Home » Artikelen » Nee aan de uitlevering en vervolging van Julian Assange!

Nee aan de uitlevering en vervolging van Julian Assange!

WikiLeaks oprichter Julian Assange kan en zal waarschijnlijk, worden uitgeleverd aan de VS na een uitspraak van het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk. Als Assange zijn beroep verliest zal zijn lot in handen liggen van Tory-minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel, wat in wezen betekent dat zijn uitlevering verzekerd is.

Door Eddie McCabe

Ironisch genoeg werd deze uitspraak, in een zaak met verstrekkende gevolgen voor de persvrijheid in de wereld, bekendgemaakt op de Internationale Dag van de Mensenrechten. De uitspraak van het Hooggerechtshof vernietigde een eerdere beslissing uit januari 2021, waarin het verzoek van de VS om uitlevering werd afgewezen vanwege bezorgdheid over Assange’s geestelijke gezondheid en zelfmoordrisico.

Je zou voor minder een zelfmoordrisico hebben: Assange wordt geconfronteerd met een mogelijke gevangenisstraf van 175 jaar in de VS wegens beschuldigingen van samenzwering en overtreding van de spionagewet, beschuldigingen die zowel schandalig als ongegrond zijn. Gevangenis is bovendien al een realiteit voor Assange: hij zat zeven jaar in de kleine beslotenheid van de Ecuadoriaanse ambassade in Londen vooraleer hij daar naar de maximaal beveiligde gevangenis van Belmarsh werd overgebracht.

Een doodvonnis

Ondanks dit alles zei Lord Chief Justice Lord Burnett: “Dat [zelfmoord]risico is naar ons oordeel uitgesloten door de verzekeringen die [door de VS] worden geboden.”

Deze garanties werden door Assange’s advocaten omschreven als “vaag” en “betekenisloos”. Volgens Amnesty International komen ze erop neer dat ze zeggen: “We garanderen dat hij niet zal worden vastgehouden in een maximaal beveiligde inrichting en dat hij niet zal worden onderworpen aan Speciale Administratieve Maatregelen en dat hij gezondheidszorg zal krijgen. Maar als hij iets doet wat ons niet bevalt, behouden wij ons het recht voor om hem geen garantie te geven, behouden wij ons het recht voor om hem in een maximaal beveiligde inrichting te stoppen, behouden wij ons het recht voor om hem Speciale Administratieve Maatregelen aan te bieden. Dat zijn helemaal geen garanties.”

Meer nog, ze komen van een Amerikaanse staat die een venijnige politieke vendetta tegen Assange en WikiLeaks heeft nagestreefd sinds de publicatie in 2010 van honderdduizenden documenten waarin oorlogsmisdaden van de VS in Afghanistan en Irak werden blootgelegd.

Nog in september 2021 onthulde een groot onderzoek van Yahoo News dat “discussies over het ontvoeren of vermoorden van Assange ‘op het hoogste niveau’ plaatsvonden”, met hoge functionarissen van de CIA en de Trump-regering “die zo ver gingen dat ze ‘schetsen’ of ‘opties’ opvroegen voor hoe hem te vermoorden.” Natuurlijk werd geen van deze gedocumenteerde bewijzen in overweging genomen door de rechters van het Hooggerechtshof, wier uitspraak in werkelijkheid neerkomt op een doodvonnis, op de een of andere manier.

Imperialistische wraak

De bedreiging van Assange’s gezondheid en zelfs zijn leven is onbetwistbaar, en in die zin is de uitspraak van het Hooggerechtshof een schande. De waarheid is dat Assange zou moeten worden vrijgelaten ongeacht deze bedreiging, maar veeleer omdat de misdaden waarvan hij door de VS wordt beschuldigd een gevaarlijke aanval zijn op democratische rechten en journalistieke vrijheid.

De hypocrisie van het VS-imperialisme (of het nu geleid wordt door Trump of Biden), dat zichzelf schaamteloos aanprijst als verdediger van “democratie” en “vrijheid”, is in dit geval bijzonder groot en openlijk. Hetzelfde geldt voor de Britse en Australische tegenhangers – bondgenoten in de nieuwe Koude Oorlog met het Chinese imperialisme – die bereid zijn het recht op een vrije pers te onderdrukken om de VS bij te staan in hun vervolging van WikiLeaks, en hun oorlogszuchtigheid in het algemeen.

Julian Assange en Chelsea Manning hebben de arbeidersklasse en de onderdrukten van de wereld een waardevolle dienst bewezen door documenten uit te lekken die de moorddadige wreedheid van de oorlogsmachine van de VS blootlegden. Dit, en het werk dat WikiLeaks blijft doen bij het onthullen van de criminele activiteiten van machtige staten en instellingen, moet worden gesteund.

Laat hem vrij!

Assange zelf heeft een duister verleden, waaronder beschuldigingen van verkrachting en aanranding door twee vrouwen in Zweden, waarvan de strafzaken zijn geseponeerd vanwege de tijd die is verstreken. Deze vrouwen is gerechtigheid ontzegd, omdat zij hun zaak tegen Assange niet hebben kunnen doorzetten. Hij heeft ook een uiterst louche politiek, bijvoorbeeld door op verschillende momenten zijn steun te betuigen aan Poetin en Trump en door een ontmoeting met de extreemrechtse populist Nigel Farage.

Het is echter niet om het bovenstaande dat hij het doelwit is van de Amerikaanse staat, maar om de bedreiging die WikiLeaks vormt voor de geheimhouding van de imperialistische activiteiten. Assange is geen socialist, maar we verdedigen hem tegen deze aanvallen omdat ze iedereen treffen die zich verzet tegen kapitalistische corruptie en oorlog. De aanklachten tegen Assange moeten worden ingetrokken en hij moet onmiddellijk worden vrijgelaten.

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top