Home » Vooraan » Brazilië: antiracistische strijd vooraan tegen Bolsonaro en kapitalisme

Brazilië: antiracistische strijd vooraan tegen Bolsonaro en kapitalisme

Voor een socialistisch alternatief om honger, werkloosheid, geweld en racisme te bestrijden

Door LIBERDADE, SOCIALISMO E REVOLUÇÃO, vertaald voor de website van Campagne ROSA

De pandemie heeft alle onrechtvaardigheden van dit systeem, dat winst boven leven stelt, blootgelegd en verergerd, en heeft een trouwe uitvoerder gekregen in de genocidale regering van Bolsonaro. Terwijl de rijken van de crisis hebben geprofiteerd, met 20 nieuwe miljardairs in het land [Brazilië], wordt de arme bevolking opnieuw door honger geteisterd.

Er zijn 20 miljoen mensen die honger lijden en meer dan de helft van de bevolking verkeert in een situatie van voedselonzekerheid. Volgens gegevens van het Ministerie van Volksgezondheid heeft slechts 26% van de kinderen toegang tot drie maaltijden per dag, vergeleken met 76% in 2015.

Terwijl Brazilië een van ’s werelds grootste voedselexporteurs is, met grote winsten voor de agro-industrie, zoeken gezinnen naar voedsel in vuilniswagens en staan ze in de rij voor botjes. Dit is een gevolg van de stijgende werkloosheid en voedselprijzen, waarbij de prijs van het basisvoedselpakket het afgelopen jaar met 30% is gestegen, terwijl het inkomen stagneerde.

De pandemie heeft tot dusver meer dan 611.000 slachtoffers gemaakt, een pandemie die verergerd is door het ontkennen ervan en de bewuste sabotage door de regering-Bolsonaro. Ondanks de regering zijn de cijfers verbeterd dankzij de opmars van vaccinatie, maar de pandemie is nog niet voorbij en er zijn gemiddeld nog steeds meer dan 200 sterfgevallen per dag.

Al deze onrechtvaardigheden hebben een kleur, een gender, een postcode, een plaats op de sociale schaal, en bovenal een klasse in deze maatschappij, waar armoede de pijler is die de rijkdom van de bovenste verdieping ondersteunt en structureel racisme gebruikt wordt om het verzet te verdelen en de uitbuiting te versterken.

Covid-sterfte, werkloosheid, honger…, treffen zeker zwarte, arme en perifere bevolkingsgroepen. Met de crisis en het gedwongen isolement is ook het huiselijk geweld toegenomen.

Maar onze benarde situatie gaat verder dan dat. Wij hebben dagelijks te lijden onder racisme, van het gestaar bij het binnengaan in een winkel tot het dodelijke geweld van de politiek, dat niet-witte jongeren doodt.

De toename van geweld wordt gevoed door de sociale crisis en het reactionaire beleid van Bolsonaro, dat politiegeweld en racistische, seksistische, lgbt-fobe aanvallen en geweld tegen inheemse inwoners aanmoedigt.

Maar verzet heeft ook kleur, gender en klasse. Niet toevallig is de hervatting van de strijd tegen de regering begonnen met de protesten van de zwarte beweging tegen het politiegeweld in mei 2020 en opnieuw dit jaar.

In die zin wijst de eenmaking van de Dia da Consciência Negra [Dag van Zwart Bewustzijn] en de dag van de protesten omtrent Fora Bolsonaro [Weg met Bolsonaro], zonder het protagonisme van de zwarte beweging te verliezen, de juiste weg: die van de eenmaking van onze strijd.

Deze strijd kan niet ophouden. Ze gaat verder met de strijd voor vrouwenrechten op 25/11, 04/12 en tijdens voorbereiding van 8 maart volgend jaar.

We kunnen niet wachten tot de verkiezingen volgend jaar. De verdediging van de democratische rechten en de verkiezingsnederlaag van Bolsonaro zullen vooral afhangen van de strijd die wij vandaag voeren.

Evenzo kunnen we niet rekenen op de welwillendheid van de rechtse oppositie, die misschien kritiek heeft op de antidemocratische uitwassen van Bolsonaro, maar aanvallen op onze rechten verdedigt.

Het zal alleen mogelijk zijn de eenheid van de klasse op te bouwen als de strijd de uitdrukking is van de strijd tegen alles wat onze klasse dagelijks straft: honger, werkloosheid, een gebrek aan gezondheid(szorg), huisvesting en onderwijs, aanvallen op de rechten van inheemse volkeren en werkenden, racisme, seksisme, lgbt-fobie en de discriminatie van mensen met een beperking.

Laten we de straat opgaan tegen de reactionaire staatsgreepregering en tegelijkertijd het belang benadrukken van de opbouw van een socialistisch alternatief van inheemse volken, niet-witte vrouwen en mannen, LGBTQIA+ groepen en de arbeidersklasse als geheel, dat de mogelijkheid van een breuk met dit wrede systeem kan laten zien.

Sluit aan bij onze strijd !

  • Lang leve de strijd van de zwarte bevolking – Black Lives Matter!
  • Weg met Bolsonaro, Mourão en de neoliberale en autoritaire agenda!
  • Noodhulp in de vorm van een minimumloon! Controle van de prijzen van basisvoedsel!
  • Tegen de beperking van rechten, administratieve hervormingen en privatiseringen!
  • Enorme overheidsinvesteringen in de gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en vervoer om diensten en banen te garanderen!
  • Nee aan de marco temporal [ tijdsmijlpaal*]! Afbakening van inheems en quilombola** land!
  • Nee tegen staatsracisme! Tegen ‘de oorlog tegen drugs’, voor demilitarisering en sociale controle van de politie!
  • Eenheid van de arbeidersklasse in de strijd tegen alle vormen van onderdrukking!
  • Verenig de strijd en leg de basis voor een algemene staking!
  • Voor een antikapitalistische en socialistische arbeidersuitweg uit de crisis!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top