Home » Nederland » Vakbondsstrijd » Nederland; kabinet wankelt: aanval van SP en FNV nodig om een einde te maken aan dit kabinet en de bezuinigingen

Nederland; kabinet wankelt: aanval van SP en FNV nodig om een einde te maken aan dit kabinet en de bezuinigingen

demo tegen bezuinigingenDoe mee aan de demonstratie tegen de bezuinigingsplannen van Rutte-2 op 21 september om 13 uur vanaf het Beursplein in Amsterdam!

Niet alleen de herfst, maar ook de donkere wolken van de recessie en de bezuinigingen liggen over Nederland. De bezuinigingen zijn zo extreem en onzinnig dat het moeilijk is om ze door te voeren. De bezuiniging op de pensioenen bijvoorbeeld moet, volgens dagelijkse officiële propaganda, omdat de mensen ouder worden. Maar dat is niet iets nieuws. Er zijn nu al 100 jaar pensioenfondsen in Nederland, steeds werden mensen ouder. 100 jaar geen probleem, nu wel. Dan weet je dat je bedonderd wordt.

Door Pieter Brans, Amsterdam


De beperkingen trouwens in de pensioenopbouw die het kabinet nu wil, treffen vooral jongeren. Die mogen na hun 70e met hun casinopensioen nog een paar jaar op een houtje bijten, tot ze na een korte periode van “zelfverzorging” met een budgetuitvaart worden afgevoerd.

Ook hoor je vrijwel dagelijks het argument dat iets (meestal zijn dat goede en prettige voorzieningen, zoals gegarandeerde pensioenen) “niet meer van deze tijd is”. Stond op 10 september 2013 nog eens in “De Volkskrant”. Wie zijn deze zelfbenoemde superhistorici die iets verklaren tot “niet van deze tijd”? Wat is dit voor tijd, dat zoveel positieve zaken zoals baanzekerheid, pensioenzekerheid, zekerheid rond gezondheidszorg en thuiszorg als “verouderd” worden aangemerkt? De hele welvaartsstaat wordt verklaard tot zaak die thuishoort in een andere (betere?) periode van de geschiedenis. Wie heeft beslist dat “sociaal” 20e eeuws is en niet meer “van deze tijd”? Wie beslist er dat “wij” daar in deze nieuwe tijd “niet meer aan doen”?

Armoede is trouwens wel iets “van deze tijd”. Een recente studie van Eurostat maakte duidelijk dat de uurlonen in Nederland sinds 2010 met 5,8% zijn gedaald. Alleen in Griekenland en Portugal was er een ernstiger daling van de lonen, 11,3% in het geval van Griekenland. De Britse Labour Partij heeft de cijfers van Eurostat bekend gemaakt. Ze merkten dat de lonen in Engeland met 5,7% waren gedaald. De situatie was dus in Nederland, Griekenland en Portugal nog erger. De cijfers zijn gecorrigeerd voor inflatie. Nederlandse studies wijzen er op dat de lonen niet hoger zijn dan in 1997. Uurlonen in Frankrijk en België zijn gestegen met 0,4%, de Duitse lonen gingen met 2,7% omhoog. Grotere loonsstijgingen waren er in Zweden (4,4%) en Estland (5,9%). Maar de uurlonen stegen het meest in Bulgarije (met 13,2%) waar veel protest is. Zij hebben trouwens het laagste gemiddelde uurloon in de EU, iets boven 3 Euro…

En ook werkloosheid is iets “van deze tijd”. Die is in Nederland op een historisch hoogtepunt en nadert de 10%. Iedereen kent ondertussen wel vrienden of kennissen die werkloos zijn geworden en het slechte nieuws is dat de stijging van de werkloosheid door zal gaan tot 2018. Daarna gaat hij dalen met ongeveer 20.000 per jaar, dus na 10 jaar zijn er nog steeds meer dan 500.000 werklozen. De komende decennia zal er nauwelijks groei zijn. Van de tweede plaats op de ranglijst, is de Nederlandse economie snel tussen die van de ‘achterblijvers’ geraakt.

Met de vernietiging van de welvaartstaat, met stijgende huren en prijzen (de inflatie is 3,1%) hebben de Nederlandse arbeiders alle reden tot protesteren. De regering is zwak. De grootste kracht van het kabinet Rutte-Samson is de afwezigheid van oppositie. Het kabinet heeft geprobeerd te regeren d.m.v. akkoorden, maar het was geen succes. Er is geen akkoord, woonakkoord, sociaal akkoord, of energie-akkoord dat niet de ene of de andere partij dreigt op te blazen. Soms het kabinet zelf, trouwens.

De dreigende overwinning van de SP bij de verkiezingen van vorig jaar, werd gekaapt door de media en de PvdA, daarbij geholpen door de onhandigheid die de SP ten toon spreidde door in de campagne het 65=65 standpunt te verlaten. Inmiddels is de steun voor de PvdA diep weggezakt, maar de steun voor de SP is nauwelijks toegenomen. De SP toont keer op keer zijn coalitiebereidheid. Dat kan in de huidige politieke verhoudingen alleen maar betekenen dat de SP leiding bereid is om samen met de superbezuinigers van de PvdA te regeren…dit vooruitzicht maakt de mensen niet enthousiast voor de SP. Het vooruitzicht van ‘wat minder van hetzelfde’ biedt geen enkel toekomstperspectief.

De PVV heeft al 80.000 handtekeningen opgehaald en Wilders is op campagne tegen de bezuinigingen. Er is een gevaar dat hij de stemming tegen de bezuinigingen kaapt. Voorlopig kleeft zijn mislukte deelname aan het kabinet Rutte 1 nog aan hem. Zijn keuze om de EU als de bron van alle kwaad te beschouwen, kan hem steun opleveren nu de anti-Islam trommel versleten raakt.

De FNV heeft zich door zichzelf opnieuw uit te vinden loyaler gemaakt aan de PvdA. De huidige leiding is verantwoordelijk voor het “Sociaal Akkoord”. Er zijn een paar vakbondsdemonstraties tegen de bezuinigingen geweest, vooral over de dreigende ontslagen in de thuiszorg, zo’n 300.000! Maar door de focus van het verzet heel sterk hier te leggen en niet bij het bredere verzet tegen de bezuinigingen, heeft de AbvaKabo-leiding de werkers in de thuiszorg weinig perspectief geboden. Ook de ontslagen bij grote thuiszorgorganisaties zoals Sensire, blijven in de lucht hangen. De laatste demonstratie was helaas aan de kleine kant. De vakbondsleiding kan niet aan de ene kant akkoorden sluiten met het kabinet en aan de andere kant leiding geven aan het verzet.

En natuurlijk wordt de wil om verzet te bieden aan te bezuinigingen verzwakt door de permanente mediacampagne dat Zuid-Europa laat zien dat protest zinloos is. Het verslindt tijd en energie, maar leidt nergens toe, is de boodschap. Voortdurend wordt onderstreept dat de zogenaamde hervormingen (allemaal verslechteringen) “noodzakelijk” zijn en “onvermijdelijk”.

Met de meeste uitdrukkingsmogelijkheden voor hun woede geblokkeerd, blijft de weerzin en de frustratie groeien. Gelukkig komt er de demonstratie tegen de bezuinigingen op 21 september a.s.om 13:00 uur vanaf het Beursplein. Het valt van harte te hopen dat deze demonstratie en andere aanzetten tot protest tot een grote beweging uitgroeien. Ook in 2004 waren er onverwachts grote protesten tegen de afbraak van het vroegpensioen. Bewegingen van huurders, gepensioneerden, werkers in de zorg, jongeren die al hun mogelijkheden geblokkeerd zien of zelfs arme zzp’ers behoren tot de mogelijkheden.

De regering komt steeds meer in de problemen. Een meerderheid voor het nieuwe bezuinigingspakket bleek niet te formeren, de poging om D66 bij het kabinet te betrekken mislukte pijnlijk. De aankondiging dat het kabinet de JSF aanschaft voor 4,5 miljard Euro, komt op een extra beroerd moment…De tactiek van de regering om de gemeentes verantwoordelijk te maken voor de zorg en daarbij zwaar gekorte budgetten over te dragen, hapert ook. Er is bij de gemeentes terecht grote angst dat burgers zorg zullen afdwingen via de rechten. De Gemeente Den Haag heeft het Rijk dan ook gedreigd met een rechtszaak over de overdracht van de thuiszorg en staatssecretaris Van Rijn heeft een deel van de bezuinigingsplannen ingetrokken. De gemeente Den Haag noemde de voorgenomen bezuinigingen in strijd met de mensenrechten, vooral het recht van ouderen op een zelfstandig leven. Vertegenwoordigers van de gemeente maakten duidelijk dat  bijna 80.000 mensen als vrijwilliger zorg verlenen en dat 12.000 hiervan overbelast zijn. De ondersteuning door vrijwilligers ligt dus al op het hoogst mogelijke niveau.

Er zijn gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De VVD en de PvdA staan voor grote verliezen. Maar de verkiezingen zijn wel slim getimed, net voordat de gemeenten verantwoordelijk woorden voor de grote bezuinigingen. Als het kabinet het volhoudt tot aan deze verkiezingen zullen ze er beschadigd uit komen en voortrommelen in de hoop op economisch herstel. De positie van het kabinet verzwakt in de komende periode hoe dan ook.

De arbeidersbeweging moet vanaf de grond weer worden opgebouwd. De FNV en de SP bestaan als instituties wel, maar dat is alleen de vorm. Zij bestaan niet of onvoldoende als levende (en levendige) strijdorganisaties voor de belangen van de arbeidersklasse, als bundeling van mensen in verzet. De FNV is nog steeds veel te veel de gevangene van het sociaal akkoord en de SP haar rol als protestpartij nog steeds niet hernomen na de tegenslag van de verkiezingen vorig jaar.

Met strijdbare actie tegen de bezuinigingen en een strijdbaar socialistisch programma moet het mogelijk zijn om een einde te maken aan het huidige zwakke kabinet waar niemand meer in gelooft (dat geldt zelfs voor veel VVD en PvdA stemmers…) en de bezuinigingen waarvan ook geen hond meer gelooft dat zij tot een betere wereld gaan leiden. Dit kabinet zit erop te wachten om te worden omvergeduwd.

Wij willen effectief verzet. Wij willen toewerken naar 24-uurs staking van de gehele FNV om dit kabinet ten val te brengen. Acties onder getroffen groepen zoals gepensioneerden, thuiszorgwerkers, werklozen enz. moeten daarvoor worden gebundeld. Wij willen een andere politiek van de SP. Geen streven naar een coalitie waar de bezuinigings-JSF-PvdA een onderdeel van is. Wij willen geen partijen meer die “sociaal” praten en rechts regeren. De SP moet politiek uiting geven aan het verzet tegen dit kabinet en de bezuinigingen. De SP moet deze herkansing benutten. De SP moet het verzet politiek vorm geven en werken aan een alternatief. De bezuinigingsmaatschappij van Brussel, de VVD en PvdA is voor ouderen, flexwerkers, thuiszorgmedewerkers, jongeren, bouwvakkers, havenarbeiders, mensen met kinderen, zzp’ers, voor iedereen een ramp.

De woede over de bezuinigingen zal blijven groeien. Nu leidt het vaak nog tot individuele ellende. Maar we zullen de eerste uitingen van kwaadheid van grotere groepen op straat gaan zien. Voor gezamenlijk verzet tegen de crisismaatregelen. Voor een socialistisch alternatief voor de kapitalistische crisis!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top