Home » Artikelen » Voor onze koopkracht moeten we strijden

Voor onze koopkracht moeten we strijden

Door de inflatie (stijgende energieprijzen, huren, benzineprijs, boodschappen), zakt de koopkracht van de arbeidersklasse. De lonen blijven ver achter bij de exploderende prijzen, waardoor steeeds meer mensen niet meer rond kunnen komen. Ondertussen worden er in 2022 weer flinke winsten behaald door het kapitalisme, dit omdat de Covid-19 regels nu meer en meer worden losgelaten. Revolutionair socialisten zeggen dat de werkende klasse niet het slachtoffer mag zijn van een systeem dat enkel werkt in het voordeel van een bezittende minderheid. We moeten strijden voor onze koopkracht!
Door de groeide inflatie sinds november 2021 (de laatste maanden 12%!) wordt alles zeer snel duur. Brood dat ooit 0.80 eurocent was in de supermarkt is nu al 99 eurocent. Vleeswaren die minder dan 1,50 euro kosten zijn binnen enkele maanden allemaal meer dan 2,00 euro. Gezinnen betalen soms honderden euro’s p er maande meer aan energiekosten. Kapitalisten klagen over hogere loonkosten en productiekosten, in werkelijkheid zijn de bezitters gewoon niet tevreden met iets minder winst.
De werkgevers, staat en markt gaan niet voor een hogere koopkracht zorgen. Als het aan onze bazen en hun meester ligt is er alleen groei in koopkracht voor de bezittende klasse. Dat hebben we de afgelopen dertig jaar gezien. De zogenaamde 1% heeft meer welvaart dan ooit. Miljarden aan eigen vermogen bezitten types zoals Elon Musk, die net 44 miljard Amerikaanse dollars heeft neergelegd om Twitter te kopen.

De kapitalistenklasse geeft niets om de werkende klasse. De meerderheid van alle mensen op deze planeet zijn pionnen op het grote schaakbord dat kapitalisme heet. Voor de introductie van het neoliberalisme in de jaren 80 was er natuurlijk een kloof tussen het inkomen van arbeiders en die van de kapitalisten. Maar de laatste 12 jaar is de kloof tussen bezitters en niet bezitters nog groter geworden. Nu in 2022 verdient de top van het bedrijfsleven meer dan 6 keer zoveel als in 2010. Dit terwijl de lonen tussen 2010 en 2022 maar zeer mager gegroeid zijn.Het is de arbeidersklasse die de kapitalistische maatschappij overeind houdt.

Elon Musk is rijk door 48.817 arbeiders die bij Tesla werken. Zonder deze mensen zou heer Musk geen miljardair zijn. Echter het zijn precies kapitalisten zoals hij die een enorme minachting hebben voor vakbonden en eerlijke lonen. Collega kapitalist Jeff Bezos staat erom bekend fel tegen de rechten van arbeiders bij de online gigant Amazon te zijn. De rijkdom van Musk en Bezos zijn niet door hunzelf gemaakt maar door duizenden arbeiders die vaak op (het Amerikaanse) minimumloon leven.
In Nederland zegt de FNV dat men rekening moet houden met meer acties. Het is de taak van de vakbeweging om die acties te organiseren en te leiden. De overheid is er niet voor de werkende klasse. Mark Rutte is als neoliberaal een bondgenoot van de bezitters en voert politiek in hun interesse Daarom is het noodzakelijk dat de vakbeweging moet knokken voor een automatische prijscompensatie, hogere CAO’s en een minimumloon van 15 euro per uur, gekoppeld aan uitkeringen en de AOW. Geld is er genoeg!
Wij staan daarom voor een alternatief op het kapitalisme, het socialisme. Dat is de democratische controle van de meerderheid over de welvaart die wij allemaal produceren. Wij revolutionair socialisten verwerpen dit systeem. De vakbeweging heeft als taak om te knokken voor onze koopkracht, want niemand anders gaat dat doen. Niet de werkgevers, niet hun marionetten en zeker niet de regering van Mark Rutte. Alleen wijzelf kunnen dat doen zoals de arbeiders bij de bagage afdeling van Schiphol laten zien. Ook werkenden bij Gall & Gall lieten zien wat actiebereidheid voorstelt.
Uiteindelijk moet de strijd gekoppeld worden aan het besef dat meer nodig is. Het kapitalisme zal nooit zichzelf gewonnen gegeven. Daarvoor is politieke strijd van de arbeidersklasse nodig. Een partij van en voor arbeiders is essentieel hiervoor. Helaas is het zover nog niet. Werkers missen een partij van de arbeid omdat gevestigd links niet verder durft te kijken dan de sociaaldemocratie (meer overheid, minder markt).

Socialistisch Alternatief wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen het verlies van onze koopkracht. Wij staan voor een duidelijk socialistisch alternatief. Wie meer hierover wil weten roepen we op om contact met ons op te nemen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top