Home » Nederland » Nederlandse politiek » Nederland. Handen af van de bijstand!

Nederland. Handen af van de bijstand!

Artikel door Barbara Veger

De werkloosheid blijft schrikbarend hoog, ondanks alle mooie woorden van politici dat “de crisis voorbij is”. Wie kent niet iemand in zijn omgeving die ontslagen is of dreigt te worden, als je al niet zelf de klos bent? Ondertussen breekt de regering in rap tempo af wat er nog over was van een sociaal vangnet, juist op het moment dat steeds meer mensen dat vangnet hard nodig hebben. Het schandaligste voorbeeld is nog wel de nieuwe bijstandswet, die met medewerking van D’66 en de kleine christelijke partijen door de Tweede Kamer is gejast.

Bijstandswet: schandalig!

Mensen in de bijstand zullen, als deze wet ingevoerd wordt, weinig beter dan criminelen behandeld worden. Mensen zullen gedwongen worden onbetaald te werken, oftewel dwangarbeid te verrichten, vergelijkbaar met de werkverschaffing in de 30er jaren. Nu al zijn er voorbeelden van mensen in de bijstand die gedwongen worden totaal zinloos werk te doen, zoals pagina’s van dossiers tellen, 32 uur per week, met “behoud van uitkering”; of van mensen die eerst ontslagen zijn bij gemeentediensten, en later datzelfde werk moeten gaan doen, maar dan voor een uitkering….

Wie weigert hieraan mee te werken, of weigert te verhuizen voor een baan, wie er “onfatsoenlijk” uitziet bij een sollicitatie of wie zich “misdraagt” bij de sociale dienst, kan tot drie maanden lang zijn hele uitkering verliezen. De nieuwe bijstandswet biedt uitkeringsinstanties en gemeenten kortom, talloze manieren om bijstandsgerechtigden het vel over de oren te halen. Verschijn je met piercings op een sollicitatiegesprek? Drie maanden geen uitkering! Verlies je je geduld tegenover een medewerker van de sociale dienst en zeg je wat onaardige dingen? Drie maanden geen uitkering! Weiger je naar Groningen te verhuizen omdat daar een tijdelijke baan voor je is? Je raadt het al….. Niet elke gemeente zal de nieuwe bijstandswet zo schandalig inzetten, maar de mogelijkheid wordt wel geschapen….
Bovendien: wie een huis gaat delen om geld uit te sparen, wordt gekort. Maar mensen doen dat niet voor niets, wie kan er nog rondkomen van een bijstandsuitkering? De prijzen, de huren, de ziektekostenverzekeringen zijn enorm gestegen… Sinds de 70er jaren is het reële inkomen van de armste 10% van de bevolking met minstens 30% gedaald. Ondertussen is de rijkste 10% er maar liefst 23% op vooruit gegaan!

Arm in Arm in Actie

Arm in Arm in Actie, een werk/actiegroep in Utrecht waarbij ik actief ben, eist terecht dat de bijstandsuitkeringen met 30% verhoogd worden en dat de overheid echte, vaste banen gaat scheppen in plaats van de mensen in de bijstand af te straffen en verder in de armoede te duwen. Wij roepen lokale politici op, de nieuwe bijstandswet niet uit te voeren en desnoods burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Daardoor kan de wet alsnog onuitvoerbaar worden. Eigenlijk zouden organisaties als de FNV en de SP dergelijke campagnes moeten voeren; als zij met hetzelfde enthousiasme en inzet als Arm in Arm in Actie aan de slag zouden gaan, zou de bijstandswet in no time in de prullenbak verdwijnen.

Kapitalisme heeft geen oplossingen

Actie kan verslechteringen tegenhouden, zeker als mensen massaal in beweging komen. Maar er is ook een fundamenteel probleem. Het kapitalistisch systeem is niet meer in staat de economie nog wezenlijk te laten groeien of de massawerkloosheid op te lossen. Er is sprake van een neerwaartse spiraal, waarbij een steeds groter deel van de bevolking steeds minder te besteden heeft. Daardoor kunnen bedrijven hu producten steeds moeilijker slijten, gaan vervolgens over de kop, meer mensen worden werkloos, hebben veel minder te besteden etc.

Er is wel geld, de banken en multinationals maken weer volop winst. Maar die winst wordt niet terug in de economie gepompt, laat staan dat die bij de werkenden, de werklozen, de jongeren…terechtkomt.

De superrijken potten hun geld op, gokken ermee op de beurs of gaan zich te buiten aan luxe uitspattingen. Maar daar hou je een economie niet mee draaiende, integendeel; juist de enorme speculatie op de financiële markten was een belangrijke factor in het ontstaan van de huidige crisis.
Daarom ben ik socialist: omdat het kapitalisme geen uitweg biedt uit het moeras van armoede, crisis en werkloosheid, terwijl we wel alle mogelijkheden hebben aan technologie, productiekrachten, cultuur en wetenschap om iedereen op deze planeet een goed leven te kunnen geven.
Door de banken en de multinationals te nationaliseren en de economie op democratische wijze te plannen, kortom door te breken met het kapitalisme, is er wel een goede toekomst voor iedereen mogelijk. Socialistisch Alternatief vecht daarvoor. Sluit je bij ons aan!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top