Home » Artikelen » Antiracisme » Vluchtelingen niet welkom… voor dit kabinet

Vluchtelingen niet welkom… voor dit kabinet

Het nieuwe kabinet heeft twee belangrijke schakels van haar beleid bekend gemaakt. De grenzen dicht en vluchtelingen tot tweederangsburger degraderen. Dit alles gevoed door ultrarechtse gedachten die het economische vluchtelingen noemen en niet “passend” in onze maatschappij. De onderbuikgevoelens en racistische denkbeelden van de PVV dus die gemeengoed worden bij alle bestaande partijen.

Artikel door Theo Hartogs, Amersfoort

Ze spelen geraffineerd in op de gekweekte angsten van mensen, en noemen dat “Onderling vertrouwen en sociale cohesie dreigen bij al te grote migratieschokken af te kalven.” Met die paar woorden zeggen ze verdekt: “Deze mensen passen niet in onze wereld, met onze waarden en normen”; het zijn “gelukszoekers” en teveel van hen ontwrichten onze maatschappij. Een ontmoedigingsbeleid naar de mensen die al hier zijn en naar mogelijk nieuwe vluchtelingen. Voor hen die er nog in slagen om door de opgetrokken muren aan de buitengrenzen van Europa heen te komen en niet direct weer terug gestuurd worden.

Nieuwkomers krijgen de eerste twee jaar geen zorg- en huurtoeslag en zullen veroordeeld zijn tot het leven onder zeer slechte omstandigheden, in opvangcentra, met slechts een klein bedrag om van te leven. Hun politieke rechten worden verder ingeperkt. De bezwaarmogelijkheden tegen een beslissing worden verder ingeperkt. Het recht geldt niet meer voor deze groep. Ze worden rechteloze burgers die men zo snel mogelijk uit wil zetten. Dat is de voorbode van nog verder gaande inperkingen van onze democratische vrijheden.

Tevens kiest men voor een zelfde verdrag met Libië als met Turkije, en dat noemen ze dan “opvang in de regio”. Dat de mensen daar in erbarmelijke omstandigheden leven, dat er kinderarbeid is, kinderen zich moeten prostitueren om te overleven, vluchtelingen in de tang zitten van allerlei misdadige bendes, daarover heeft men het niet.

Nederland loopt keurig mee in de botte neoliberale politiek, die ook Trump kenmerkt. Bescherming van de rijkdom die gestolen is uit de landen waar nu oorlog heerst. Het in stand houden van een oorlog waar de oorlogsbaronnen fors aan verdienen en het leegroven van het Midden-Oosten in stand houdt. Het sluiten van de grenzen, is eng protectionisme, goedgepraat door naar racisme tenderende ideeën over “onze superieure Joods Christelijke waarden” (zoals verdedigd door ChristenUnie dat in het kabinet opgenomen is). Bedoelen ze daarmee de ‘waarden’ van bezuinigen op pensioenen en lonen, van oorlog en neokoloniale plundering, van georganiseerde ellende en racisme? Hun waarden zijn niet de onze: wij staan voor solidariteit in de strijd voor een menswaardig leven voor iedereen, een strijd voor een socialistische samenleving!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top