Home » Internationaal » Europa » Solidariteit met de staking bij Ryanair

Solidariteit met de staking bij Ryanair

Solidariteitsverklaring met de piloten en alle personeel van Ryanair, vanwege de Linkse Socialistische Partij / Parti Socialiste de Lutte in België.

(zusterpartij van de Ierse Socialist Party, het Duitse Sozialistische Alternative Voran, het Nederlandse Socialistisch Alternatief en de Zweedse Rättvisepartiet Socialisterna, allen onderdeel van het Committee for a Workers’ International)

De Linkse Socialistische Partij volgt met belangstelling en enthousiasme de strijd van het personeel van Ryanair.

Ryanair misbruikt ieder achterdeurthe in de wetgeving om het personeel maximaal uit te buiten. Ze stelt haar personeel te werk volgens Iers recht, maar aangezien volgens de Ierse wetgeving werknemers enkel aanspraak kunnen maken op de opbouw van sociale zekerheidsrechten als ze in Ierland gedomicilieerd zijn, werken de Belgische crews zonder rechten op te bouwen voor hun pensioen of werkloosheidsuitkering. LSP steunt de eis van de vakbonden en de pilotenverenigingen (Beca, EERC) om het arbeidsrecht te doen gelden van het land waar men het werk aanvangt en eindigt, en waar men woont. Dit is de enige manier om sociale afbraak tegen te gaan door patroons die shoppen inzake arbeidsrecht. Het is ook de enige manier om arbeidsrecht op Europees niveau niet af te breken, maar naar boven toe te harmoniseren.

Er bestaat een veelvoud aan verschillende arbeidsstatuten binnen het bedrijf. Het minst aantrekkelijke volgens het systeem van nul uren contracten, enkel betaald wanneer het vliegtuig beweegt. Vertraging of het vliegtuig poetsen tussen twee vluchten? Geen loon. Bijna 70% van de piloten werkt op zelfstandige basis. Bij het cabinepersoneel, dat vooral moet verkopen, gaat het vooral om uitzendcontracten, met nog minder zekerheid en bescherming. Te lange werkdagen brengen ook de veiligheid van de reizigers in het gedrang. Het personeel, zowel piloten als cabinepersoneel, is de werkomstandigheden, de extreem hoge werkdruk en flexibiliteit, meer dan beu. LSP ondersteunt haar collectieve acties, de succesvolle pogingen om die internationaal te coördineren en het afdwingen van vakbondsrechten.

Onder druk van deze en voorgaande acties moesten Ryanair en O’Leary eind vorig jaar aan de piloten en opnieuw na de staking van het cabinepersoneel al eerder toegevingen doen aan “die kleine minderheid met hun onredelijke eisen.” Een van de aanleidingen van deze staking, naast de slechte arbeidsomstandigheden en dito verloning en de weigering om de vakbonden te erkennen, was de dreiging om vliegtuigen te verplaatsen van Ierland naar Polen waardoor 300 banen bedreigd worden. De brutale provocaties van O’Leary leiden niet meer tot het beoogde effect, maar wakkeren voortaan het verzet aan. Zijn dreigementen naar het cabinepersoneel in België moest hij al inslikken en zijn poging om in Nederland een staking door de rechter te laten verbieden deed de Nederlandse pilotenbond net aansluiten bij de pilotenstaking. LSP is het ermee eens om elke provocatie van de directie te beantwoorden met collectieve actie, zwakheid zet immers enkel aan tot meer agressie.

Na de pilotenstaking vorig jaar zei O’Leary de erkenning van vakbonden toe. Van die toezegging was maar weinig te merken de afgelopen 6 maand, tot de staking van het cabinepersoneel. Toen beloofde hij alsnog de vakbonden in België te erkennen. Intussen staan de vakbonden echter al verder en steunt LSP hun eis om ook binnen Crewlink een vakbond te doen erkennen, zodat ook de arbeidsomstandigheden van het personeel dat via dit bureau wordt tewerk gesteld, kunnen verbeterd worden. In de pers tracht men de reizigers te culpabiliseren. “Consumeren is kiezen,” schrijft de editorialist van Le Soir. O’Leary leest niets liever: het speelt reizigers en personeel tegen elkaar uit terwijl hijzelf met de winst gaat lopen: jaarlijks 3 miljoen € voor zijn eigen loon en winstcijfers voor Ryanair die jaar op jaar toenemen, tot een duizelingwekkende 1,5 miljard € vorig jaar! Niet de reiziger, maar de directie van Ryanair en de aandeelhouders zijn verantwoordelijk voor de slechte arbeidscondities! Ryanair buit het personeel uit, licht de reiziger op met allerlei onaangekondigde kosten en doet de gemeenschap betalen door luchthavens tegen elkaar uit te spelen.

Wat heeft LSP hiermee te maken? Heel de Europese constructie en alle partijen van rechts tot de sociaaldemocratie zijn het ofwel eens met het model van Ryanair of ondergaan het met opgetrokken schouders. “Het is ronduit schandalig, en de Europese Unie onwaardig, dat mensen hiervoor nog actie moeten voeren. We hopen dat de EU haar verantwoordelijkheid opneemt,” zegt de vakbond terecht. Zolang die rechtse partijen en de sociaaldemocratie het voor het zeggen hebben, zal er echter niets gebeuren. We hebben nood aan collectieve actie, aan vakbondsrechten, maar ook aan politieke vertegenwoordigers die de belangen van werkenden met evenveel ijver verdedigen als rechts die van de patroons verdedigt. Dat betekent ook het wettelijk opleggen van arbeidsrechten en degelijke verloning, inclusief de mogelijkheid die af te dwingen door inbeslagname en het uitbaten van een publieke vliegmaatschappij onder democratische controle van de gemeenschap en de werknemers.

Hieronder een gemeenschappelijke verklaring van de Ierse parlementsleden van Solidarity en leden van de Socialist Party, Mick Barry, Ruth Coppinger en Paul Murphy

Force Ryanair to make real changes

Last December Ryanair said it would recognise trade unions. But since, it has ducked, dived, delayed and continued to decline the rights to collective bargaining or to make any serious concessions on key outstanding issues.

Ryanair is not primarily concerned about cheap airfares or the public good. In reality they mistreat their staff and their passengers with the sole goal of maximising profits and Michael O’Leary’s wage is way above €3 million a year and its profit last year is an incredible €1.5 billion!

Ryanair is a flagship for bullying and super-exploitative capitalism. So Friday 10 August sees the fifth day of industrial action forced on Ryanair staff because of the complete intransigence of Michael O’Leary and Ryanair management.

Unprecedented action across Europe – making history

Ryanair are under pressure from this spreading solidarity action spanning Ireland, Belgium, Sweden, the Netherlands and Germany.

A victory for Ryanair workers would show workers everywhere that you can fightback against vicious anti-union bosses, including multi-national corporations. This is a vital battle.

Ryanair is determined to hold out and will use every dirty trick in the book. That’s why Ryanair workers need to be united and be given the full support of the trade union movement throughout Europe.

As members of the Socialist Party and Solidarity TDs in the Dail, we offer our full support to the Ryanair workers. Will assist in whatever way we can. In solidarity we raise the following ideas for consideration:

No meaningful response from Ryanair, points to the need to escalate the action

Increase the number of strike days, up to and including the possibility of all-out action

Unite the workers – ensure that all cabin crew and pilots strike together

Bring together a rank and file workers council for Ryanair staff across Europe

Co-ordinate the action throughout Europe to maximise the benefit for all Ryanair workers

Avoid divide and rule tactics – don’t make deals separately on a country by country basis

“Nothing is agreed until everything is agreed” – make sure acceptable agreements are achieved for all Ryanair staff in every country before action is ended

Call on the Irish Congress of Trade Unions and the European Trade Union Confederation to organise a complete trade union boycott of all Ryanair operations when strike are on

An injury to one is an injury to all – Unity is strength

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top