Home » Artikelen » Oproep » Kapitalisme betekent een toekomst van ellende en onrechtvaardigheid. Sluit je aan bij Socialistisch Alternatief!

Kapitalisme betekent een toekomst van ellende en onrechtvaardigheid. Sluit je aan bij Socialistisch Alternatief!

2016 was een opmerkelijk jaar. We werden elke dag herinnerd aan de horror en onrechtvaardigheid op deze planeet.

In april maakten de Panama Papers duidelijk hoeveel fraude de superrijken en de grote bedrijven plegen. Ook dichter bij ons werd de rode loper uitgerold voor grote bedrijven die amper nog belastingen moeten betalen.

De enorme kloof tussen de superrijken en de rest van de mensheid wordt met een nooit geziene snelheid groter. Een studie van Oxfam wees er in januari op dat de 1% nu meer rijkdom heeft dan de 99% op deze planeet.

We zagen dat er voor de gewone werkenden geen echt economisch herstel was. De prijzen blijven stijgen, wonen wordt onbetaalbaar, laagbetaalde tijdelijke banen worden de norm voor een steeds groeiende groep.

De regering zoekt het geld niet waar het zit, maar bij ons. De miljarden aan fiscale cadeaus zouden kunnen gebruikt worden om massaal sociale woningen te bouwen en te investeren in infrastructuur zoals openbaar vervoer, onderwijs, zorg, … Maar dat gebeurt uiteraard niet. De regering verdedigt de logica van het kapitalisme, het systeem waaronder we leven en dat gebaseerd is op de meedogenloze zoektocht naar steeds meer winsten voor de kleine groep superrijken.

De heerschappij van de 1% zorgt overal ter wereld voor ellende. In oktober was er de 15de verjaardag van het begin van de ‘oorlog tegen het terrorisme’ die ons anderhalf decennium van oorlogen om olie, macht en winst in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Afghanistan bracht.

De vluchtelingencrisis is een direct en tragisch gevolg van deze oorlogen. Eind oktober publiceerde het UNHCR de vreselijke statistiek dat 3.740 vluchtelingen al het leven hadden gelaten op de Middellandse Zee in 2016.

En dan is er nu ook nog Donald Trump, een gevaarlijke en racistische miljardair die zich president van het machtigste land ter wereld mag noemen. Dit is een schok voor jongeren, vrouwen, LGBTQ mensen en werkenden in het algemeen. De overwinning van Trump was echter te vermijden geweest, hij was enkel mogelijk door de afwezigheid van een sterk links alternatief.

Op 15 oktober vierden we de 50ste verjaardag van de oprichting van de Black Panther Party in de VS, een moedige zwarte bevrijdingsgroep die met een scherp verzet tegen racisme en kapitalisme sterk verschilden van de Trump’s of de Hillary Clinton’s van deze wereld. De aanleiding voor het opzetten van de Black Panthers was volgens een van de voortrekkers, Bobby Seale, het feit “dat we niet met minder zijn, maar wel minder goed georganiseerd zijn.” Dat is vandaag meer dan ooit het geval.

De kleine oligarchie van superrijken die onze levens domineren zijn georganiseerd. Ze controleren een groot deel van de media, de gevestigde politieke partijen verdedigen hun belangen en de instellingen van de staat doen hetzelfde. Maar we kunnen hen nederlagen toebrengen.

Daartoe moeten we ons organiseren in de strijd tegen het kapitalisme. We moeten het idee van een democratisch socialistische samenleving populariseren, een samenleving waar de bestaande middelen afgestemd worden op de behoeften.

Sluit je aan bij Socialistisch Alternatief en organiseer je om tot fundamentele verandering te komen!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top