Home » Nederland » Nederlandse politiek » De monarchie

De monarchie

demonstratie FNV

Wij herpubliceren hierbij een artikel uit april 1980 over de monarchie uit de voorganger van Socialistisch Alternatief, “Voorwaarts”, marxistisch blad in PvdA en vakbeweging. Destijds was de PvdA dé politieke partij voor de arbeidersklasse. De foto hier verwijst naar de vakbondsdemonstratie op 20 maart 1980 tegen de loonwet van het kabinet Van Agt. Aan deze tekst uit 1980 valt niets toe te voegen…

 


De geschiedenis wordt altijd voorgesteld als de geschiedenis van koningen en dergelijke; je hoort niks over hoe de mensen leefden. Zo zullen ze wel proberen om 1980 de geschiedenis in te laten gaan als het jaar van de kroning van Beatrix maar niet als het jaar van het felle verzet van werkende mensen tegen de afgedwongen verslechtering van hun levensstandaard. Wat betreft de 20e eeuw, de 80er jaren, een tijdperk van computers, satellieten en harttransplantaties zal aan de invoering van de chip met zijn enorme maatschappelijke gevolgen wel minder aandacht gegeven worden dan aan de verandering in de monarchie, een instelling uit de Middeleeuwen. Dat de monarchie toch nog bestaat, is te danken aan het nut dat hij heeft voor de kapitalistische klasse. Hij is wel duur en verouderd maar hij kan goed gebruikt worden voor het opwekken van nationalistische gevoelens en het wegpoetsen van de klassentegenstellingen in de maatschappij. Dat de monarchie van de kapitalisten en niet van het volk is, zoals hij vaak wordt voorgesteld, kun je ook wel zien aan het gedrag en de positie van het koninklijk huis. Juliana is de rijkste vrouw ter wereld. Bernard is altijd een soort reclameman voor het kapitalisme geweest en hij is geëindigd als stroman in het Lockheed moeras.

Natuurlijk heeft ook de monarchie in Nederland niet kunnen verhinderen dat de maatschappelijke tegenstellingen enorm zijn toegenomen. Die tegenstellingen bestonden ook in 1948, maar wat er ondertussen is gebeurd, kun je ook afmeten aan het aantal soldaten en pantserwagens dat op 30 april de kroning moet bewaken. En ondanks dat leger van 6000 man ordebewakers zal de kroning wel met incidenten gepaard gaan, in tegenstelling tot bv. de enorme FNV demonstratie van 20 maart op de Dam.

De kroning zal niets veranderen. Beatrix heeft wel de woningnood als reëel erkend d.m.v. een gelegenheidsuitspraak twee weken voor de kroning, maar dat was echt niet nodig voor al die mensen voor wie de woningnood al 35 jaar een realiteit is. En na de troonsbestijging blijft hij voor al die mensen net zo reëel voor al die mensen als voor Beatrix dat voor 70 miljoen gulden verbouwde Paleis Noordeinde een realiteit wordt. De kroning wordt bovendien weer gebruikt om de tanden van de heersende klasse te laten zien. Al dat vertoon van macht en pracht en praal is een regelrechte intimidatie, vooral nu de werkende klasse gedwongen wordt om te bezuinigingen te accepteren. En diezelfde werkende klasse draait op voor de rekening. Laat ze het zelf betalen!

De PvdA had eigenlijk een campagne tegen de monarchie moeten voeren en de leden van de Kamerfractie zouden moeten weigeren om de kroning bij te wonen. De monarchie en het hele gebeuren eromheen zijn wapens voor de heersende klasse en terecht is het beginselprogramma van de partij tegen de monarchie. Geen enkele socialist heeft persoonlijk iets tegen de aftredende koningin, maar het zou de laatste moeten zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top