Home » Artikelen » Het nieuwe gezicht van de NAVO: Mark Rutte

Het nieuwe gezicht van de NAVO: Mark Rutte

Mark Rutte, de man die 14 jaar Nederland bestuurde, wordt binnenkort generaal secretaris van de Noord Atlantische Verdrag Organisatie (NAVO). De VVD’er die jaren lang het Nederlandse kapitalisme van dienst was, krijgt nu als beloning de hoogste functie binnen het westerse imperialistische kamp. Dit houdt niet in dat Rutte nu opeens voor onze veiligheid gaat strijden. Net als premier van Nederland zal hij de belangen van het westerse kamp dienen, met name die van grote bedrijven die willen dat overheden zich inzetten om de bedrijven van het andere kamp tegen te werken.

Artikel door Jorein Versteege

Ex-premiers krijgen goede baantjes nadat hun diensttijd erop zit

Voormalige premiers van kapitalistische regeringen worden goed beloond door de machtsstructuren die ze jaren van dienst waren. Wim Kok ging als commissaris werken bij onder andere Shell, KLM en ING, Jan Peter Balkenende werd hoogleraar, goed betaalde extern adviseur en is sinds 2021 zelfstandig professional bij Hague Corporate Affairs. Mark Rutte gaat echter verder dan deze twee voormalige lakeien. Hij wordt NAVO generaal secretaris en mag het gezicht worden van het westerse imperialisme. Rutte vervangt de sociaaldemocraat; Jens Stoltenberg, die al tien jaar generaal secretaris van de NAVO is geweest. Of deze generaal secretaris nu een sociaaldemocraat, liberaal of christendemocraat is maakt hierbij niets uit. Allemaal dienen ze het westerse imperialistische kamp!

Waarom de NAVO ons niet beschermt

Er heerst in de westerse wereld de illusie dat de NAVO ons zou beschermen. Dat was ook de mythe in 1949 toen de Noord Atlantische Verdrag Organisatie werd opgericht. In werkelijkheid ging het de NAVO niet om mensenrechten en democratie. De NAVO had maar één doel en dat was een militaire tegengewicht vormen tegen de Sovjet-Unie en met name de communistische ideologie. Na de opheffing van het Warschau Pact werd de NAVO de grootste militaire alliantie ter wereld. Dat de alliantie niet ter bescherming dient, bewezen de Amerikanen wel toen ze de NAVO gingen inzetten voor hun imperialistische interventies in landen zoals Joegoslavië (1999), Afghanistan (2001), Irak (2003), Libië (2011), Syrië (sinds 2012).

Deze interventies hadden niet als doel om werkenden te beschermen, maar om de belangen van het western te dienen. Er worden namelijk miljoenen werkenden onderdrukt door prowesterse dictaturen (bijvoorbeeld NAVO lid Turkije) die nooit aangevallen worden in de naam van de mensenrechten en de democratie. De landen die de NAVO steeds aanvalt behoren nooit tot het westerse kamp. In 2024 krijgen 70% van alle dictaturen op deze planeet hun wapens van NAVO landen (Amerika, Europa, Turkije). Slechts 30% wordt bewapend door het oosterse kamp (China, Rusland, Noord Korea, Iran).

Weg met de NAVO en Mark Rutte! Wat is het alternatief?

Wij revolutionair socialisten zijn tegen de NAVO en dus ook tegen hun nieuwe generaal secretaris Mark Rutte. Wij zien ook in dat achter de NAVO het westerse imperialisme zit en de Amerikaanse/Europese militair industrieel complex. De wapenindustrie die zich in privé handen bevindt wil natuurlijk dat het westerse imperialisme wapens levert en oorlogen voert. Wij moeten voor hun hebzucht betalen, want de wapenindustrie vraagt miljarden aan belastinggeld voor hun raketten, tanks, vliegtuigen en technologie. De Amerikanen hebben voor 2025 een militair budget van 849.8 miljard dollars (794,73 miljard euro’s).

Het alternatief op deze wapenwedloop en concurrentie is de opheffing van de NAVO en de volledige nationalisatie van de wapenindustrie onder democratisch zelfbestuur van werkenden. Het komt erop neer dat wij werkenden de controle moeten krijgen over onze economie en de welvaart die wij produceren.

Hiervoor is een revolutionaire partij nodig op een socialistisch programma, die de massa’s kan leiden tot een revolutie. Dat is de taak van socialisten in alle landen. Het opbouwen van massapartijen die zich anti-imperialistisch opstellen zonder daarbij kant te kiezen in deze Koude Oorlog.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top