Home » Artikelen » ExxonMobil verdient meer geld dan god

ExxonMobil verdient meer geld dan god

De energieprijzen breken alle records. Op 17 augustus stond de prijs op 541 euro per megawattuur. Vier dagen later volgde met 562 euro een nieuw record. Dat hield niet lang stand: op 24 augustus was het al 612 euro. Het antwoord van de regering? Ons de bittere pil laten slikken. “De volgende vijf tot tien winters zullen moeilijk zijn,” aldus de Belgische overheid. Ze zullen niet voor iedereen moeilijk zijn. Ook de winsten en de dividenden aan de aandeelhouders bereiken recordniveaus.

Door een ABVV-vakbondsaktivist ( het ABVV is een Belgische vakbond), de situatie in België is vergelijkbaar met die in Nederland.

“ExxonMobil verdient meer geld dan god” (Biden)

ExxonMobil keerde in het tweede kwartaal 7,6 miljard dollar uit aan zijn aandeelhouders. De Amerikaanse president Joe Biden maakte er zich met een grapje van af, maar het vat de situatie goed samen. Vijftien van de grootste oliemultinationals boekten in het tweede kwartaal van dit jaar een gezamenlijke winst van 77 miljard dollar, drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De jackpot ging naar het Saoedische Aramco dat goed was voor 48 miljard dollar winst. Arlanxeo, een dochterbedrijf van Aramco dat actief is in Zwijndrecht, kondigde ondertussen in juni aan dat het 70 banen schrapt wegens… de sterk gestegen energieprijzen. Die kapitalisten schamen zich voor niets!

Engie-Electrabel was vorig jaar goed voor 1,9 miljard euro winst waarvan er 1,244 miljard meteen werd doorgestort naar het Franse moederbedrijf Engie. In het tweede kwartaal maakte Engie 5,2 miljard euro winst. Miljardencijfers zijn voor veel lezers misschien abstract. Weet echter dat 1 miljoen seconden overeenkomt met 11 dagen terwijl 1 miljard seconden neerkomt op 32 jaar.

De megawinsten beperken zich niet tot de energie- en brandstofbedrijven. In het eerste kwartaal van dit jaar waren de niet-financiële ondernemingen in ons land goed voor een winst van 35 miljard euro. Toch beweren de bazen dat onze lonen een probleem zijn? Voor het verlichten van onze energiefactuur heeft de regering zogezegd geen geld. Om de winsten van de bedrijven te subsidiëren, vindt ze altijd middelen. De Belgische vakbond ABVV merkt op: “Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021, ontvingen bedrijven bijna drie miljard euro meer subsidies dan dat zij belastingen moesten betalen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021 ontvingen de bedrijven meer dan 11,6 miljard euro méér subsidies dan dat ze belastingen moesten betalen.”

De werkenden creëren de rijkdom met hun arbeid. Ondanks de index is het aandeel van de lonen in de totale jaarlijks gecreëerde waarde (bbp) van het land de afgelopen 30 jaar gestaag afgenomen. Het is in 2017 zelfs onder de 50% gezakt.

Zij organiseren onze ellende, wij moeten onze woede organiseren

Met een bijeenkomst voor aktivisten op 21 september wordt het startschot gegeven voor de campagne die opbouwt naar een algemene staking in november. Voorlopig gaat het initiatief enkel uit van het ABVV (Belgische vakbond), maar hopelijk komt er binnenkort een gemeenschappelijk vakbondsfront. De opbouw naar deze algemene staking moet ernstig gebeuren met een actie- en mobilisatieplan voor een eisenplatform dat beantwoordt aan de noden.

Om een collectieve verarming te vermijden, moet de volledige prijscompensatie hersteld worden en moet de loonwet weg zodat echte loonsverhogingen mogelijk worden. Een verhoging van alle lonen met minstens 2 euro per uur bijvoorbeeld als antwoord op de inflatieschok. Om onze rekeningen onder controle te houden, moet het winstbejag in de energiesector uitgeschakeld worden. De sector moet in publieke handen komen om een democratische planning en groene transitie mogelijk te maken.

Onze eisen:

  • Betalen om naar het werk te gaan? Geen denken aan! Volledige vergoeding van alle vervoerskosten.
  • Herstel van de volledige prijscompensatie met controle van de werkende klasse op de berekening en samenstelling. Bij elke overschrijding van deze index moeten alle lonen onmiddellijk stijgen.
  • Breek met de loonwet. Verhoog alle lonen met 2 euro per uur!
  • Verhoog het minimumloon tot 15 euro per uur of 2470 euro bruto per maand. Verhoog het minimumpensioen tot 1700 euro.
  • Stop de onhoudbare werkdruk: 30-urenweek zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen.
  • Een plan van massale publieke investeringen in het uitbreiden en gratis maken van openbare diensten als openbaar vervoer, kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg  …
  • Voor onze portemonnee en voor een groene transitie: nationalisatie van de volledige energiesector!
  • Bevries alle huurprijzen. Voor massale bouw van sociale huisvesting om de vastgoedmarkt niet aan de willekeur van huisjesmelkers en speculanten over te laten.
  • Breng de financiële sector in publieke handen zodat de gemeenschap zicht heeft op alle geldstromen en de beschikbare middelen geïnvesteerd worden in wat maatschappelijk nodig is.
  • Voor een democratisch geplande economie, democratisch socialisme.

‘Winter is coming’. Tekening door Clement T (Luik)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top