Home » Internationaal » Azië » Hongkong: massabeweging heeft nieuwe richting nodig

Hongkong: massabeweging heeft nieuwe richting nodig

Op zondag 18 augustus demonstreerden 1,7 miljoen mensen in Hongkong. Het was een nieuwe gigantische uitdrukking van woede en verzet tegen de lokale (Hongkong) en centrale (Beijing) overheden. De strijd gaat nu zijn twaalfde week in. De Chinese dictatuur vertoont geen tekenen van een verschuiving van haar strategie van steeds brutalere repressie door de politie en nul concessies als ‘oplossing’ voor de voortschrijdende politieke crisis. Voor socialisten is het belangrijk om na te gaan hoe het verder moet. Onderstaande analyse is geschreven voor de demonstratie van zondag.

Simon Cheung, Socialist Action (CWI in Hong Kong)

De ongekend massale beweging tegen de uitwijzingswet duurt al meer dan twee maanden. De beweging ontstond door de poging van de regering van Hongkong om een wet te wijzigen zodat de uitlevering van “voortvluchtigen” aan het Chinese vasteland mogelijk wordt.

De Chief Executive van Hongkong, Carrie Lam, en het regime van de CCP (Chinese Communistische Partij) hadden gehoopt de massabeweging te kunnen uitzitten, maar deze houdt nog steeds vol. De woede van de massa’s gaat in feite verder dan de vijf eisen die de beweging in een vroeg stadium heeft gesteld, namelijk de volledige intrekking van de uitleveringswet (deze is pas ‘geschorst’), een onafhankelijk openbaar onderzoek naar het geweld van de politie tegen jonge demonstranten, de vrijlating van de gearresteerden, het laten vallen van de beschuldigingen van ‘oproer’, die kunnen leiden tot tien jaar gevangenisstraf, en echte verkiezingen die gebaseerd zijn op het algemeen kiesrecht.

De massale woede is nu gericht tegen het hele autoritaire systeem en de CCP. Zoals sommige demonstranten stelden: zelfs als Carrie Lam zou terugtreden of een onafhankelijk onderzoek naar het geweld van de politie zou aankondigen, dan nog zou de beweging waarschijnlijk niet stoppen.

Naar verluidt werd Xi Jinping tijdens de recente Beidaihe-bijeenkomst in China, een jaarlijkse informele bijeenkomst van zittende en gepensioneerde topambtenaren van de CCP, geconfronteerd met veel kritiek omdat hij de situatie in Hongkong niet onder controle had. Xi Jinping heeft in ieder geval voorlopig besloten om het Chinese Volksleger niet naar Hongkong te sturen voor een repressief optreden in Hongkong (hoewel er nu al tekenen zijn die erop wijzen dat de mogelijkheid van een militair repressief optreden in de toekomst niet gering is), omdat dit zeer ernstige politieke en economische gevolgen voor de CCP zelf zou hebben.

In plaats daarvan eist Xi dat de politie van Hongkong, ondersteund door de Chinese politie van het vasteland en paramilitaire troepen, vermomd als politie van Hongkong, een intensiever optreden voert, “meer demonstranten arresteert en hogere straffen uitspreekt”, in een poging om de demonstranten te intimideren en de beweging te onderdrukken.

Toenemend politiegeweld

Er is al begonnen met nog meer wrede repressie. De politie heeft op 10 en 11 augustus vier demonstraties verboden, in het kader van een strategie om op sluipende wijze de staat van beleg in te voeren. Tegelijkertijd nam het politiegeweld in heel Hongkong op 11 augustus toe tot een nieuw niveau. Een jonge vrouwelijke demonstrante in Tsim Sha Tsui werd hard aangepakt en raakte verblind in één oog. In het metrostation van Tai Koo vuurde de politie van dichtbij pepperspray ballen af op demonstranten die de roltrap naar beneden namen. Naast de verwondingen die direct veroorzaakt werden door de peperballen, had deze roekeloze actie ook een stormloop kunnen veroorzaken.

De politie heeft traangas in het Tsuen Wan metrostation afgevuurd, wat in zo’n afgesloten ruimte blijvende schade aan de gezondheid van de passagiers kan veroorzaken. De politie van de Special Duties Unit, een antiterroristische eenheid, bleek zich te hebben vermomd als demonstranten en een brand in Causeway Bay te hebben aangestoken om chaos te creëren en de politie een voorwendsel te geven om demonstranten te arresteren. In North Point en Tsuen Wan vielen pro-regeringsgezinde criminele bendes zonder onderscheid demonstranten en voorbijgangers aan. De wreedheden van de politie zijn te talrijk om op te lijsten.

Terwijl de repressie steeds wreder wordt, zullen de CCP en het Hongkongse regime de situatie waarschijnlijk opnieuw verkeerd inschatten en een terugslag krijgen. Het politiegeweld op 11 augustus werd de vonk voor de grootschalige ‘bezettingsdemonstraties’ op de luchthaven in de daaropvolgende twee dagen, die resulteerden in respectievelijk 180 en 400 geannuleerde vluchten (de luchthaven van Hongkong heeft ongeveer 800 vluchten per dag), waarbij de luchtvaartsector 600 miljoen HK$ (77 miljoen US dollar) verloor.

De belangrijkste reden dat deze beweging zonder leiderschap zich tot nu toe op zo’n hoog niveau heeft kunnen handhaven en nog steeds een enorme dynamiek heeft, is dat het waanzinnige politiegeweld steeds grotere en grotere massale woede uitlokt. Dit is vanaf het begin het geval geweest. Carrie Lam’s minachting voor de massa’s en het felle conflict buiten het gebouw van de Wetgevende Raad op 12 juni duwde op 16 juni twee miljoen mensen de straat op, voorlopig de grootste demonstratie uit de geschiedenis van Hongkong.

Op 21 juli heeft een bloedige aanval van pro-regeringsbendes op demonstranten en passagiers in het metrostation Yuen Long ertoe geleid dat ambtenaren en andere groepen op het internet protesteerden en uiteindelijk bijdroegen aan de historische algemene staking van 5 augustus. In het weekend van 11-12 augustus gingen grote aantallen burgers en jongeren de straat op en botsten met de politie, waarbij ze het verbod van de politie negeerden. Daarom zou een intensivering van de repressie door de politie de beweging zeer waarschijnlijk nog verder kunnen escaleren.

Sinds de betoging buiten het China Verbindingsbureau van de CCP in Hongkong in juli, heeft het Chinese regime een hardere houding aangenomen. In minder dan een maand tijd heeft het Bureau voor Hongkong en Macau Affairs Office, de belangrijkste overheidsinstantie die toezicht houdt op Hongkong, drie persconferenties gehouden om de massabeweging te veroordelen en de gewelddadige acties van de Hongkongse politie krachtig te steunen, waarbij ook werd gedreigd dat als de beweging doorgaat, de centrale regering zal optreden.

Tegelijkertijd heeft de CCP Carrie Lam opgedragen zich niet langer achter de schermen te verschuilen. De massa maakt een grapje dat Carrie Lam ‘in staking is gegaan en zich achter de politie verschuilt’. Nu is haar ‘wederopstanding’ met een nieuwe ‘macht’ en ‘vertrouwen’ alleen te danken aan de nieuwe orders van Peking, niet omdat het machtsevenwicht tussen de regering en de beweging echt veranderd is.

Gesteund door grote bedrijven

De CCP zet de grote zakelijke groepen in Hongkong onder druk in het gareel te komen. In tegenstelling tot tijdens de Paraplubeweging vijf jaar geleden, zijn de grote kapitalistische tycoons van Hongkong grotendeels stil gebleven de afgelopen twee maanden. Ze willen de CCP niet beledigen, maar tegelijkertijd zijn ze bang voor deze ongekende massabeweging. Veel mensen marcheerden op het New Town Plaza, een winkelcomplex in handen van het grootste conglomeraat van Hongkong. Ze protesteerden omdat het personeel de politie-aanval op demonstranten in het winkelcentrum op 17 juli mogelijk had gemaakt. Dit is ook de reden waarom de Harbour City, een ander groot winkelcentrum, onlangs een bericht bij de hoofdingang heeft geplaatst: “De politie komt niet binnen tenzij er een misdaad is.”

Maar nu verandert de situatie. Niet zo lang geleden waarschuwde de burgerluchtvaartadministratie van China Cathay Pacific Airways in Hongkong dat het voor vliegtuigbemanningen die zich aansluiten bij illegale protesten of deze steunen, verboden is het Chinese luchtruim binnen te komen. Vervolgens waarschuwde Cathay haar personeel dat als zij deelnemen aan illegale demonstraties, zij ontslagen kunnen worden. Tegelijkertijd heeft Cathay twee personeelsleden ontslagen omdat ze de vluchtinformatie van een Hongkongse politievoetbalploeg die naar China ging, hebben gelekt. Een Cathay-piloot die beschuldigd wordt van rellen is geschorst, wat betekent dat Cathay-bazen de piloot schuldig achten voordat de rechtbank een uitspraak doet.

Ondertussen overtuigde Carrie Lam vertegenwoordigers van grote bedrijven om een persconferentie bij te wonen om aan te tonen dat zij de steun van de kapitalisten heeft. Dit is het resultaat van de druk van de CCP. De CCP eist of bedreigt kapitalisten om zich tegen de massale protesten uit te spreken. Meer dan tien vastgoedontwikkelaars en Cathay Pacific hebben onlangs in de kranten hun steun voor de regering van Carrie Lam geadverteerd en eisen dat demonstranten “het geweld stoppen.”

Het lijdt geen twijfel dat deze publieke steunbetuigingen worden georganiseerd door de CCP, want nog niet zo lang geleden publiceerde ifeng.com, een Hongkongse mediagroep onder controle van de CCP, een artikel waarin de vier grote magnaatfamilies van Hongkong werden bekritiseerd vanwege hun “collectieve zwijgen”. De grote bedrijven van Hongkong hebben belangrijke commerciële belangen in China. Een vijfde van Cathay’s vluchten zijn bestemd voor China en een derde van de aandelen is in handen van Air China, een Chinese luchtvaartmaatschappij in staatseigendom. Air China is de op een na grootste aandeelhouder van Cathay en heeft vijf zetels in de raad van bestuur. John Swire & Sons (HK), de grootste aandeelhouder van Cathay, richt zich op het vasteland van China als belangrijkste markt.

Bovendien hebben deze grote concerns altijd vertrouwd op de dictatuur van de CCP om het ondemocratische politieke systeem van Hongkong in stand te houden, waardoor zij personeel agressiever kunnen uitbuiten en meer winst kunnen maken.

Andy Xie, een onafhankelijke econoom in China, zei in een interview met CNBC dat extreem hoge huizenprijzen een belangrijke reden zijn voor de massabeweging in Hongkong. De huizenprijzen in Hongkong zijn sinds 2003 gemiddeld verdrievoudigd, terwijl de loonsverhogingen tot stilstand zijn gekomen, en het is dan ook zeer moeilijk in te zien hoe jonge mensen enige hoop kunnen voelen. Andy Xie zei dat als de CCP de sociale en politieke crisis in Hongkong wil oplossen, zij “de macht van de tycoons moet wegnemen”. Het is duidelijk dat de CCP dit niet zal doen omdat de kapitalistische magnaten een van de belangrijkste pijlers zijn van het bewind van de CCP over Hongkong.

Zoals de Britse Financial Times (13 augustus 2019) zei, heeft de CCP de controle over Hongkong “uitbesteed” aan deze kleine groep oligarchen die de economie van Hongkong volledig beheersen. Het grootkapitaal vertrouwt op het ondemocratische systeem van Hongkong om de levensstandaard en de rechten van de werkenden te onderdrukken, en verzet zich tegen een achturige werkdag, universele pensioenrechten, grootschalige woningbouw en aanzienlijke verhogingen van het minimumloon, wat heeft geleid tot zeer ernstige welvaartsongelijkheid, overwerk, een huisvestingscrisis en de ineenstorting van de openbare diensten. In deze kwesties staan de kapitalisten achter de CCP.

Daarom moet de massabeweging niet alleen strijden tegen het autoritaire regime en het geweld van de politie en de bendes, maar moet zij ook de kapitalisten aanpakken die zich achter het regime scharen. Dit onderstreept dat de beweging een nieuwe richting nodig heeft. Om de huidige politieke impasse te doorbreken, die gepaard gaat met escalerend politiegeweld, een einde te maken aan de heerschappij van de tycoons en echte democratie te bereiken onder controle van de meerderheid van de arbeidersklasse, is het noodzakelijk dat de georganiseerde arbeidersklasse de hoofdrol in de beweging op zich neemt.

Nieuwe algemene staking voorbereiden

De staking van 5 augustus, waaraan 350.000 mensen deelnamen, was een goed begin. Het was de eerste echte politieke staking in Hongkong in bijna 100 jaar. Dit ondanks het feit dat de staking niet werd uitgeroepen of geleid door de vakbonden, die een zeer kleine rol speelden. Tot 90 procent van de stakingen werd niet door een vakbond georganiseerd, maar volgde veeleer op stakingsoproepen op sociale media. De beweging moet zich nu voorbereiden op een nieuwe, uitgebreidere algemene staking. Maar een nieuwe algemene staking moet worden georganiseerd via stakingscomités op de werkplekken, om de aarzelende of angstige werknemers te overtuigen door de kracht van de organisatie te tonen.

Tegelijkertijd is ook de studentenstaking die nu wordt voorbereid van groot belang. Een grootschalige studentenstaking kan de strijd van werkenden stimuleren. Een nieuwe ronde van arbeiders- en studentenstakingen is in veel opzichten van vitaal belang voor de hele campagne.

Recente doorgaans online gevoerde debatten binnen de beweging over een ‘groot podium’ (in het verleden symbool voor de centrale leiding van de pandemocraten, maar dan op een zeer bureaucratische top-down manier) geven aan dat de beweging een crisis van leiderschap kent. De huidige beweging heeft geen leiderschap en de burgerlijke pandemocraten hebben amper gezag in de beweging. Maar de pandemocraten proberen van de huidige impasse te profiteren om de controle terug te winnen.

Veel demonstranten zijn de conflicten van de afgelopen weken – met de politie maar ook intern – moe. Dit betekent niet dat de beweging aan kracht verliest, maar veel betogers hebben vragen bij conflicten met de politie zonder specifiek doel en zonder concreet resultaat. Er zijn bovendien meer en meer aanwijzingen dat de politie, vermomd als demonstranten, bewust conflicten uitlokt om een excuus voor repressie te creëren (zoals het incident waarbij twee Chinezen vanop het vasteland werden aangevallen op de luchthaven op 13 augustus).

Veel betogers beginnen dan ook te hopen op een terugkeer naar vreedzame demonstraties onder leiding van de pandemocraten. Zowel vreedzame demonstraties als recente protesten buiten de politiebureaus zijn acties die de beweging zou moeten ondernemen. Terecht wordt krachtig geprotesteerd tegen politiegeweld en willekeurige politieke arrestaties, en het staat buiten kijf dat de politie voor het overgrote deel verantwoordelijk is voor de straatgevechten. Zoals de demonstranten zeggen: “geen politie, geen geweld”.

De beweging heeft organisatie en echt leiderschap nodig om een duidelijke richting aan te geven, maar de pandemocraten hebben nog nooit zo’n leiderschap getoond in de democratische strijd in Hongkong. In plaats daarvan hebben ze steevast geprobeerd de strijd af te remmen, omdat hun perspectief hervorming is en niet revolutie, het sluiten van een overeenkomst met het regime, en ze zijn daarom bezorgd over het feit dat de beweging “te ver gaat” en buiten hun macht ligt.

Dat de pandemocraten hun leiderspositie hebben verloren, is een van de redenen waarom de huidige beweging tot vandaag in staat is geweest om door te gaan en zo’n enorme macht heeft verworven. Maar dit gedecentraliseerde en leiderloze model stuit nu op zijn grenzen. De beweging moet worden georganiseerd en de organisatiemethode moet democratisch zijn, waarbij leiders worden gekozen en herkozen via democratische structuren, om te voorkomen dat een kleine kring van pandemocratische politici en beroemdheden uit de sociale media de beweging van bovenaf controleert.

De opbouw van een georganiseerde arbeidersklasse binnen de beweging kan een kritisch kader bieden voor de organisatie van de hele beweging. Tegelijkertijd moeten we ook een politieke reactie organiseren op de toenemende dreiging van een overname door het Chinese leger. Op 15 augustus verschenen er Chinese legervoertuigen op de straten van Hongkong. In de huidige zeer gespannen situatie is dit geen ‘onbedoelde stap’.

Op Twitter schreef Trump dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hadden bevestigd dat de CCP troepen naar de grens tussen Shenzhen en Hongkong stuurde. Hoewel Xi Jinping op dit moment niet van plan is om het Chinese leger te gebruiken, zal hij deze optie niet volledig opgeven. Naarmate de beweging zich verder ontwikkelt, kan de CCP niet alleen op de politie vertrouwen om de situatie te controleren.

Hoe kan de Hongkongse beweging zich verzetten tegen het CCP-regime, de grootste dictatuur ter wereld? Om te winnen moet de beweging een oprechte oproep doen aan de Chinese arbeidersklasse om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen de dictatuur die de massa’s aan beide zijden van de grens onderdrukt. Het is duidelijk dat de massabeweging van Hongkong alleen de CCP niet kan verslaan.4

Geen vertrouwen in Westerse regeringen

Niemand mag van de regeringen van de VS, Europa of Taiwan verwachten dat zij de bevolking van Hongkong echte hulp bieden. Met inbegrip van Trump en Tsai Ing-wen, hanteren de westerse en Taiwanese regeringen in hun eigen land antidemocratische en asociale agenda’s. Chinese nationalisten gebruiken voorbeelden van politiegeweld in de VS en Europa om staatsrepressie in China en Hongkong te ‘rechtvaardigen’.

Trump zei eerder dat de massabeweging in Hongkong een “oproer” was en kreeg hiervoor lof van de CCP. Op de G20-top eind juni heeft Trump bewust vermeden over Hongkong te praten om Xi Jinping niet te beledigen.

Als gevolg van het conflict tussen de VS en China hebben de VS en de Europese regeringen meer druk uitgeoefend op de CCP op het gebied van mensenrechtenkwesties in een poging om de CCP te overtuigen tot economische en handelsconcessies. Trump schuift nu op onder druk van de Amerikaanse heersende klasse. Hij zegt: “China wil een handelsovereenkomst sluiten, maar moet Hongkong eerst ‘humaan’ behandelen.” Maar hij beschreef Xi ook als “een groot leider die zeer veel respect heeft voor zijn volk.” Voor de massa’s in China en Hongkong is er niets belachelijker of ironischer dan dit. Als de CCP bereid is concessies te doen op het gebied van handelskwesties, zal Trump het niet erg vinden om Hongkong ‘op te offeren’.

De enige echte steun waarop de Hongkongse massabeweging kan rekenen, zijn de gewone werkenden in China en de rest van de wereld. De beweging moet een beroep doen op de strijdbare Chinese arbeiders en jongeren voor een gezamenlijke strijd tegen de dictatuur van de CCP, om een einde te maken aan de uitbuiting en alle sociale onrechtvaardigheden die dit autoritaire kapitalistische systeem betekent voor zowel Chinese als Hongkongse arbeiders en jongeren. Dit betekent dat we moeten strijden voor een democratisch socialistisch alternatief dat gebaseerd is op de behoeften van de samenleving en de meerderheid van de arbeidersklasse in plaats van op de superwinsten van de kapitalistische tycoons en de CCP-elite.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top