Home » Artikelen » Politiek establishment kiest kant, die van oorlog en oorlogswinsten voor big business

Politiek establishment kiest kant, die van oorlog en oorlogswinsten voor big business

De Belgische premier De Croo riep op om het conflict Israël-Palestina niet “te importeren.” Op hetzelfde ogenblik werd een Israëlische vlag op het Europees Parlement geprojecteerd en stelde Bart De Wever van de Nieuwe Vlaamse Alliantie (N-VA), dat er “maar één kant” kan gekozen worden, “die van Israël, tegen de duisternis.” In Nederland pleit Mark Rutte dat Israël het recht op ”zelfverdediging” moet hebben en weigert in de VN de Staat Israël steeds te veroordelen, laat staan de Staat Palestina te erkennen.

Iets aangepast artikel door Geert Cool, uit maandblad De Linkse Socialist

Een tweet van minister Caroline Gennez (Vlaamse sociaaldemocraten) waarin ze pleitte voor het einde van het geweld en de start van onderhandelingen, beantwoordde Georges-Louis Bouchez (Waalse liberalen) met de stelling: “Not in my name.” Het Vlaams Belang pleitte voor het volledig stopzetten van elke ontwikkelingshulp aan Palestina. “Onze centen dreigen terecht te komen in de handen van terroristen.”

De brutaliteit van de wraakacties door het Israëlische regime dwongen De Croo om te wijzen op het internationaal recht en het internationaal oorlogsrecht. “Collectief de bevolking van Gaza straffen, kan niet.” 

De Franse president Macron verbood pro-Palestijnse betogingen. Twee vakbondsleiders van CGT werden om 6 uur ’s ochtends door gemaskerde politie-agenten uit hun bed gelicht om urenlang verhoord te worden over een pro-Palestijns pamflet. In Berlijn zijn alle pro-Palestijnse betogingen verboden. De Belgische regering kondigde aan dat betogingen toegelaten zijn, maar niet mogen aanzetten tot haat of geweld. Dat de Belgische regering momenteel aan een preventief betogingsverbod werkt, moet ook in dit kader alarmbellen laten afgaan. Nederland kiest ook duidelijk kant, die van de Staat Israël. Dat die de Oslo akkoorden niet naleeft en elke VN resolutie naast zich neerlegt, doet de Nederlandse overheid niets. Nederland heeft altijd de kant van de Israëliërs gekozen.

Het establishment kiest kant en probeert de keuze te beperken tussen het reactionaire Israëlische regime en het reactionaire Hamas. Opkomen voor de onderdrukte Palestijnse massa’s en de werkende klasse in Israël, van alle gemeenschappen, is een optie die voor hen niet tot de keuzemogelijkheden behoort, desnoods wordt zo’n onafhankelijke klassenpositie repressief afgeblokt met demonstratieverboden. Vragen stellen bij de 1000 gedode Palestijnse kinderen wordt onaanvaardbaar en op den duur zelfs voorgesteld als antisemitisch. Het is in dat kader dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aankondigde dat Vrede vzw en GetBasic vzw, de structuur achter de website DeWereldMorgen, worden doorgelicht om de subsidies te stoppen of te verminderen.

Oorlog is voor big business erg lucratief. Sinds het uitbreken van het conflict in het Midden-Oosten is de waarde van grote wapenbedrijven met 30 miljard dollar gestegen. Testaankoop raadt beleggers aan om in wapenbedrijven te investeren… Technologische vooruitgang wordt gericht op de ontwikkeling van wapens, niet op het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking. De aandeelhouders van Lockheed Martin kregen de afgelopen drie maanden 2,5 miljard dollar uitbetaald. De waarde van het bedrijf is sinds de aanval van Hamas met 10% gestegen. Ondertussen betalen werkenden en hun gezinnen ook hier een prijs, onder meer door de stijgende olieprijzen.

Werkenden, armen en onderdrukten moeten zich mobiliseren in solidariteit met de Palestijnse massa’s. Vakbonden kunnen arbeiders organiseren in een weigering om goederen en wapens te behandelen die door de Israëlische staat gebruikt worden voor de onderdrukking van de Palestijnen, zoals de Italiaanse havenarbeiders in Livorno die ten tijde van de Palestijnse Waardigheidsstaking in 2021 weigerden een schip vol wapens met bestemming Israël te laten inschepen. Een internationale solidariteitsbeweging moet actief opkomen voor massastrijd tegen de belegering en de bezetting. De onderdrukking van de Palestijnen toont uiteindelijk hoe onmenselijk het kapitalistisch systeem van imperialistische barbarij is.

Er is socialistische strijd nodig tegen dit systeem en alle vormen van onderdrukking die er eigen aan zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top