Home » Artikelen » Commentaar en achtergrond » Politiek rechts houdt van dictaturen

Politiek rechts houdt van dictaturen

The Voice of Europa was een website die door de Russische overheid betaald wordt om anti-EU politiek te voeren. Niet omdat de Europese Unie een kapitalistische unie voorstelt, maar omdat de EU concurrent om macht, invloed en status met het Russische ’’Keizerrijk’’ van Vladimir Putin. De website was geliefd bij rechts-nationalistische politici van Geert Wilders tot Thierry Baudet. Deze twee lieten zich graag interviewen door de site, die dus betaald werd door de Russische dictatuur. Politiek rechts heeft altijd dictaturen gesteund, dat een conservatieve dictatuur rechtse politici betaald is niet nieuw.

Artikel door Jorein Versteege

Rechts was altijd al verliefd op dictaturen

Politiek rechts houdt van dwang. Dat is de aard van de ideologie. In hun propaganda beweren ze op te komen voor het individu, maar als dat individu zich collectief tegen het kapitalisme keert, is politiek rechts maar al te graag bereid om de kapitalistische staat in te zetten, om het collectief van individuen kapot te maken. Ook zelfverklaarde liberalen en christendemocraten zijn niet vies om dictatoriale politiek te steunen om het imperialisme van dienst te zijn. Het waren liberalen en christendemocraten die kolonialistische politiek voerde en tegenwoordig de grootste voorstanders zijn van imperialistische interventies.

Populistisch rechts kraait op te komen voor de werkende klasse. Maar dat is natuurlijk bedrog. Donald Trump liet zien hoeveel hij gaf om de werkende Amerikaan. De meeste banen verdwenen naar het buitenland onder Trump. De rechtse president van Argentinië zorgt voor een economische crisis die miljoenen Argentijnse arbeiders de armoede in werpt. Jongeren ontvluchten massaal landen waar rechtse populistische leiders aan de macht zijn, zoals Hongarije of Italie. Populistisch rechts heeft geen antwoord op de crisis van werkenden en is niet vies om zich te laten betalen door rechtse dictaturen.

Chinees geld voor Vlaamse rechtse politici

In België werd bekend dat het extreemrechtse Vlaams Belang (door ons ook wel Vals Belang genoemd) vol zit met figuren in dienst van het Chinese Ministerie voor Staatsveiligheid (C-Stasi). Waarom zouden de Chinezen zich bemoeien met een rechts-nationalistische partij zoals het ’’Vals’’ Belang? Het antwoord is simpel. De Chinezen (en Russen) zoeken naar bondgenoten binnen het westerse imperialistische kamp. Sinds 2014 is er spraken van een nieuwe Koude Oorlog tussen het oosterse imperialistische kamp en het westerse imperialistische kamp.

Het oosten wil invloed uitoefenen op het westerse kamp en doet dat via rechtse nationalisten. Het ’’Vals’’ Belang is bereid geweest om zich in te zetten voor die belangen. Zo werkte Philip de Winter samen met een Chinese spion en ook partijveteraan Frank Creyelman werkte vanaf 2020 tot zijn ontmaskering voor de C-Stasi. De Winter royeerde Creyelman, maar beweerde zelf niets met de Chinezen te maken te hebben. Dat bleek een leugen! Want ook de Winter declareerde duizenden euro’s bij de Chinezen voor zijn trouwe diensten. Geld kreeg de ’’Vals’’ Belang leider van het ’’China Association for International Friendly Contact’’, een bedrijf dat door de C-Stasi wordt geleid.

China en Rusland zijn niet anti-imperialistisch

Sommige zelfbenoemde anti-imperalisten kiezen in deze nieuwe Koude Oorlog het kamp van de Russen en Chinezen. Echter deze figuren vergeten dat de Volksrepubliek China en de Russische Federatie geen anti-imperialistische landen voorstellen. Ze zijn deel van een imperialistisch kamp dat concurrent met het westerse imperialisme. We weten ook dat China niets geeft om werkenden, daarvoor hoeven we alleen maar te kijken naar hoe de Chinese arbeidersklasse onderdrukt wordt. De Chinese ’’Communistische’’ Partij (CCP) is een reactionaire nationalistische partij, daarom zoekt het verbinding met rechtse nationalisten in Europa, zoals het Vlaams Belang, het Alternatief voor Duitsland en de Franse Nationale Bijeenkomst van Marine Le Pen.

Het Russische imperialisme speelt nog graag op het (pseudo) anti-imperialisme van de voormalige Sovjet-Unie. Daar zijn veel communistische partijen uit de stalinistische traditie vatbaar voor. Die luisteren nog graag naar de parolen van Moskou. De stalinisten zijn dan wel marginaal anno 2024, maar hun steun voor Rusland is nog groot. Er is wel een groep rond de Communistische Partij van Griekenland (CPG), die kritisch tegenover het Russisch imperialisme staat. In 2022 kun je ook spreken van een splitsing in de stalinistische beweging. Er is nu een kamp rond de Griekse CPG die kritisch tegenover Moskou staat en een groep rond de Russische CPRF die het Kremlin steunt.

Liberalen, conservatieven en sociaaldemocraten steunen net zo hard dictaturen

Het zijn niet alleen populistische (extreem) rechtse partijen die positief spreken over dictaturen zoals Rusland. 70% van de wereld dictaturen wordt bewapend en ondersteund door het westen, dat door liberalen, conservatieven en sociaaldemocraten wordt geleid. Bijvoorbeeld, de totalitaire dictaturen in Saoedi-Arabië en Turkmenistan kunnen alles kopen in de westerse wereld. Vooral Turkmenistan dat het Noord Korea van Centraal Azië is, mag gewoon westerse producten aanschaffen. Laatst werd nog tweedehandse Boeing 777-300ER’s gekocht, terwijl Iran en Cuba dit ook dolgraag zouden willen (maar niet mogen!)

Het verschil is dat Turkmenistan zich niet kritisch uitlaat over het westerse imperialisme. De Arabische dictaturen zijn daarnaast de beste vrienden van westerse liberale, conservatieve of sociaaldemocratische regeringen. Het westerse imperialisme steunt deze dictaturen omdat het weet dat ze westerse producten graag kopen. Hierin zien we hoe weinig waarde het westen geeft om principes zoals mensenrechten. Als westerse politici hierover praten moet altijd onthouden worden dat dit propaganda taal is. Democratie, vrijheid van meningsuiting, het wordt dolgraag genegeerd door politiek rechts als het om belangen van het kapitalisme gaat. Zaken gaan voor de mensenrechten!

Imperialisme wereldwijd bevechten

Werkenden moeten dus geen vertrouwen hebben in politici van het rechtse kamp, of ze nu progressief of conservatief praten. Het westerse imperialisme wordt ondersteunt door de partijen van het kapitalisme en het is aan revolutionair socialisten om daar een alternatief op te bieden. Als dit niet gebeurd is het aan populistisch rechts om met de proteststem vandoor te gaan. Dit gebeurd al in veel landen omdat werkenden snakken naar een alternatief op de verrotte traditionele partijen van het kapitalisme. Men wil af van die leugenachtige hypocriete liberalen, conservatieven en sociaaldemocraten. Alleen als politiek links daar geen socialistisch antwoord op heeft, lopen werkenden in de handen van rechtse populisten, die juist verdeeldheid zaaien en in dienst staan van het andere imperialistische kamp.

Democratisch socialisme van onderaf dat werkenden centraal stelt en hun ook de politieke en economische macht geeft

Ons alternatief is dat van socialisme. Wij verwerpen de kapitalistische staat en staan voor een socialistische arbeidersstaat die werkt voor de meerderheid van de bevolking. Zo pleiten revolutionair socialisten voor een leefbaar loon. Een einde aan de privatiseringen. Voor een investeringsprogramma in het onderwijs, de gezondheidszorg, het openbaar vervoer en de nuts bedrijven om de jaren van bezuinigingen in te halen. Voor een grootscheeps programma van sociaal woningbouw om de enorme tekorten in goedkope en goede woningen op te lossen. Een einde aan de grondspeculatie die de huizenprijzen de pan doet uitschieten door middel van het onderbrengen van alle grond in gemeenschapshanden.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top