Home » Nederland » Vakbondsstrijd » De Paus van het belastingparadijs

De Paus van het belastingparadijs

De voorzitter van het Verbond van Nederlandse ondernemingen Wientjes, heeft bij zijn afscheid laten zien wie echt de baas is in Nederland belastingparadijs. Ja, het hoofd van de Nederlandse ondernemers is de absolute baas. De cijfers bewijzen dat. In Nederland betalen ondernemingen niet of nauwelijks belastingen. Daar gaat het natuurlijk om. Maar hij geeft daarnaast een paar knappe staaltjes weg over de Nederlandse vakbeweging en de politiek. Over PvdA-leider Samson zegt hij fijntjes: ‘Als ik in de schoenen van Diederik Samsom stond, zou ik mezelf ook niet vertrouwen.’ Hij kan het weten, want hij had de leiding van de PvdA en de vakbeweging tien jaar in zijn zak.

Artikel door Pieter Brans, Amsterdam

Dat blijkt ook uit het pensioenakkoord van 2010. Een belangrijke stap in de afbraak van de pensioenen; de FNV ging akkoord met het koppelen van het pensioen aan de levensverwachting en de kosten van de pensioenen voor de werkgevers werden omlaag gebracht. Kat in ’t bakkie voor het VNO. Het VNO heeft bij die gelegenheid de FNV het vel zo ver over de oren getrokken dat er een opstand uitbrak en de positie van Jongerius onmogelijk werd. Foutje, zegt Wientjes nu, de top van de vakbeweging iets te ver uitgekleed…

Laten we duidelijk zijn, het op de arbeidsmarkt houden van tienduizenden weinig productieve ouderen in een tijd van massawerkloosheid is zelfs uit kapitalistisch oogpunt een vorm van economische waanzin. Behalve natuurlijk als je het puur vanuit het ondernemersbelang bekijkt; de pensioenpremies gaan omlaag en de arbeiders betalen door WW-premies toch hun eigen werkloosheid.

Een ander voorbeeld is het Sociaal Akkoord van voorjaar 2013. De top van de vakbeweging ging akkoord met verkorting van de WW op termijn en met versoepeling van het ontslagrecht in ruil voor, tja, in ruil waarvoor eigenlijk? Vermindering van de totale flexibilisering: die was zover was doorgeschoten dat zelfs de werkgevers er last van kregen. De slotsom is dit: nadat de werkgevers eerst Jongerius het vel over de oren haalden, trokken ze de zakken van Ton Heerts nog een keer leeg, gesterkt door het besef dat de huidige staatssecretaris van “Sociale Zaken”, niemand minder dan Moestuin Klijnsma (voor onze Belgische lezers, deze PvdA bewindsvrouw adviseerde gepensioneerden een moestuin te nemen als aanvulling op hun pensioen), de FNV weer safe had gemaakt voor de PvdA.

Geruststellende woorden heeft opperbaas Wientjes voor de PvdA die mede onder zijn invloed bij de formatie van het kabinet Rutte volledig voor de VVD-kar is gespannen. “Het komt goed”, als de economie herstelt. Ondanks zijn hoge plek in de Nederlandse samenleving (de machtigste man) heeft hij niet door dat er een verschil is tussen het uitkleden van de arbeiders en hun verworvenheden (dat lukt inderdaad wonderwel) en het herstellen van de economie (dat lukt nog steeds niet). Je kunt rustig stellen dat het verminderen van de inkomens en voorzieningen voor de arbeiders de economische ellende verlengt, omdat de koopkrachtige vraag in Nederland voor jaren wordt afgeknepen. Wie niks te besteden heeft, geeft ook niks uit, zo simpel is dat. Mensen met lage inkomens, werklozen, afgeknepen pensioenen zullen de Euro’s noodgedwongen voorzichtig blijven omdraaien.

De opperbaas der bazen deelt bij zijn afscheid ook nog een paar flinke tikken uit. Het deugt niet in de politiek. De democratie is een rommeltje geworden, er moeten meer achterkamertjes komen, minder verkiezingen en een kiesdrempel, dat ruimt op. Wientjes spreekt met geen woord over de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de crisis. De woekering van de banken in de economie, de bonuscultuur, het belastingparadijs, de grootschalige fraudes (is hij volgens het Europees Hof van Justitie ook zelf bij betrokken!), geen kwaad woord over De Ondernemers!

Over de behartiging van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven bij bijvoorbeeld de Russische president Poetin is hij ook duidelijk: daar is hij rechtlijnig in. Als er wat te verdienen valt voor het bedrijfsleven, moeten alle morele overwegingen, zaken als mensenrechten, homorechten en ander flauwekul overboord. De Nederlandse ondernemers hadden zich geen betere vertegenwoordiger kunnen wensen. Hij ging door roeien en ruiten voor ze, stak de leiding van de vakbeweging diep in zijn zak (te diep in het geval van Jongerius) en was maar al te bereid om de PvdA het verkiezingsmoeras in te sturen om te krijgen wat hij wilde: minder WW-rechten, soepeler ontslagrecht en mindere pensioenen op termijn.

Het kabinet is onder druk van Wientjes en de ondernemers zo voortvarend geweest in het realiseren van hun agenda (bezuinigingen en zogenaamde hervormingen, d.w.z. sociale verslechteringen zoals in WW en ontslagrecht) dat het nu de vraag is wat het kabinet in de rest van zijn regeerperiode nog moet doen…

Het is tijd dat de vakbeweging en de SP een leiding krijgen die tegen dit soort kerels is opgewassen. Ondersteund door een socialistisch programma en door directe afzetbaarheid door de leden, met niet meer loon dan een gemiddelde arbeider, zou het moeten lukken.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top