank, in solidariteit.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top