Home » Artikelen » PvdA steunt toch CETA in Eerste Kamer

PvdA steunt toch CETA in Eerste Kamer

Ondanks dat de sociaaldemocraten in de Tweede Kamer tegen het neoliberale Brede Economische en Handelsovereenkomst met Canada (CETA) stemde, stemt de Senaatsfractie van de Partij van de Arbeid toch voor. Dit toont de hypocrisie van de sociaaldemocratie en hun neoliberale grondslag. Want uiteindelijk zegt de Senaatsfractie dat ‘’Europa sterk moet staan’’ en dus een neoliberaal handelsverdrag nodig heeft. Met ‘’Europa’’ wordt het Europese kapitalisme bedoeld en niet de Europese arbeidersklasse.

Artikel door Jorein Versteege

Natuurlijk verkoopt de PvdA in de Eerste Kamer haar steun voor CETA onder allerlei progressieve woorden. Ze beweren dat het verdrag goed is voor arbeiders en het milieu, maar zelfs GroenLinks voert al jaren oppositie tegen het verdrag en ook de SP is tegen. Dat de PvdA nu de regering van Mark Rutte aan een meerderheid helpt in de senaat, bewijst opnieuw dat de sociaaldemocratie er is voor het bedrijfsleven, want die profiteren het meest. Het is niets voor niets dat de grootste neoliberale partijen (VVD, CDA, D66, nu ook PvdA) CETA steunen.

CETA (net als TTIP) wil de handelsbarrières opheffen tussen de Europese Unie en Canada. Revolutionair socialisten zijn hier fel tegen omdat dit nadelig uitpakt voor arbeiders, milieu en dieren. Verbonden aan CETA en ook TTIP is een rechtbank, waarbij bedrijven die winsten mislopen het land dat regels oplegt kan aanklagen. Multinationals zouden met andere woorden rechtstreeks kunnen ingrijpen in wetten van verschillende landen die zaken als voedselveiligheid regelen. Ze kunnen bijvoorbeeld eisen dat delen van onze sociale zekerheid worden afgeschaft of dat publieke bedrijven worden geprivatiseerd, zodat hun concurrentiepositie wordt beschermd.

Het verdrag is al in 2017 deels ingegaan, maar kan pas volledig ingevoerd worden als alle lid staten van de EU daarmee akkoord gaan. De PvdA stemde in de Tweede Kamer tegen CETA in 2017. Maar onder druk van het kapitalisme heeft de fractie in de Eerste Kamer nu besloten om de regering van Mark Rutte te steunen, die willen natuurlijk dat CETA volledig wordt ingevoerd. Revolutionair socialisten zeggen dat onze gezondheid, onze leefomgeving en onze jobs horen geen speelballen van een klein groepje inhalige aandeelhouders te zijn. Integendeel: economie en productie moeten ten dienste staan van de meerderheid van de bevolking.

GroenLinks kunnen we niet vertrouwen als oppositieblok tegen CETA omdat deze partij net besloten heeft om met de verraderlijke sociaaldemocratie één fractie te gaan vormen in de senaat. Sociaaldemocraten en groenen zijn straks één in de Eerste Kamer en dus medeverantwoordelijk voor alle ellende die CETA met zich mee zal brengen. Een ‘’linkse toekomst’’ beweert GroenLinks, in werkelijkheid is het opnieuw een verzwakking van links. CETA zal het neoliberalisme versterken omdat het handelsverdrag, het markt fundamentalisme centraal stelt. Regulering door overheden zijn met dit verdrag buitenwerking gesteld.

Het nu meer dan ooit noodzakelijk om oppositie te voeren tegen het Brede Economische en Handelsovereenkomst met Canada. Echter als gevestigd links dat niet doet (of erger mogelijk maakt) dan winst rechts altijd. Het verraad van de Partij van de Arbeid is niet nieuw, de sociaaldemocratie heeft de werkende klasse al jaren verraden. Dat GroenLinks leden straks met PvdA leden één fractie in de senaat gaan vormen zal diens oppositie tegen CETA doen verzwakken of zelfs verdwijnen. Socialistisch Alternatief – de Nederlandse sectie van Internationaal Socialistisch Alternatief roept werkenden op om met ons tegen CETA te strijden.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top