Home » Internationaal » Bang voor revolutie… Superrijken kopen bunkers in Nieuw-Zeeland

Bang voor revolutie… Superrijken kopen bunkers in Nieuw-Zeeland

Bloomberg bracht recent een artikel dat op het eerste gezicht leest als een vervolg op The Walking Dead. Zie dit artikel. Het verhaal speelt zich af aan de rand van de planeet aarde, op een eiland dat Nieuw-Zeeland heet. De hoofdrolspelers zijn de 1% rijksten. Het verhaal is dat de wereld op een ramp afstevent. Er dreigen wereldoorlog, natuurrampen en wie weet zelfs een aanval door zombies waarbij miljarden mensen omkomen. De superrijken zijn voorbereid omdat ze bunkers gebouwd hadden op de meest vreedzame en afgelegen plaats ter wereld: Nieuw-Zeeland.

Door Toiya Shester, Socialist Alternative

Dit is echter geen filmscenario. Het is realiteit. Een klein aantal kapitalisten koopt grond in Nieuw-Zeeland om er ondergrondse bunkers te bouwen. Die verschillen in omvang en prijs per persoon, sommige zijn bijzonder groot en kunnen tot 300 mensen opvangen. Sommige bunkers kosten 8 miljoen dollar per persoon.

De mensen die deze bunkers bouwen weten dat mensen genoeg hebben van ongelijkheid, werkloosheid en het ontbreken van een gelijke verdeling van middelen. Ze bereiden zich voor op de komende sociale onrust door nu al schuilplaatsen te bouwen die ook van nut kunnen zijn bij natuurrampen. Het risico op dergelijke rampen is onder het kapitalisme immers fors toegenomen.

De Nieuw-Zeelandse regering probeert de aankoop van grond door voornamelijk Amerikaanse superrijken tegen te gaan. Daarmee wordt de oorspronkelijke bevolking immers verdrongen. Er zijn initiatieven voor een wet die buitenlanders verbiedt om grond te kopen.

Een bijzonder klein aantal mensen heeft een enorme rijkdom verzameld op basis van uitbuiting. Dit leidt tot de problemen die ze nu proberen te ontlopen. Deze rijkdom kan ook anders gebruikt worden: om de problemen op te lossen. De menselijke beschaving staat op een punt waar het mogelijk is om ernstig voorbereid te zijn op natuurrampen of epidemieën. Er zitten nu meer dan 30.000 mensen in opvang als gevolg van de orkaan Florence. Dat is vreselijk, maar met de klimaatveranderingen kan het nog erger worden. Het huidige systeem is niet in staat om het hoofd te bieden aan massale vluchtelingenstromen of de aftakeling van infrastructuur. De bouw van deze bunkers is een wansmakelijk voorbeeld van hoe miljardairs extravagante uitgaven doen. Het bevestigt de noodzaak om de superrijken te belasten zodat er middelen zijn voor de noden van de bevolking, met inbegrip van noodhulp onder democratische controle en de heropbouw van onze infrastructuur op basis van hernieuwbare energie. Het bevestigt de noodzaak om een einde te maken aan de heerschappij van de superrijken.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top