Home » Nederland » Vakbondsstrijd » FNV: massale actie op 30/11 en dan 24-uursstaking tegen bezuinigingen!

FNV: massale actie op 30/11 en dan 24-uursstaking tegen bezuinigingen!

Het totaal aantal vakbondsleden in Nederland is bijna 1,9 miljoen. 1,2 Miljoen mensen zijn aangesloten bij de FNV. De twee grootste bonden, FNV bondgenoten (470.000 leden) en de AbvaKabo (355.000) organiseren alleen al 825.000 mensen. Veel sociale organisaties hebben het ‘individualisme’ van de jaren tachtig en negentig nauwelijks overleefd; de vakbonden wel. Zij staan onder enorme druk, maar alle propaganda over ouwe kerels met petjes, ouderwetse verworven rechten en de vele andere doodverklaringen hebben nauwelijks effect gehad. De vakbonden zijn en blijven met gemak de grootste en sterkste sociale organisaties in de maatschappij. De reden dat alle burgerlijke media zo op ze afgeven is simpel: ze vormen een enorme objectieve macht. De vakbonden zijn in staat om, als ze dat willen, de productie in Nederland grotendeels stil te leggen. Het “als uw machtige arm het wil” uit 1903 geldt ook in 2013 nog voluit.

Vervolg op het artikel: “Deals met politiek zinloos, op naar eigen kracht!” van Pieter Brans op 15 oktober jl. 

Vakbonden zitten niet stil: de afgelopen jaren zijn er indrukwekkende acties gevoerd: de bouwstaking van 1995, de manifestatie tegen de afschaffing van de VUT in 2004, de onderwijsstaking in 2012, recent nog stakingen onder AH distributiemedewerkers en in de kleinmetaal en tenslotte waren er de geweldige acties in een sector met de meeste onderbetaalde van allemaal, de staking in de schoonmaak, een voorbeeld voor vakbondswerk. Vele malen in de geschiedenis is bewezen dat het kan: arbeiders komen tegen alle propaganda van de ondernemers en de media, tegen de druk van de staatsmacht, in verzet voor hun belangen, met succes, ook in Nederland.

soepuitdelingDe situatie is ernaar. In Nederland zijn door de crisis van het kapitalisme 1,2 miljoen armen, waaronder 377.000 kinderen. Veel armen werken of zijn kleine zelfstandigen. Het aantal werklozen ligt op 700.000 maar met een verdere stijging in het vooruitzicht en het grote aantal zelfstandigen dat eigenlijk voor een deel of geheel werkloos is, komt het aantal werklozen binnen de kortste keren uit op meer dan een miljoen. De inkomens zijn sinds 1997 met 5,7% gedaald: de levensstandaard van de mensen zakt weg. Dat geldt voor jongeren, die vaak op lage inkomens zitten, werkende mensen van wie het inkomen daalt, ouderen met minder AOW en pensioen en nog het meest voor mensen die hun baan kwijtraken of als ZZP’er nauwelijks nog werk hebben. De verarming, de werkloosheid, de achteruitgang van de levensstandaard, de kwestie van de pensioenen (de jongeren hebben nauwelijks kans om een redelijk pensioen op te bouwen volgens de regeringsplannen), vormen een enorme voorraad sociaal explosief materiaal. Er ligt hier gigantisch veel werk voor de vakbeweging om te voorkomen dat grote groepen mensen anno 2013 weer in de rij komen te staan voor de soepuitdeling. Ook op het gebied van milieu, wonen en recreatie is voor de FNV veel werk te doen.

Het kan: de vakbeweging is er groot, sterk genoeg voor. De vakbeweging heeft meer ervaring met actievoeren dan welke maatschappelijke organisatie ook. En het moet: sinds de Tweede Wereldoorlog is de situatie voor de achterban en de potentiële leden van de vakbeweging niet zo beroerd geweest. En als het ligt aan kabinet, VVD, PvdA en andere partijen, dan wordt het nog veel beroerder.

De vakbeweging moet radicaal breken met de strategie om de bezuinigingen een beetje te verzachten. Die strategie is goed bedoeld, maar de praktijk is duidelijk, het werkt niet. Het sluiten van een sociaal akkoord biedt geen enkele zekerheid of uitzicht op verbetering. Natuurlijk blijft onderhandelen belangrijk, maar onderhandelen op zich levert niets op. De FNV moet eerst zorgen voor een sterke onderhandelingspositie. Staken en praten met drie volle supertankers voor de Botlek, wisten ze in de Rotterdamse haven al. Vertrouwen op het inzicht, gezond verstand, of compromisbereidheid van het kabinet is een verliesverhaal gebleken. Ondernemers en kabinet willen alleen maar geld zien.

De vakbeweging moet in de aanval met de volgende eisen:

1) Het stoppen van de bezuinigingen. Hoeveel woorden er nu ook over ons worden uitgestort over de noodzaak en onvermijdelijkheid van de bezuinigingen, niemand had het erover totdat de financiële instellingen het in 2010 nodig vonden om de nationale overheden, die ze nota bene van het faillissement hadden gered in 2008, een toontje lager te laten zingen en ze in een financiële houdgreep te nemen. Plotseling moest er bezuinigd worden, dat wilde zeggen dat de burgers, de arbeiders de rekening voor het redden van de banken moesten gaan betalen. Onaanvaardbaar; als de banken en financiële instellingen geld blijven eisen, nationaliseren onder controle van de vakbeweging.

2) Het stopzetten en terugdraaien van de bezuinigingen op de AOW en de pensioenen. Hier is de smoes verzonnen dat de mensen ouder worden en dat de pensioenen onbetaalbaar zijn. Deze onzin wordt dagelijks over ons uitgestort. Waarom zijn de pensioenen nu plotseling “onbetaalbaar”? De waarheid is dat de mensen al ouder worden sinds het uitsterven van de Neanderthaler. Mensen zijn in de honderd jaar dat er pensioenfondsen bestaan in Nederland, ook steeds ouder geworden. Nooit een probleem geweest, nu wel? Wij moeten het herstel van de VUT eisen, het herstel van de pensioenleeftijd van 65 jaar en het ongedaan maken van de kortingen op de pensioenen. Het recht op een fatsoenlijke oude dag moet overeind blijven en niet afhankelijk zijn van gokken op de beurs. Jongeren moeten het recht blijven houden een goed pensioen op te bouwen. De beperkingen van de opbouw moeten van de baan. Ook zzp’ers moeten een redelijk pensioen kunnen opbouwen.

3) Volledige en automatische compensatie van de prijzen in de lonen. De inflatie is nu 3,1%. De koopkracht van de mensen is al sinds 1997 niet meer gegroeid en de laatste jaren zelfs met bijna 6% gedaald. Compensatie van de forse prijsstijgingen, vooral bij de overheid trouwens en de NS bijvoorbeeld, is nodig. Werken en toch arm zijn (en blijven), daar moet een einde aan worden gemaakt.

4) Arbeidstijdverkorting met behoud van loon: bij een officiële werkloosheid van tegen een miljoen mensen moet de arbeidsduur omlaag om het werk te verdelen. Wij eisen een werkweek van 32-uur met volledig behoud van loon om het werk te verdelen. Tallozen mensen voor jaren veroordelen tot de schroothoop en armoede, met hun kinderen erbij, is onaanvaardbaar.

De arbeidersbeweging moet opnieuw worden opgebouwd, zoals de NVV honderd jaar geleden onder nog veel moeilijker omstandigheden is opgericht na de spoorwegstaking. De FNV moet opnieuw vorm krijgen als levende (en levendige) strijdorganisatie voor de belangen van de arbeidersklasse, als bundeling van werkende en werkloze mensen in verzet. Netwerken van actieve leden binnen de organisatie zijn nodig.

Met strijdbare actie tegen de bezuinigingen en een strijdbaar socialistisch programma moet het mogelijk zijn om een einde te maken aan het huidige zwakke kabinet waar niemand meer in gelooft (dat geldt zelfs voor veel VVD en PvdA stemmers…) en de bezuinigingen waarvan ook geen hond meer gelooft dat zij tot een betere wereld gaan leiden. Van de 50.000 banen die in het nieuwste ‘akkoord’ zijn opgenomen, komt niets terecht. Dit kabinet zit erop te wachten om te worden omvergeduwd. De vakbeweging moet de enorme kracht van honderdduizenden werkende en werkloze mensen tonen.

De tijd voor symbolische acties is voorbij. Effectief verzet is nodig. Er moeten oplossingen komen voor armoede, werkloosheid en achteruitgang. De FNV moet toewerken naar een brede protestmanifestatie op 30 november, stakingsacties daarna en naar een algemene 24-uurs staking om dit kabinet ten val te brengen. Acties onder getroffen groepen zoals gepensioneerden, thuiszorgwerkers, werklozen, huurders enz. moeten daarvoor worden gebundeld.

• Bestrijdt alle bezuinigingen en privatiseringen;

• Weg met de bezuinigingen op de pensioenen en de AOW, 65 blijft 65;• Compenseer de prijsstijgingen in de lonen, uitkeringen en pensioenen;

• Geen afbraak van de WW, geen hervorming van het ontslagrecht. • Verdeel het werk, voor een werkweek van 32 uur met behoud van loon;

• Nee tegen de JSF;

• Nee tegen de nullijn in de publieke sector, geen sigaren uit eigen doos

;• Vaste banen voor de thuiszorg;

• Een FNV-campagne voor massale actie op 30 november en een algemene staking van 24 uur, mobiliseer het massale potentieel van de vakbeweging;

• De FNV moet de arbeiders en de mensen die lijden onder de bezuinigingen vertegenwoordigen en een strijdbaar alternatief bieden;

• Voor een socialistisch alternatief voor de bezuinigingen en het kapitalisme, met een democratisch socialistisch plan voor de productie gebaseerd op de belangen van de overweldigende meerderheid van de mensen en niet die van een kleine superrijke elite.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top