Home » Artikelen » LGBTQI+ » Sluit je aan bij acties tegen de homofobe Nashville-verklaring!

Sluit je aan bij acties tegen de homofobe Nashville-verklaring!

“Pride is a protest”

Begin dit jaar kwamen ruim 200 prominenten in Nederland, voornamelijk uit orthodox-protestantse hoek, naar buiten met de Nashville-verklaring. Terecht wordt deze verklaring omschreven als een “homohaatmanifest”. Er is vorige week al een actie geweest tegen deze verklaring in Amsterdam, volgende week volgen acties in Utrecht en Rotterdam. Sluit je hier bij aan!

 

De Nashville-verklaring is zeer expliciet in het veroordelen van homoseksualiteit en transgenders. Enkele citaten:

“WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.

“WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie.”

“WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.“

 

De Nashville-verklaring wordt onderschreven door Tweede Kamerlid voor de SGP Kees van der Staaij. Dit toont weer eens aan hoe reactionair deze partij is, die het ook met vrouwenrechten niet zo nauw neemt. De verklaring is over komen waaien uit de VS, waar deze in 2017 naar buiten is gebracht door de grootste protestantse kerkgemeenschap van dat land. Dat is geen toeval: onder president Trump, die zijn aanvallen op de werkende klasse probeert te maskeren door een verdeel-en-heers politiek, waarbij hij de aanval inzet op de rechten van vrouwen en minderheden zoals de LHBTQ-mensen, voelen allerlei reactionaire groepen zich gesterkt. Er is een toename van extreem-rechts geweld, racisme, aanvallen op LHBTQ-mensen….

Maar er zijn ook tegenbewegingen. In de VS zijn er massa-bewegingen geweest voor vrouwenrechten, tegen racistisch geweld en ook acties voor de rechten van LHBTQ-mensen. In Ierland, een land waar de katholieke kerk, die verweven is met het establishment, lang een grote greep op de bevolking had, hebben ook zeer belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. In 2015 stemde 62% van de bevolking in een referendum voor legalisering van het homohuwelijk. Vorig jaar stemde 66% van de Ieren voor legalisering van abortus. Beide overwinningen waren slechts mogelijk door een beweging van onderop, van gewone mensen en met name jongeren uit de werkende klasse.

Natuurlijk bestaan er ook onder arbeiders vooroordelen tegenover LHBTQ-mensen en andere minderheden. Ook proberen rechtse en rechts-populistische politici zoals Wilders de LHBTQ-kwestie te misbruiken om racistische sentimenten aan te wakkeren, waarbij ze stellen dat gelijke rechten voor LHBTQ-mensen bij “onze Westerse waarden” horen en dit tegenover de Islam plaatsen. De Nashville-verklaring maakt eens te meer duidelijk dat dit onzin is. LHBTQ-rechten waren er ook in Nederland niet altijd, daar is hard voor gevochten. Het waren niet de traditionele rechtse en christelijke partijen die opkwamen voor de rechten van LHTBQ-mensen, vrouwen en migranten, integendeel. Het waren de arbeidersbeweging en andere sociale bewegingen die voor deze rechten vochten. En het huidige neoliberale afbraakbeleid van de rechtse regeringen, raakt LHBTQ-mensen hard. Door bijvoorbeeld de woningnood, het afschaffen van de studiefinanciering en de extreem lage jeugdlonen, is het voor LHBTQ-jongeren die problemen met hun ouders krijgen vanwege hun geaardheid, heel moeilijk om op zichzelf te gaan wonen.

De werkende klasse heeft er alle belang bij zich niet tegenover elkaar uit te laten spelen op basis van seksuele geaardheid, gender, afkomst, etc. We hebben allemaal te maken met problemen als afbraak van zorg en onderwijs, onzekere banen, woningnood, armoede, klimaatverandering…… De komende maanden zullen er grote acties plaatsvinden in Nederland rond de pensioenen en de nationale onderwijsstaking. Dat zijn zaken die ons, jongeren en arbeiders, LHBTQ of hetero, allemaal aangaan en waar we samen voor moeten vechten.  Internationaal zien we ook tal van bewegingen zoals bijvoorbeeld die van de Gele Hesjes in Frankrijk. In verschillende landen, met name de VS, Engeland en Frankrijk, zien we een toenemende interesse in socialistische ideeën als alternatief op het rotte kapitalistische systeem.

In een situatie, dat het kapitalisme steeds meer in crisis raakt en aan de overgrote meerderheid van de bevolking niets meer te bieden heeft, en steeds meer jongeren en arbeiders in actie komen, probeert de kapitalistische elite steeds meer de kaart van verdeel-en-heers te spelen. Daarbij komen ook de rechten van LHBTQ-mensen onder vuur te liggen.

Maar wij mogen ons niet laten verdelen; alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!

Enkele ondertekenaars van de Nashville-verklaring zijn al teruggekrabbeld onder druk van de publieke opinie. Het is nodig de druk verder op te voeren!

Kom naar de anti-Nashville-verklaring acties:

  • Maandag 14 januari 19.00 uur Domplein, Utrecht (georganiseerd door het COC)
  • Vrijdag 18 januari 18.00 uur SGP-kantoor, Rotterdam (georganiseerd door de Poldersocialistische Eenheids Partij)

Tegen homofobie, seksisme en racisme! Voor een gezamenlijke strijd voor investeringen in zorg, onderwijs, betaalbare woningen en milieu; voor een leefbaar studieloon voor studenten; tegen flexwerk, voor vaste banen en een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, ook voor jongeren; tegen verhoging van de pensioenleeftijd, verlaging van de pensioenleeftijd naar 60 jaar en een minimuminkomen voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden van 1500 euro netto per maand; voor een democratisch socialistische maatschappij, waarbij de economie niet langer draait om de winst voor enkelen maar om de behoeften van allen; voor het in gemeenschapshanden brengen van de banken en grote bedrijven en het op democratische wijze plannen van de economie, om crises te voorkomen en te kunnen voorzien in de behoeften van de bevolking. En waarin we discriminatie op basis van seksuele geaardheid, gender, of afkomst voorgoed uit kunnen bannen.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top