Home » Artikelen » Antiracisme » Stop racisme – alles wat ons verdeelt, verzwakt ons in de strijd tegen de regering en de bazen!

Stop racisme – alles wat ons verdeelt, verzwakt ons in de strijd tegen de regering en de bazen!

Demonstratie „Geen racisten in de raden“ , zondag 18 maart, Amsterdam

Het was een uitstekend initiatief om enkele dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen te demonstreren tegen racisme en het opkomend rechts-populisme van partijen als PVV en Forum voor Democratie. Het is hard nodig onze stem te laten horen, immers de steun voor racistische, rechts populistische partijen neemt nog steeds toe. Ook de traditionele partijen nemen racistische sentimenten over.

Maar het is niet genoeg om alleen op te roepen niet op racisten te stemmen. Gewone Nederlandse arbeiders en jongeren worden geconfronteerd met tal van problemen: woningnood, werkloosheid en onzekere flexbanen, armoede, achteruitgang van zorg en onderwijs door de bezuinigingen…..

De verantwoordelijkheid voor deze problemen ligt bij de regering, de bazen en hun systeem. Maar als links dat niet duidelijk maakt en geen alternatief biedt, zullen racistische, rechts populistische krachten aan steun blijven winnen. Morele argumenten tegen racisme zijn dan niet genoeg.

Wij moeten duidelijk maken dat we samen, jongeren en arbeiders ongeacht hun afkomst, moeten terugvechten tegen de neoliberale aanvallen en voor voldoende woningen, echte banen en sociale voorzieningen voor iedereen. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons daarbij.

Wij vechten voor:

-massale investeringen in sociale woningen, zorg, onderwijs en openbaar vervoer; terugdraaien van de privatiseringen van de nutsbedrijven.

-verhoging van het minimumloon, ook voor jongeren, tot 12,50 euro per uur

-het scheppen van echte banen en invoering van een 32-urige werkweek met behoud van loon en volledige herbezetting.

-geen verhoging van de btw;

-haal het geld bij de superrijken en de multinationals; geen verlaging winstbelasting, geen afschaffing dividendbelasting.

Nederlandse bazen gebruiken arbeidsmigranten, met name uit Oost Europa, als goedkope arbeidskrachten. Zij werken en leven onder ellendige omstandigheden en worden misbruikt om de arbeidsvoorwaarden van Nederlandse arbeiders te ondermijnen.

Wij vechten voor:

-gelijk loon voor gelijk werk; voor een grote vakbondscampagne door de FNV om arbeidsmigranten te organiseren.

 

Partijen als PVV en Forum voor Democratie spelen in op de angst voor moslimfundamentalistisch terrorisme. Wij moeten duidelijk maken dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de Westerse regeringen door hun oorlogvoeren in het Midden Oosten om macht en olie, dat organisaties als Al Qaida en IS groot konden worden. De bombardementen eisen duizenden onschuldige slachtoffers en versterken alleen maar de voedingsbodem voor terrorisme. Daarnaast is het racisme en de hoge werkloosheid onder jongeren van moslimachtergrond in Westerse landen eveneens een voedingsbodem voor moslimfundamentalisme.

Wij vechten voor:

-geen deelname aan imperialistische oorlogen in het Midden Oosten! Steun aan de arbeidersbeweging in de regio, als de enige kracht die de oorlog en de terreur kan stoppen;

-bestrijdt racisme, met name op de arbeidsmarkt, in Nederland; voor vakbondscontrole op aanname en ontslag.

 

Een andere reden dat rechts-populisme aan steun heeft kunnen winnen, is de vluchtelingencrisis. Veel mensen, die op zich geen die-hard racisten hoeven te zijn, vragen zich af of we wel ongelimiteerd vluchtelingen op kunnen vangen en of dat niet ten koste zal gaan van de levensomstandigheden van Nederlandse arbeiders.

Wij moeten duidelijk maken dat het het kapitalistisch systeem is dat verantwoordelijk is voor de honger, armoede, oorlogen, onderdrukking en milieurampen, waardoor mensen gedwongen worden te vluchten. Wij steunen de strijd van arbeiders en jongeren in hun eigen regio tegen onderdrukkende regimes en voor betere levensomstandigheden. Wij vechten voor een socialistische wereld, waar er genoeg is voor iedereen en niemand hoeft te vluchten. Tot het zover is, zullen vluchtelingen naar Europa blijven komen. Een repressief vluchtelingenbeleid leidt er alleen maar toe dat vluchtelingen in de illegaliteit worden gejaagd en kwetsbaar worden voor superuitbuiting, wat ook de omstandigheden van Nederlandse arbeiders ondermijnt.

Wij vechten voor:

-solidariteit met strijdbewegingen van arbeiders en jongeren waar ook ter wereld;

-nee tegen ‚Fort Europa’ , nee tegen criminalisering van vluchtelingen, voor een menswaardige opvang;

-voor een socialistische wereld waarin niemand meer hoeft te vluchten.

 

Wij brengen dit programma naar voren onder jongeren, binnen de anti-racisme beweging en binnen de arbeidersbeweging (FNV en SP). Helaas neemt de arbeidersbeweging niet altijd een duidelijk standpunt in tegen racisme, in sommige gevallen zijn racistische ideeën zelfs in de beweging gesijpeld. Maar de arbeidersbeweging is wel de voornaamste kracht om veranderingen af te dwingen, dus is het belangrijk om binnen de beweging voor een anti-racistisch en socialistisch programma te vechten.

Ben jij het eens met ons programma? Wil je samen met ons vechten voor een socialistische wereld? Sluit je bij ons aan, stuur een email naar: info@socialisten.net of kom naar onze openbare bijeenkomst!

Openbare bijeenkomst, donderdag 22 maart, Utrecht

De strijd tegen racisme in de V.S.

 

Sinds de racist Trump aan de macht is, voelen extreemrechtse krachten in de VS zich gesterkt. De gebeurtenissen in Charlotsville, waar 6000 neo-nazi’s de straat op kwamen en een anti-racistische activist vermoordden, schokten de wereld. Daarnaast is er het geïnstitutionaliseerde racisme, met name het racistisch politiegeweld. Maar er is ook een tegenbeweging. Met name de „Black Lives Matter”-beweging is sterk opgekomen en vecht terug tegen racistisch politiegeweld.

Helaas heeft de eerder aangekondigde spreker van Black Lives Matter uit de V.S. moeten afzeggen. In plaats daarvan zal een lid van Socialistisch Alternatief een inleiding houden over de strijd tegen racisme in de V.S., met daaropvolgend discussie.

 

Aanvang: 19.00 uur

Waar: Universiteitsbibliotheek Utrecht Uithof, Heidelberglaan 3, Utrecht. Groepsstudieruimte 244.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top