Home » Artikelen » Studenten zwaar getroffen door coronacrisis. Voor invoering van een studieloon!

Studenten zwaar getroffen door coronacrisis. Voor invoering van een studieloon!

Vorige week twitterden studenten massaal naar Tweede Kamerleden om alarm te slaan over hun financiële situatie. Doordat veel studenten tijdens de coronacrisis hun bijbaan kwijtraken, missen zij gemiddeld zo’n 500 a 600 euro per maand, vaak de helft van hun inkomen en daarmee daadwerkelijk noodzakelijke inkomsten voor levensonderhoud. Er moet een structurele oplossing komen: invoering van een studieloon dat de daadwerkelijke kosten van levensonderhoud dekt!

De NOW, de compensatieregeling die er is voor werkgevers komt in de praktijk niet aan bij studenten. In theorie geldt deze NOW regeling voor iedereen, maar in de praktijk vallen veel flexwerkers, waaronder studenten buiten de boot. Zij worden in veel gevallen zonder pardon aan de kant gezet. Zo wordt er vaak niet meer ingeroosterd, simpelweg ontslagen of wordt verwezen naar vakantie-uren of de mogelijkheid om extra te gaan lenen.

70% van de studenten heeft een bijbaan, een aandeel dat blijft stijgen. Gemiddeld werken studenten 17 uur per week, maar uitschieters naar 24 of zelfs 32 uur komen vaak voor. Die stijgende trend valt makkelijk te verklaren. Het totale prijskaartje van wat het kost om jong te zijn, blijft stijgen en dat in tegenstelling tot de lonen van onze ouders of de tegemoetkomingen van de overheid. Deze studentenbanen hebben een negatieve impact op de studieresultaten, maar toch worden we gedwongen steeds vaker te werken.

De druk die onze bijbanen daarmee uitoefenen op onze mentale gezondheid en studieprestaties is enorm. Het toenemende aantal studenten dat werkt oefent niet alleen een druk uit op ons. Studenten worden ingezet als goedkope arbeidskrachten, en verdringen daardoor gewone werknemers uit hun baan of zorgen ervoor dat  ze een lager loon krijgen. Waarom zou een werkgever kiezen voor een arbeider als hij kan kiezen voor een goedkopere, nog meer flexibele student die niet georganiseerd is in een vakbond?

Dat is niet de schuld van de studenten, want die moeten wel ergens aan geld komen, maar de schuld van het kapitalistisch systeem dat werkgevers verplicht de loonkosten zo laag mogelijk te houden om hun eigen winsten veilig te stellen en de concurrentiestrijd niet te verliezen. Dat kapitalistisch systeem bevindt zich vandaag in diepe crisis, ten koste van alle jongeren en werkenden op deze planeet.

Het nieuwe coronavirus toont heel expliciet aan hoe afhankelijk studenten zijn geworden van hun bijbanen. Velen onder ons kunnen onze huisvesting niet betalen, of mogen elke vorm van vrije tijd in de komende maanden vergeten. Studenten zouden zich enkel zorgen hoeven te maken over hun studies. Studenten die hun bijbaan verloren, of zullen verliezen, moeten een inkomensgarantie krijgen. Zij die nog werken zouden, net als de rest van het personeel, recht moeten hebben op een risicopremie. Maar bovenal hebben we behoefte aan fatsoenlijke lonen, dat betekent minimaal 14€ per uur voor iedereen. Maar uiteindelijk is studeren een voltijdse baan, een studieloon is wat écht efficiënt zou zijn. Er is toch geld genoeg. Socialistisch Alternatief stelt daarom voor ons te organiseren en de strijd aan te gaan voor de volgende eisen:

+ Inkomensgarantie voor alle jongeren met inkomensverlies!
+ Minimum €14/u voor iedereen die werkt!
+ Student ben je voltijds: voor een studieloon!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top