Home » Artikelen » Over rellen, vernielingen en staatsrepressie

Over rellen, vernielingen en staatsrepressie

Revolutionair socialisten zijn tegenstanders van rellen en vernielingen. Het vernietigen van winkels, politiewagens of andere materiele objecten versterkt juist de staatsrepressie en de kapitalistische propaganda. Dictators gebruiken het als excuus om andersdenkenden op te pakken, onder het mom dat ze ”een gevaar voor de veiligheid” zijn.

Bij de rellen in Rotterdam is veel materiele schade geleden. De belastingbetaler moet hiervoor opdraaien. Omdat de rijken en grote bedrijven in verhouding al 30 jaar minder hoeven bij te dragen, zijn het de werkenden die de last dragen. Want de overheid leeft van belastinggeld dat merendeel bij de arbeidersklasse gehaald wordt. Het opzettelijk vernielen van openbaar eigendom raakt dus vooral de meerderheid van de Nederlanders, die behoren tot de werkende klasse.

Dat is één van de redenen dat revolutionair socialisten tegen rellen zijn en de vernielingen die daar soms uit voort vloeien. Kapitalistische media staan altijd klaar om links de schuld te geven van vernielingen, maar in werkelijkheid worden winkels en openbare bezittingen vaak vernietigd door kleine clubjes agressieve figuren, die protesten misbruiken om hun agressie tegen het systeem los te laten.

Dat veel jongeren boos zijn is een feit. Het kapitalisme faalt immers en creëert enorme ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Sommigen draaien door en denken dat ze geweld tegen politie moeten gebruiken. Dit is echter contraproductief, want de kapitalistische staat is er niet vies van om massieve repressies door te voeren. De werkende klasse zal ook geen enkele sympathie hebben voor jongeren die auto’s vernielen en hulpverleners aanvallen.

De vraag ligt op tafel waarom in Nederland zich nu al twee keer ernstige rellen hebben voorgedaan. Eén keer bij de invoering van de avondklok in februari en nu weer.

Er zijn veel andere redenen waarom socialisten zich keren tegen individueel terrorisme. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat echte verbeteringen alleen door massale strijd kunnen worden verkregen en voor massale strijd is in de eerste plaats organisatie nodig. Individueel geweld staat haaks op brede organisatie. Verder hebben individuen of kleine groepen geen enkel recht om, en zijn ook niet in staat om zichzelf in de plaats te stellen van de bredere arbeidersklasse.

Nu de Covid-19 besmettingen weer toenemen en de 2G samenleving dreigt te komen, voelt een deel van Nederland zich geïsoleerd en gediscrimineerd. Dat zijn vooral de mensen die zich niet hebben laten vaccineren en nu buiten gesloten worden. Omdat de overheid jaren lang deze mensen in de steek liet, is de afkeer alleen maar groter.

Aangewakkerd door extreemrechtse figuren zoals Thierry Baudet voelt een deel van deze groep dat geweld legitiem is geworden. Revolutionair socialisten vinden het verplichtte vaccineren tegen Covid-19 en de 2G samenleving foutief. We zeggen echter ook dat niet-vaccineren zomaar een eigen keus is. De samenleving heeft het recht om zich tegen het virus te beschermen en dus ook maatregelen te nemen om ongevaccineerden te weren bij grote bijeenkomsten, om de kans op besmetting te reduceren. Want de feiten laten zien ongevaccineerden veel sneller besmet raken.

Zolang de ziekenhuizen vol liggen met 70 tot 80 procent ongevaccineerden moet de overheid maatregelen nemen. Een 2G samenleving zoals in Oostenrijk is echter een stap te ver, want het versterkt het idee van scheiding tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Wij willen niet dat dit versterkt wordt door 2G, dus pleiten we voor massieve investeringen in de gezondheidszorg. Er moet een einde gemaakt worden aan de marktwerking, aan de zorgverzekeraars, aan het idee dat ziekenhuizen en zorginstellingen winst moeten maken.

Natuurlijk is het beeld dat veel ongevaccineerden nu schetsen ook niet correct. Door geen vaccinatie tegen Covid-19 te nemen kies je er bewust voor om je bloot te stellen aan een virus dat dodelijk kan zijn. Ook verspreidt je het virus veel makkelijker als je geen vaccinatie genomen hebt. Dat zijn feiten die de ongevaccineerden vaak dogmatisch weigeren in te zien.

Feit is dat de besmettingen radicaal toenemen. In week 44 en 45 zijn zeker 180.000 besmettingen geconstateerd. Een vijfde Covid-19 golf is niet meer uit te sluiten en als er niet meer maatregelen genomen wordt dan zullen nog meer besmettingen en ziekenhuisopnames volgen. De realiteit is en blijft dat zeker 75% van alle mensen in het ziekenhuis, geen vaccinatie tegen het virus hebben.

Marktwerking moest alles efficiënter en goedkoper maken was het dogma van met name de Paarse Kabinetten (1994-2001). Balkenende nam deze dogma’s over en Rutte (als trouwe neoliberaal) liet alles over aan de markt. Het resultaat is nu dat de zorg duurder, complexer en minder toegankelijk is geworden. Er zijn genoeg Nederlanders die niet naar de dokter durven omdat ze hun eigen risico van 385 euro niet kunnen betalen.

Rellen tegen de Covid-19 maatregelen lost niets op. Het versterkt alleen het beeld van “wij tegen zij”. Deze tweedeling is schadelijk want het verdeelt de werkende klasse in het kamp van de gevaccineerden en de ongevaccineerden.

De maatregelen die het kabinet nu doorvoert zijn waarschijnlijk onvoldoende om het tij te keren. Het ligt voor de hand dat de druk op de gezondheidszorg zal blijven stijgen en dat er over een paar weken verder gaande maatregelen nodig zijn. Het Corona beleid van het kabinet blijft zich kenmerken door te vroege en te brede liberaliseringen en ingrepen die steevast te laat komen.

Zelfs op kapitalistische basis is de verwarrende situatie in Nederland te vermijden. In landen als Frankrijk, Spanje en Italië, maar ook in een meer vergelijkbaar land land als Engeland is de situatie aanmerkelijk stabieler. Politiek links moet pleiten voor lange termijn oplossingen en een gezondheidszorg onder democratische controle van patiënten, medisch personeel en de gemeenschap. Marktwerking moet direct verdwijnen, de zorgverzekeraars dienen opgeheven te worden. Zorg moet gratis zijn, weg met het eigen risico! Dit kan betaald worden door de rijken en de kapitalistenklasse eerlijke belastingen te laten betalen. De overheid loopt miljarden mis omdat Nederland een belastingparadijs is dat grote bedrijven nauwelijks belasting laat betalen (via brievenbusfirma’s).

Helaas komt politiek links niet meer een strijdbaar alternatief. De Partij van de Arbeid, GroenLinks en partijleiding van de ”Socialistische” Partij willen geen alternatief op het kapitalisme. Het is aan buitenparlementair links op te strijden voor een socialistisch alternatief en de arbeidersklasse daarvoor te winnen. Dat is waar wij voor staan en we roepen iedereen op om dat ook te doen. Sluit je daarom aan bij Socialistisch Alternatief – ISA Nederland.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top