Home » Artikelen » Op naar een nieuwe arbeiderspartij

Op naar een nieuwe arbeiderspartij

Een lage opkomst bij verkiezingen pakt goed uit voor het kapitalisme. Als alleen de leden van de bourgeoisie en haar aanhang naar het stemhokje gaan, winnen natuurlijk hun politieke lakeien. We zien dit al vijftig jaar gebeuren bij gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politiek speelt niet zegt de kapitalistische media. In realiteit voelen veel werkenden dat ze toch niets te zeggen hebben. Probleem is wel dat hierdoor kapitalistische partijen vrij spel krijgen en dat komt de arbeidersklasse slecht uit.

Artikel door Jorein Versteege

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is niet veel veranderd. De kapitalistische partijen wonnen en politiek links staat nog zwakker. De SP verloor stemmen en ook de nieuwe socialistische partijen wisten geen zetels te behalen. Dit is vooral jammer in Rotterdam, waar Socialisten 010 toch veel moeite deed om de stemmer te winnen. Echter de meeste stemmers wouden niet komen stemmen, slechts 38% kwam daadwerkelijk een stem uitbrengen. De SP verloor dan wel, maar komt toch met één zetel in de gemeenteraad van Rotterdam.

Democratisch Socialisten Amsterdam en Socialisten Utrecht wisten ook geen zetels te behalen. Hoewel dit jammer is moeten de socialisten hier niet van opkijken. De partijen Socialisten 010, Democratisch Socialisten Amsterdam en Socialisten Utrecht zijn nog geen 3 maanden oud. Ze zijn opgericht omdat de SP juist de principiële socialisten geroyeerd heeft. Daarnaast is het lastig om verkozen te worden als het opkomst percentage erg laag is.

Nu is het de taak om alle socialisten te verenigen onder één vlag. Een nieuwe socialistische partij kan het begin vormen van een brede arbeiderspartij in Nederland. Zo’n partij moet laten zien dat ze een socialistisch alternatief kunnen neerzetten. Laten we niet vergeten dat de SP tot de jaren 90 ook een kleine partij voorstelde. Ze is gegroeid doordat de sociaaldemocratie (PvdA) de werkende klasse in de steek liet en verviel omdat ze geen socialistisch alternatief wou neerzetten.

Gevestigd kapitalistisch links bestaande uit Partij van de Arbeid, GroenLinks en de ”Socialistische” Partij kunnen niet breken met het systeem, omdat ze de bestaande machtsstructuren in stand houden. Alle drie partijen steunen de markt dictatuur, de monarchie, de NAVO en de burgerlijke staat. Wij socialisten verwerpen al deze instituten en pleiten voor een socialistische democratie onder controle van de arbeidersklasse. Daarom is de opbouw van een brede arbeiderspartij nu essentieel.

Het kabinet van Mark Rutte zal verder gaan met haar aanvallen op de arbeidersklasse. Gevestigd kapitalistisch links zal weerwoord geven, maar niet met radicale alternatieven komen. Voor de leden van Socialisten 010, Democratisch Socialisten Amsterdam en Socialisten Utrecht zou het goed zijn om nu samen op te trekken. Onder de naam ”Socialisten.org” is al een eenheidsstart gemaakt en het initiatief is ondertekent door voormalige SP afdelingen en leden in onder andere; Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Zaanstrek, Wageningen, Ede, Assen, West-Brabant en ROOD Socialistische Jongeren.

Landelijk verliest de ”Sociaaldemocratische” Partij ongeveer 2,5% van alle stemmen in de gemeenteraden. Nog steeds weigert het autoritaire partijbestuur om te erkennen dat het goed fout gaan met de SP. Al 12 jaar weet de partij geen verkiezing meer te winnen. De top weet zich van geen kwaad bewust en geeft altijd weer een buitenfactor de schuld. Covid-19, de oorlog in Oekraïne, Lilian Marijnissen weet precies waarom haar partij steeds minder stemmers trekt, echter de waarheid is dat de SP al 12 jaar minder leden en minder stemmen overhoudt.

GroenLinks weet wat linkse stemmers te trekken en ook de PvdA blijft stabiel. Echter deze twee partijen zijn pro-kapitalistisch en dienen niet het belang van de werkende klasse. Laten we niet vergeten dat in Rotterdam, neoliberaal beleid wordt gevoerd door GroenLinks met steun van de PvdA. Hoewel politiek rechts dan praat over een ”links bestuur” is er weinig links beleid gevoerd in gemeentes waar gevestigd kapitalistisch links meeregeert. Daarnaast werken GroenLinks en PvdA nauw samen met VVD en D66 in veel gemeentes.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn een versterking van de lokale kapitalistische partijen. Maar dat zorgt niet voor minder neoliberaal beleid. Ook lokale partijen staan in dienst van het systeem als ze trouw de wil en wet van Den-Haag uitvoeren. Natuurlijk zijn de gemeentes afhankelijk van overheidsgeld en het is correct dat die overheid steeds minder geeft en erg veel eist. Omdat veel mensen geen vertrouwen hebben in lokale gemeenteraden blijft de opkomst ook erg laag. Voor socialisten is het nu de taak om dat vertrouwen te herstellen.

Socialistisch Alternatief, de Nederlandse sectie van Internationaal Socialistisch Alternatief (ISA) steunt het nieuwe initiatief ”Socialisten.org”. Onze leden werken in de nieuwe socialistische partijen in Amsterdam en Rotterdam om een brede arbeiderspartij op te bouwen, tegen de overvloed aan kapitalistische politici die voor ongelijkheid, klimaatontkenning, neoliberalisme en marktfundamentalisme zorgen. Wie deze politiek afkeurt en teleurgesteld is in kapitalistisch gevestigd links kan met ons contact opnemen.

Sluit je aan en strijd voor een socialistisch alternatief

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top