Home » Artikelen » Zij de miljarden, wij de ontslagen!

Zij de miljarden, wij de ontslagen!

 

 

Afgelopen week maakte het kabinet de plannen voor het tweede steunpakket voor de covid-19 crisis bekend. Er wordt 13 miljard vrijgemaakt om de komende drie maanden bedrijven te steunen. Maar, anders dan bij het eerste steunpakket, kunnen bedrijven loonsteun ontvangen en tegelijkertijd zonder boete werkenden ontslaan! Terecht stellen de vakbonden dat dit een subsidie is op massa-ontslag. Weer wordt duidelijk dat dit kabinet er is voor de belangen van de ondernemers, niet die van ons. De vakbeweging moet hiertegen in actie komen, massaontslagen mogen we niet accepteren!

Door Barbara Veger, Rotterdam

Al eerder zagen we, dat bedrijven wegkwamen met het opstrijken van miljoenen of zelfs miljarden, en toch mensen gingen ontslaan. Booking.com maakte vorig jaar nog ruim 4 miljard euro winst, en ontving ook nog eens 2,2 miljard euro aan belastingkorting. De voorbije vijf jaar kocht Booking.com daarnaast voor 20 miljard euro aan eigen aandelen in. Toch maakte Booking.com gebruik van het eerste steunpakket. En inmiddels heeft de directie aangekondigd, dat ze werknemers gaan ontslaan! Bij zusterbedrijf Agoda alleen al vertrekken 1500 werknemers, een kwart van het personeelsbestand.

Of wat te denken van KLM? 1500 à 2000 tijdelijke contracten werden niet verlengd, tegelijkertijd krijgt KLM een staatssteun van 4 miljard euro! Als het niet tot zoveel ophef had geleid, had de topmanagers Pieter Elbers en Benjamin Smith van Air France-KLM ook nog eens een enorme bonus in de wacht gesleept…..

En dan zijn er nog bedrijven die van de coronacrisis misbruik maken om de lonen te verlagen. De Britse verzekeringsreus Aon vroeg zijn personeel in Nederland om 20% van het brutosalaris in te leveren. En dat terwijl het nu nog goed gaat met de verzekeringsmakelaar. Thermo Fisher Scientific vraagt de best betaalde schalen in Nederland drie maanden 5% tot 15% in te leveren. De rest van de circa tweeduizend werknemers wordt verzocht zesenhalve dag onbetaald verlof op te nemen, een salarisverlaging van zo’n 3%. Aon en Thermo Fisher boekten in het eerste kwartaal echter nog flinke winsten.

Ondertussen breken de werkloosheidscijfers al alle records. Nog nooit nam in één maand de werkloosheid zo snel toe, becijferde statistiekbureau CBS. ‘Een bloedbad’ volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. Het UWV heeft in de maand maart bijna 38.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, zo maakte de uitkeringsinstantie bekend. Dat zijn 42 procent méér nieuwe aanvragen dan in februari. En 53 procent meer dan vorig jaar maart. Vooral veel jongeren raakten vorige maand hun baan kwijt door de coronacrisis. Ruim 7.500 jongeren van 15 tot 25 jaar kwamen in de WW terecht, een stijging van 185 procent ten opzichte van de maand ervoor. Het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering is in maart met 56 procent gestegen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk en Inkomen.

Officieel is de werkloosheid nog laag, 3,4%. Maar Nic Vrieselaar van de Rabobank verklaarde dat een alternatieve berekening nu al tot een veel ongunstiger beeld van de arbeidsmarkt leidt. In april ontstond op de arbeidsmarkt het grote verschil tussen de afname van het aantal banen en de toename van de werkloosheid, doordat per saldo 119.000 mensen zich hebben teruggetrokken van de arbeidsmarkt, of hebben nagelaten zich aan te melden als werkzoekende. Die tellen niet mee als werkloze. Hij verklaarde dat de werkzame beroepsbevolking, ofwel het aantal banen, in februari, maart en april van dit jaar met 179.000 is afgenomen. ‘Als je dat voor de afgelopen drie maanden als werkloosheidsmaatstaf neemt, dan kom je in april al in totaal uit op 463.000 werkloze Nederlanders. Afgezet tegen de beroepsbevolking zou dat een ‘echte’ werkloosheid van bijna 5,0% betekenen, een stuk hoger dus dan de 3,4% van het officiële cijfer.’ Het zijn vooral flexwerkers, en dus jongeren, die de klos zijn. Dit blijkt ook uit de CBS-gegevens: bij jongeren onder de 26 jaar was de daling van het aantal banen met meer dan 104.000 het grootst. Veel jongeren zijn hun bijbaan kwijtgeraakt.

Alle voorspellingen wijzen er op, dat de werkloosheid nog verder zal toenemen. De komende drie maanden kunnen ZZP-ers opnieuw inkomenssteun ontvangen, maar daarna zullen velen van hen doorstromen naar de bijstand. En het steunpakket 2.0 zal ondernemers aanmoedigen over te gaan tot massaontslagen.

Het beste wat we kunnen doen, is ons organiseren en knokken voor elke baan! Het ledenaantal van de vakbonden is weer aan het stijgen. Ook bijvoorbeeld bij Booking.com sloten werkenden zich massaal aan bij de FNV. Als bedrijven beweren, dat ze niet anders kunnen dan massaontslagen doorvoeren om overeind te blijven, moeten ze eerst maar eens de boeken openen om te zien wat er met de winsten gebeurd is. Als bedrijven werkelijk het water aan de lippen staat, dan moeten ze geen subsidie op massa-ontslag krijgen, maar genationaliseerd worden onder controle van de werkenden om banen te behouden.

Nu is de tijd om je te organiseren op de werkvloer en in de vakbond! En om je aan je sluiten bij Socialistisch Alternatief / International Socialist Alternative, om te vechten voor een wereld waar economische crises, werkloosheid en armoede tot het verleden behoren!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top