Home » Artikelen » Stem links bij de EU verkiezingen

Stem links bij de EU verkiezingen

Op 6 juni zijn er verkiezingen voor het Europese parlement. Hoewel belangrijk, leeft het niet bepaald binnen Nederland. Bij de vorige verkiezingen kwam slechts 45% van de kiezers stemmen en dat terwijl er toch veel op Europees niveau wordt beslist. Nederland is namelijk afhankelijk van de Europese markt en het Europese parlement heeft invloed hierop. Toch is het ook begrijpbaar dat er weinig verbinding heerst met de Europese Unie. Deze unie is er niet voor werkenden, de EU werd gemaakt voor het bedrijfsleven, voor een vrij verkeer van goederen en personen. Het alternatief op de EU wordt helaas door politiek links niet nagestreefd, waardoor populistisch extreemrechts kan scoren.

Artikel door Jorein Versteege

Wat is de EU?

De Europese Unie is een politieke, economische en deels monetaire unie. Ze is echter geen federatie zoals de Verenigde Staten van Amerika. Echter, door de euro zone zijn toch veel landen gekoppeld aan die gemeenschappelijke markt economie. Veel aanhangers van de EU willen het liefst dat de unie een soort VS wordt, waarin er een federale overheid komt, een gemeenschappelijke economie, een leger en een munteenheid. Dit internationalisme lijkt natuurlijk fijn als die in dienst zou staan van werkenden en hun gezinnen. Helaas, de politici die dit nastreven doen dat niet vanuit een socialistisch principe.

Want de EU is niet socialistisch, het is een kapitalistische unie en dat verklaart ook waarom er vanuit de werkende klasse weinig animo voor is. Werkenden voelen geen verbinding met de EU omdat diens politici en aanhangers vooral toebehoren tot de heersende klasse. Daarnaast is het Europese parlement is niet de enige wettelijke macht binnen de EU. Slechts 1/3 van de uitvoerende macht wordt direct gekozen. De Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie worden aangesteld door de nationale regeringen.

Waarom zijn we tegen de EU?

Revolutionair socialisten zijn tegen elke kapitalistische natie, unie, federatie of monarchie. Wij verwerpen niet het idee van internationalisme. Ook wij staan voor een Europese Socialistische Federatie en een uiteindelijke socialistische wereld. Echter deze EU werkt niet in het belang van werkenden. Dit is al duidelijk als we kijken naar de verdeling van de welvaart. Ondanks 32 jaar Europese Unie sinds het Verdrag van Maastricht, leven nog veel EU burgers in met name Oost-Europa in armoede. De ongelijkheid tussen noord en zuid Europa is ook duidelijk zichtbaar. In landen zoals Griekenland is rondkomen van 1.000 euro per maand modaal, terwijl in noord Europa de lonen vaak 1.000 tot 1.500 euro hoger zijn.

De EU heeft nooit iets gedaan om die ongelijkheid te stoppen. Logisch ook omdat de EU geen controle heeft over de productiemiddelen. De werkelijke macht ligt bij de kapitalistenklasse, die bepalen wat er geproduceert wordt. Daarnaast is de EU een imperialistische unie en werkt nauw samen met het Amerikaanse imperialisme om te concurreren in de tweede Koude Oorlog tussen oost en west. Als lid van de NAVO is de EU medeverantwoordelijk voor het leed dat het westerse imperialisme over het midden oosten bracht. Met name de imperialistische interventies in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië zijn mede door de EU ontstaan.

Wat is het alternatief op de EU?

Er is een alternatief, helaas wordt dat niet nagestreefd door gevestigd links. Het alternatief is het socialisme, de democratische controle van de meerderheid van de bevolking over onze welvaart. Dit vereist de nationalisatie van alle grote bedrijven die de Europese economie domineren. Als we goed kijken zullen we zien dat het voornamelijk West-Europese bedrijven zijn, die enorm veel economische macht bezitten. Deze zullen genationaliseerd moeten worden onder arbeiders zelfbestuur. Wij noemen dat arbeidersdemocratie, waarbij niet de anarchie van de markt, maar democratische planning de productie bepaald. De technologie hiervoor is er al, alleen wat mist is het klassenbewustzijn onder werkenden dat ze dit voor elkaar kunnen krijgen.

Het kapitalisme verdeeld ons ook. Rechtse populisten spelen met nationalisme, angst en haat. Ze spelen op wij (inheems Europese werkenden) tegen hun (niet-Europese werkenden), bedoeld om de klassenstrijd te verzwakken. Dit is alleen effectief omdat de sociaaldemocraten en stalinisten massaal gefaald hebben om een socialistisch alternatief neer te zetten. Met name de sociaaldemocraten hebben in het Europese parlement juist neoliberale politiek gesteund.

Kijk maar naar Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid/GroenLinks. Hij was vier jaar Euro Commissaris en verdiende een elitair salaris van 28.307 euro bruto per maand. Dit terwijl in landen zoals Griekenland, werkenden slechts 800 tot 1.000 euro krijgen per maand.

Politiek links in de EU

Naast de sociaaldemocratische en groene fractie in het Europese parlement, is er ook een linkse fractie. Deze bestaat voornamelijk uit gematigde socialisten en communisten. Er zitten helaas geen revolutionair socialisten tussen en hoewel goed links op veel punten, is Europees Links niet in staat om een socialistisch alternatief neer te zetten. De Socialistische Partij komt met haar antieke slogan STEM SP en verder niets. Geen kreet voor een verenigd socialistisch Europa, geen posters die oproepen om tegen het Europese kapitalisme/imperialisme in te gaan. Geen bijeenkomsten voor arbeidersdemocratie, nee het blijft bij lege oproepen om slechts SP te stemmen.

De SP wil slechts een sociaal Europa. Dat is wat ook veel linkse partijen in hun propaganda hebben zitten. Probleem is dat dit ook te vinden is bij de sociaaldemocratie, groenen en zelfs progressieve liberalen. Het socialistische alternatief ontbreekt hierdoor. Wij zeggen dat een stem op de sociaaldemocratie en groenen een verloren stem is. Dit omdat sociaaldemocraten en groenen juist geen anti-kapitalisten zijn en niets doen aan de ongelijkheid die het kapitalisme veroorzaakt. Ondanks de beperkingen van Europees Links is een stem op de Socialistische Partij of Partij voor de Dieren de enigste linkse keus bij deze verkiezingen. Socialistisch Alternatief roept daarom op om kritisch SP of PvdD te stemmen bij de Europese verkiezingen op 6 juni.

Voor een Europese Socialistische Federatie

Stemmen alleen is nooit voldoende. Het is aan ons werkenden om een alternatief op te bouwen tegen deze Europese Unie van het kapitalisme. Wij revolutionair socialisten staan voor een vrijwillige Europese Socialistische Federatie, waarbij de economische macht bij de werkende klasse komt te liggen. Dit zal betekenen dat de miljarden aan euro’s die nu nog veilig in de kluizen van de rijken en bezitters liggen, gebruikt zullen worden om iedereen van een leefbaar inkomen te voorzien. Dat werkenden in staat zijn om zonder kapitalisten te leven is al bewezen door de dappere Italiaanse arbeiders van GKN Auto, die sinds 2021 de controle hebben over de fabriek in Florence. Dit toont dat arbeidersdemocratie werkt en dat we geen kapitalisten nodig hebben!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top