Reactie door Socialist Alternative Minnesota

George Floyd is op 25 mei 2020 gestikt door de knie van een politieagent uit Minneapolis. De video van de moord op Floyd die door de Washington Post is vrijgegeven, laat duidelijk zien dat de politie heeft gelogen over het verzet van Floyd tegen de arrestatie. Hij werd vermoord omdat hij er “verdacht uitzag.” De gebeurtenissen rond de dood van George Floyd onthullen nog maar eens de dodelijke brutaliteit van de politie.

De politie arresteerde Floyd op agressieve wijze op basis van een rapport dat iemand in die buurt een vals biljet van 20 dollar probeerde te gebruiken. Naast het feit dat moord een afschuwelijke en onrechtvaardige reactie is op de loutere beschuldiging van een misdrijf van armoede, is Floyd’s moord een ijzingwekkend voorproefje van de reactie van de staat tijdens een steeds diepere economische crisis die heeft geleid tot bijna 40 miljoen werklozen. Op de video hoor je Floyd zeggen: ‘Ik kan niet ademen’. Dat doet op tragische wijze denken aan Eric Garner die in 2014 door de politie werd vermoord. De dood van Eric Garner droeg bij tot de opgang van de beweging Black Lives Matter.

Op enkele uren tijd barstte de diepe woede uit in protest en betoogden enkele duizenden mensen naar het lokale politiekantoor. De betogers kregen massale steun van de bevolking. Langs het parkoers van de betoging hingen overal solidariteitsberichten aan de deuren of ramen. Het protest werd beantwoord met traangas, rubberen kogels

Overdonderend gesteund en bijgewoond door de gemeenschap in het algemeen, hingen de huizen langs de marsroute in solidariteitsbanden aan hun deuren en veranda’s. Het protest werd beantwoord met traangas, foelie, rubberen kogels en flitsgranaten.

Om #JusticeforGeorgeFloyd te winnen, kunnen we niet vertrouwen op hetzelfde politieke establishment dat ons hier heeft gebracht. We moeten duidelijk zijn dat deze protesten de meest haalbare manier zijn om #JusticeforGeorgeFloyd te winnen en de aandacht te vestigen op de voortdurende realiteit van politiegeweld. We moeten de strijd uitbreiden met bredere mobilisaties voor gecoördineerde massadagen van actie waarbij de jongeren, de lokale gemeenschap en de bredere arbeidersklasse betrokken zijn. Het risico bestaat dat protesten zonder een duurzame, gecoördineerde structuur aan kracht inboeten. Een goed georganiseerde massabeweging is nodig in de strijd tegen het structurele racisme en de ongelijkheid waarin het politiegeweld plaatsvindt. Dit kan door eisen te stellen rond sociale programma’s, openbaar onderwijs en betaalbare huisvesting.

Geen vertrouwen in burgemeester Frey of de FBI

De reactie van de politie van Minneapolis (MPD) op deze protesten staat in schril contrast met het antwoord op gewapende ‘liberate the state’-protesten een week eerder. De reactie van de MPD verhoogt het risico dat rechtse burgerwachten zich aangemoedigd voelen om betogers te terroriseren, zoals het racistische burgerwachtgeweld tegen de actie aan een lokaal politiekantoor in 2015. De leider van de politievakbond in Minneapolis, Bob Kroll, is een fervent aanhanger van Trump en sprak zelfs op een Trump-meeting in 2019. Dit vergroot het risico dat Trump en rechtse krachten tussenbeide komen.

Om de gewelddadige repressie van de politie of de dreiging van extreemrechtse burgerwachten aan te pakken, zullen massa-organisaties zoals vakbonden de protesten moeten steunen en hun middelen moeten gebruiken om solidariteitscomités te organiseren om de betogers te beschermen. In een belangrijke blijk van solidariteit hebben de lerarenvakbonden van Minnesota en Minneapolis verklaringen afgelegd waarin ze de moord op Floyd veroordelen. Meer vakbonden zouden dit moeten doen!

Onder druk van de massale publieke verontwaardiging, en in het besef dat er geen vertrouwen is in de politie om zichzelf te onderzoeken, drong burgemeester Jacob Frey er al snel op aan dat de regionale autoriteiten en de FBI het onderzoek zouden leiden. Politici gebruiken deze tactiek om de onmiddellijke vervolging van de betrokken agenten te eisen en om bewegingen die strijden voor structurele veranderingen te beperken tot geïsoleerde incidenten.

Het moet ook duidelijk zijn dat de staatsautoriteiten en de federale instanties geen vrienden zijn van de arbeidersklasse, vooral niet van migranten en gekleurde gemeenschappen. Het Bureau voor Criminele Zaken van Minnesota was de organisatie die de moord op Philando Castille onderzocht en de weg vrijmaakte voor de vrijspraak van de officier. Andere methoden zoals een jury werken zelden, en resulteren in minder dan 2% van de gevallen tot aanklachten voor politiemoorden.

We moeten er niet op vertrouwen dat de FBI het beter zal doen. Opererend onder leiding van Donald Trump, die stelselmatig partij kiest voor moordende agenten en extreemrechtse krachten, heeft de FBI een geschiedenis van het terroriseren van arbeidersgemeenschappen zoals zijn spionageprogramma om lokale moslimjongeren te vervolgen, repressie tegen activisten voor inheemse rechten, en programma’s zoals COINTELPRO die zich met geweld richten op radicale bewegingen.

We moeten opkomen voor de onmiddellijke vervolging van de betrokken agenten, maar er moet ook een volledig onderzoek naar de politie komen. De moord op George Floyd volgt op de moord op Justine Damond in 2017, de moord op Jamar Clark in 2015 en de moord op Terrance Franklin in 2013, samen met nog veel meer andere incidenten.

Nu al wijzen politici elke structurele verandering af. Zo roept senator Amy Klobuchar uit Minnesota, één van de kanshebbers om kandidaat-vicepresident onder Joe Biden te worden, op tot een onderzoek “naar de betrokken individuen.” Dit gaat voorbij aan de gekende realiteit dat weinig agenten ooit vervolgd worden voor misdaden. Het wijst al de weg aan om niet op de brutale en racistische praktijken van de politie te moeten ingaan.

We hebben geen vertrouwen in burgemeester Frey of Trump’s FBI om gerechtigheid te bereiken. Hun voortdurende onvermogen om racistische politiepraktijken te stoppen en een einde te maken aan de diepgewortelde racistische vooroordelen in de wetshandhaving, toont aan dat er dringend behoefte is aan een volledig onafhankelijk, door de gemeenschap geleid, onderzoek naar de politie van Minneapolis, met inbegrip van de bevoegdheid om de prioriteiten van de ingezette middelen te wijzigen, mensen in dienst te nemen en te ontslaan. Deze bevoegdheden moeten worden uitgebreid tot een permanente, democratisch gekozen gemeenschapscontrolecommissie.

Het hele systeem is schuldig

Het stadhuis heeft slechts het minimum gedaan en dit alleen onder druk van de gemeenschap. Ondanks vele politiemoorden, besloten de autoriteiten om niet de politie aan te pakken maar om de roep naar gerechtigheid te bestrijden. Zelfs de ‘progressieve’ vleugel van het stadhuis slaagt er niet in om actie te ondernemen. In 2018 stemden de raadsleden Alondra Cano en Andrea Jenkins met Lisa Goodman, Abdi Warsame en Linea Palmisano tegen de uitbreiding van de bevoegdheden van de gemeenteraad om een grotere mate van toezicht te hebben op de politie van Minneapolis. Zij kozen de kant van politiechef Medaria Arradondo, wiens benoeming als eerste zwarte chef werd gezien als een progressieve maatregel op zich, en burgemeester Jacob Frey, die zich “onvermurwbaar verzette” tegen elke extra controle op de politie.

Terwijl bedrijven als supermarktketen Target een recordomzet neerzetten en bedrijven van Wall Street, zoals US Bank, hier hun hoofdkwartier hebben, besturen de Democraten in Minneapolis één van de meest ongelijke steden van het land. Het stadhuis verzette zich jarenlang tegen het minimumloon van 15 dollar per uur. Er was uiteindelijk zware druk van een groeiende beweging nodig om het minimumloon op te trekken. Jarenlang heeft het bestuur geprobeerd om wat er nog rest aan publieke huisvesting te privatiseren. Er werd de voorkeur gegeven aan een programma van het stimuleren van luxe-ontwikkeling vanuit het ongegronde idee dat er wel iets zou doorsijpelen naar de werkende klasse.  Een jaar geleden werden vijf mensen gedood in een brand in een hoogbouwflat die voorkomen had kunnen worden als de bouwvoorschriften van de stad de verhuurder hadden verplicht om een blusinstallatie te installeren. Onder het kapitalisme wordt de rechtsstaat gebruikt als voorwendsel voor de onderdrukking van arbeiders en arme gemeenschappen, en verdampt dan als het gaat om massale bedrijfsfraude door de miljardairklasse.

We kunnen een alternatief bouwen. Stel de zwakke punten in de aanpak van het bestuur van Minneapolis tegenover dat van Kshama Sawant, een socialistische gemeenteraadslid in Seattle. Ze is zo’n consistente stem voor de arbeidersklasse dat bedrijven zoals Amazon vorig jaar 1,5 miljoen dollar hebben uitgegeven om te proberen haar verkiezingscampagne te verslaan als wraak voor haar inspanningen om een beweging op te bouwen om een ‘Amazon Tax’ in te voeren op hun miljardenwinsten.

Kshama Sawant is ook een consistente stem tegen politiegeweld, ze verzet zich tegen de verdere militarisering van de politie van Seattle en stemde als enige “nee” op de gemeenteraad tegen een politiecontract dat het toezicht op de politie verder beperkte. Dit maakte het establishment van de Democratische Partij en de rechtse leiding van de politievakbond woedend, waardoor ze naast de grote bedrijven campagne voerden tegen Kshama in de laatste verkiezingen. Stel je voor wat we in tijden als deze zouden kunnen doen met een verkozene in Minneapolis die het als zijn of haar taak ziet om bewegingen voor sociale gerechtigheid te vertegenwoordigen!

We moeten er alles aan doen om de protesten op te bouwen om gerechtigheid voor George Floyd af te dwingen.

Socialist Alternative eist:

  • Vervolg de politie, arresteer onmiddellijk de vier agenten die betrokken waren bij de moord op George Floyd en klaag ze aan.
  • #JusticeforGeorgeFloyd – Massale gecoördineerde protesten en actiedagen die jongeren en arbeiders betrekken bij de planning en mobilisatie.
  • Geen vertrouwen in burgemeester Frey of de FBI van Trump. Voor een door de gemeenschap geleide herstructurering van de politie, met ook de mogelijkheid om personeel af te danken en aan te nemen en de prioriteiten van de middelen te herzien.
  • Armoede is staatsgeweld – Politiegeweld maakt deel uit van het kapitalistische systeem, dat berust op structureel racisme en ongelijkheid. Belast de rijken om te investeren in groene jobs, sociale programma’s, openbaar onderwijs en permanent betaalbare sociale huisvesting.
  • Het hele systeem is schuldig zei Malcolm X: “Je kan geen kapitalisme hebben zonder racisme.” Om duurzame verandering af te dwingen, moet de strijd tegen het politieracisme en het politieke establishment worden uitgebreid tot een strijd tegen het kapitalistische systeem zelf.