Afgelopen zaterdag trokken duizenden Amerikanen de straat op tegen de mogelijke intrekking van het Roe v Wade arrest van het Hooggerechtshof. Dit zou de deur openen om in de staten een verbod op abortus in te voeren. Op de actiedag afgelopen zaterdag waren afdelingen van Socialist Alternative in alle regio’s van het land actief om de strijd voor abortusrechten te voeren tegen de rechtse aanvallen en om een socialistisch-feministische beweging op te bouwen. We verdedigen het recht op gratis, veilige en legale abortus; gratis anticonceptie op aanvraag; algemeen toegankelijke kinderopvang; massale investeringen in onderwijs met uitgebreide seksuele opvoeding; algemeen toegankelijke gezondheidszorg, inclusief trans en reproductieve gezondheidszorg.

De strijd houdt hier uiteraard niet op. We organiseren de komende dagen en weken door het hele land bijeenkomsten en actiebijeenkomsten om de strijd voort te zetten. We hebben meer gecoördineerde protesten, betogingen, bezettingen en acties op de werkvloer nodig om de dreiging van rechts te stoppen. Dat betekent dat we ons moeten organiseren. Geen vertrouwen in de Democraten die 50 jaar de tijd hebben gehad om Roe in een federale wet te gieten. Het is tijd voor werkende mensen en jongeren om een standpunt in te nemen!

Philadelphia, PA

Honderden scholieren van vijf middelbare scholen in Philadelphia hielden vrijdagochtend 13 mei een walk-out. Ze eisten abortusrechten, meer middelen voor onderwijs met zorgpersoneel en begeleiders, uitgebreide seksuele voorlichting en beschikbare soa-testen, en steun voor LGBTQ-scholieren. De stemming tijdens de bijeenkomst van de scholieren was absoluut elektrisch. Ze waren compleet verontwaardigd over het falen van de gevestigde orde om deze rechtse aanval op vrouwen en transgenders te voorkomen. Een eindeloze stroom studenten kwam naar de microfoon om hun afschuw te uiten, en de bijeenkomst stroomde de straat op in een geïmproviseerde mars naar de Drexel campus waar meer jongeren de actie vervoegden.

Op zaterdagochtend vulden 1500 mensen het noordelijke platform van het stadhuis voor een bijeenkomst die mede georganiseerd was door Women’s March, vrijwilligers en Socialist Alternative. Veel sprekers wezen op de student walkouts als een inspiratie in de strijd om reproductieve rechten te verdedigen, hoewel anderen benadrukten de noodzaak om vooral te stemmen. In plaats daarvan vroeg Fiona Cavanagh van Socialist Alternative de menigte om “te beloven elke steun aan de Democraten te onthouden totdat ze alles op alles zetten om Roe te verdedigen en in een wet om te zetten.” Deze oproep werd het meest gesteund door de jongste en meest energieke laag van de menigte. Hannah Boroff kondigde de komende actievergadering van Socialist Alternative aan: “Een aanval op abortus is een aanval op alle mensen van de arbeidersklasse. Het is nodig dat we hier vandaag allemaal zijn, maar het is ook nodig dat we allemaal betrokken blijven, ons organiseren, en praten over welke volgende concrete stappen we kunnen nemen om de strijd op te bouwen!”

Houston, TX

In Houston protesteerden ongeveer 4.000 mensen tegen de aanvallen van het Hooggerechtshof op abortusrechten. Democratische politici spraken over de noodzaak om “Blauw te stemmen ongeacht wie”, zelfs terwijl ze de zittende anti-choice Democraat Henry Cuellar steunen boven een pro-choice uitdager in een tussentijdse verkiezing. Veel jongeren daarentegen waren op zoek naar andere, meer effectieve manieren om terug te vechten. Veel betogers waren geïnteresseerd in het organiseren van walk-outs op hun school of zelfs op hun werk. Er was een brede consensus, dwars door de schok van de nog verse aanslagen heen, dat zaken niet door kunnen gaan zoals ze waren. Meer dan 100 mensen ondertekenden de petitie “No More Excuses” van Socialist Alternative, waarin ze eisten dat de Democraten abortusrechten in de wet zouden vastleggen en waarin ze beloofden de Democraten niet te steunen als ze dat niet zouden doen.

Cincinnati, OH

Meer dan 5.000 mensen woonden op 14 mei in Cincinnati de betoging “Bans Off Our Bodies” bij. De Democraten maakten de menigte moe met urenlange toespraken over de verkiezingen in november. De reactie van de menigte verslapte toen elke spreker dezelfde onderwerpen herhaalde in plaats van te wijzen op de objectieve noodzaak van massale actie, waaronder studentenopstanden, stakingen en burgerlijke ongehoorzaamheid ter verdediging van abortus en LGBTQ-rechten.

Uit groeiende ontevredenheid over de Democraten, tekenden 100 jongeren en arbeiders enthousiast onze petitie waarin ze beloofden niet op politici van de Democratische Partij te stemmen als zij er niet in zouden slagen Roe v. Wade in een wet om te zetten en te verdedigen. Honderden mensen juichten onze oproep voor een nieuwe linkse partij toe op onze bijeenkomst op 4 mei met arbeiders-organisatoren van Starbucks en Amazon die benadrukten dat de strijd voor abortusrechten en vakbonden in essentie kwesties zijn van democratische controle over ons leven als arbeiders.

Leden van Socialist Alternative spraken met tientallen middelbare scholieren die staan te popelen om een walk-out te organiseren. In de komende dagen en weken zullen we bijeenkomsten organiseren om de volgende stappen te bespreken.

Minneapolis, MN

Meer dan duizend mensen woonden een bijeenkomst bij die georganiseerd werd door Planned Parenthood Action MN in hun hoofdkliniek in St. Paul. Op de sprekerslijst stonden vooral functionarissen van de Democratische Partij zoals Amy Klobuchar en mensen van NGO’s. Een illustratie van de strijdlustige stemming was echter te zien in een honderdtal jongeren die de confrontatie aangingen met een pro-life tegenbetoger en over hem (en ook de sprekers) heen scandeerden.

Noel, lid van Socialist Alternative, zei: “De Democraten hebben ons in de steek gelaten. Ons recht om te stemmen, ons recht op abortus, ons recht op genderbevestigende zorg – ze zijn helemaal uit de ring gestapt en hebben ons gevraagd om in november te gaan stemmen, nadat het vonnis is gewezen en ons recht op abortus verloren is gegaan. Dit is een absoluut gewetenloze stap terug in de strijd – daarom roep ik op om helemaal niet op de Democraten te stemmen totdat zij abortus daadwerkelijk als een recht in een wet gieten.”

“Niemand zou de toegang tot abortus mogen ontzegd worden omdat ze het zich niet kunnen veroorloven. Daarom pleit ik ervoor dat we ook opkomen voor Medicare for All dat het recht op reproductieve gezondheidszorg en genderbevestigende zorg omvat. Maar ik denk niet dat de Democraten dit werkelijk zullen doen. Wat we nodig hebben is een onafhankelijke arbeidersbeweging, opgebouwd door vakbonden, opgebouwd door jonge mensen die daadwerkelijk bereid zijn om terug te vechten voor onze rechten!”

Tegen het einde hadden meer dan 300 aanwezigen de petitie “No Excuses” ondertekend. Veel jonge mensen toonden veel interesse in het bijwonen van onze Action Assembly op maandagavond, en Socialist Alternative MN gaat ook in gesprek met middelbare scholieren om te helpen met het organiseren van walk-outs op hun scholen!

Detroit, MI

Socialist Alternative Detroit demonstreerde en marcheerde op een evenement dat door meerdere organisaties was georganiseerd als het Socialist Feminist Contingent. De bijeenkomst groeide uit tot 1.000 aanwezigen. We spraken met mensen over de noodzaak om acties verder op te bouwen om te voorkomen dat de beweging uitdooft, zoals helaas gebeurde bij de opstand na de dood van George Floyd. We wezen op de noodzaak voor de beweging om op democratische wijze sterke eisen te ontwikkelen die werkende vrouwen tot actie zullen bewegen, samen met de rest van de zeer diverse werkende klasse.

Nog belangrijker is dat deze escalaties en eisen in staat moeten zijn om vrouwen en arbeiders in de strijd te houden en hun vertrouwen te wekken dat deze eisen daadwerkelijk door klassenstrijd gewonnen kunnen worden! We kunnen niet vertrouwen op de Democratische Partij, die 50 jaar en meerdere concrete mogelijkheden had om Roe in een federale wet om te zetten. Veel aanwezigen waren het met ons eens en ondertekenden enthousiast onze “No More Excuses” petitie, of meldden zich aan om naar onze openbare bijeenkomst te komen, om te bespreken hoe deze volgende stappen voor de beweging er uit zouden zien, en wat er nodig zal zijn voor de beweging om niet alleen abortusrechten te verdedigen en uit te breiden, maar om het onrechtvaardige, uitbuitende kapitalistische systeem helemaal af te schaffen!