Home » Artikelen » Straffe klimaatbetoging brengt 70.000 mensen naar Brussel

Straffe klimaatbetoging brengt 70.000 mensen naar Brussel

Dit was de grootste betoging van dit én vorig jaar. De Covid-19-pandemie maakte geen einde aan de klimaatwoede, integendeel. De afgelopen maanden werden de gevolgen van klimaatverandering en andere planetaire bedreigingen enkel duidelijker en concreter: van de overstromingen in ons land tot de bosbranden elders en de vele andere rampen. Tegelijk toonde de pandemie aan dat individuele gedragswijzigingen niet volstaan om de klimaatramp te voorkomen. Er is nood aan een ander systeem.

Artikel door de Linkse Socialistische Partij (ISA in België)

Met 70.000 betogers in Brussel werden klimaat en milieu opnieuw bovenaan de agenda gezet. Uit de beweging van 2019 leerden we echter dat massaal protest niet volstaat om tot verandering te komen. Daarvoor zal harde strijd nodig zijn tegen het kapitalisme, het systeem dat aan de basis van de huidige problemen ligt. Er is ook een alternatief nodig: een democratisch en rationeel geplande economie waarin de beschikbare grondstoffen en mogelijkheden benut worden met het oog op de noden van de meerderheid van de bevolking. Socialisme is dat!

Op de klimaatbetoging was er een bont samengesteld gezelschap. Dat is positief en het kan aangegrepen worden om de discussie over alternatieven aan te gaan. De Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA vormden een delegatie die zich klaar en duidelijk tegen het kapitalisme uitsprak en voor een socialistisch alternatief pleitte. We haalden steun op om 100 jongeren naar het protest tijdens de klimaattop in Glasgow te sturen in november. Dat doen we als onderdeel van International Socialist Alternative: het kapitalisme is internationaal georganiseerd, ons verzet ertegen ook.

We verdeelden onder meer een pamflet met het 10-puntenprogramma van Actief Linkse Studenten en Rosa – Socialistische Feministen. Aan onze stands en in de reacties op onze militanten die campagne voerden, merkten we een grote openheid voor onze socialistische antwoorden. We verkochten meer dan 170 exemplaren van ons maandblad. Ben jij één van hen? Aarzel niet om onze krant maandelijks in huis te halen door een abonnement te nemen. Ben je het eens met onze voorstellen? Steun ons Glasgowfonds, neem contact met ons op voor een discussie of om actief te worden.

Tegen de verspilling van de markteconomie: voor democratische socialistische planning

In 2019 vonden overal ter wereld massale betogingen en schoolstakingen plaats tegen de klimaatcrisis. Jongeren liepen voorop, maar er was ook aanzienlijke steun onder de bredere bevolking. Deze beweging bracht de kwestie op de voorpagina’s, zij het met beperkt succes. Deze zomer heeft op catastrofale wijze aangetoond dat de strijd nog maar net begonnen is. Hoe kunnen we echte verandering bekomen? Hier zijn enkele voorstellen van de Actief Linkse Studenten en Campagne ROSA.

  • Jarenlange besparingen op publieke diensten maakten ons machteloos tegen de pandemie en overstromingen in Wallonië. Voor onmiddellijke massale investeringen, zoveel als nodig, in de zorgsector, brandweer, civiele bescherming en andere publieke diensten!
  • Geen asociale maatregelen, maar groen transport voor iedereen waaronder meer, beter en gratis openbaar vervoer. De groene transitie mag niet leiden tot meer taksen voor de werkende klasse.
  • Waarschuwingen van wetenschappers worden al jaren genegeerd. Grote investeringen in groene technologie worden enkel gedaan als ze op korte termijn winstgevend zijn voor aandeelhouders. Hun winstbejag belemmert het gebruik van de aanwezige kennis. Schaf daarom het patentrecht af en investeer massaal in publiek wetenschappelijk onderzoek!
  • De overstromingen toonden waarom private winsten niet mogen bepalen hoe of waar we wonen, maar dat dat bepaald moet worden op basis van waar het veilig is. Voor onmiddellijke massale investeringen in een bouw en renovatieplan van sociale huisvesting en isoleer straat per straat alle gebouwen om zo de uitstoot te verminderen
  • Verzekeringsmaatschappijen betalen slechts 590 miljoen van de 1,7 miljard euro schade voor de overstromingen in Wallonië. Nochtans maakten ze in de voorbije 10 jaar meer dan 15 miljard euro winst. Alle schade moet worden hersteld, ook van mensen die niet verzekerd zijn, zonder dat de verzekeringspremies duurder worden. Haal het geld uit rijke zakken. Organiseer de verzekerings- en financiële sector publiek én democratisch.
  • Grote multinationals zoals 3M in Antwerpen gijzelen werknemers en omwonenden met hun vervuiling. Respect voor ons milieu combineren met privaat winstbejag is onmogelijk: slechts 5 bedrijven stoten evenveel uit als alle gezinnen in ons land! We kunnen niet controleren wat we niet bezitten: onteigen de klimaatcriminelen van de big business!
  • De energiesector blijft gebruik maken van vervuilende energie die bovendien onbetaalbaar is. Er zijn genoeg winsten in de sector om groene en betaalbare energie voor iedereen mogelijk te maken. Voor een publieke energiesector onder democratische controle en beheer van de werkende klasse!
  • De werkende klasse mag niet opdraaien voor de groene reconversie. Jobs in vervuilende industrieën moeten veranderen in degelijke, sociaal nuttige en groene jobs. Om de kapitalistische crisis die miljoenen werklozen creëert te bestrijden, moet het werk ook herverdeeld worden. Dat kan met een 30-urenweek zonder loonverlies en lagere werkdruk.
  • De klimaatcrisis treft armsten het hardst en vergroot de wereldwijde ongelijkheid. Zo ontstaan naast de vele vluchtelingen voor oorlog en onderdrukking steeds meer klimaatvluchtelingen. Om te vermijden dat extreemrechts of andere verdedigers van het kapitalisme ons tegen elkaar opzetten, moeten we bouwen aan de grootst mogelijke eenheid. Onze strijd is daarom gekoppeld aan die tegen elke vorm van discriminatie en onderdrukking. Voor internationale solidariteit, stop racisme, seksisme en LGBTQI+fobie!
  • Groen kapitalisme is een leugen: het is kapitalistische hebzucht en verspilling die de klimaatcrisis veroorzaakt! Een groene transitie voor de hele economie kan er enkel komen als de sleutelsectoren van de economie uit privébezit genomen worden en onder democratisch beheer en controle van de werkende klasse geplaatst worden. Zo kunnen we de aanwezige rijkdom gebruiken om de economie te plannen in het belang van mens, dier en planeet. Jongeren en werkenden: solidair! Voor een democratisch socialistische wereld!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top