Home » Artikelen » Antiracisme » JusticeforGeorgeFloyd: Verslagen protestacties in Den Haag en Rotterdam

JusticeforGeorgeFloyd: Verslagen protestacties in Den Haag en Rotterdam

Foto: Thomas van den Berg

Demonstratie in Den Haag op 2 juni, door Fabrice:

De demonstratie verliep heel goed goed. Ik denk dat er veel mensen waren. In de pers werd een aantal genoemd van tussen de 2000 en 3000 mensen. Het Malieveld was niet helemaal gevuld, maar toch tenminste voor twee derde. Maar het was nog steeds veilig genoeg; ik denk niet dat er een risico voor besmetting was – we stonden erg verspreid en bijna iedereen droeg een mondkapje. De aanwezigen waren erg jong, waarschijnlijk voornamelijk studenten, en zeker 80% waren dertigers of jonger.

De sprekers gingen verder dan alleen de moord op George Floyd aankaarten, en spraken over politiegeweld en racisme in het algemeen, met bijvoorbeeld verwijzingen naar de namen van slachtoffers in vergelijkbare situaties, het Europese kolonialisme, en hedendaagse thema’s als racistisch profileren, black face en Zwarte Piet, en legden ook het verband met andere vormen van discriminatie (huidskleur, religie, etniciteit, seksuele oriëntatie, gender enz.). Op een gegeven moment werd ook de slogan “all the power to the people” gescandeerd.

Veel mensen hadden hun eigen protestbordjes meegebracht. De meesten verwezen naar de gebeurtenissen in de VS zoals “I can’t breathe”, “get your knee off my neck”, “justice for George Floyd” etc. Veel anderen waren over racistisch onrecht en politiegeweld (“black lives matters” en het symbool daarvan, “white silence is violence”, “no justice no peace”, etc.). Een paar waren wat hippie-achtig, zoals “love” or “power of love”, maar dat waren er niet veel.

Het was denk ik kort na 19.00 uur voorbij. Aan het einde knielde iedereen, een protestgebaar dat voor het eerst werd uitgevoerd door de Amerikaanse football speler Colin Kaepernick, en dat synoniem is geworden met de Black Lives Matter beweging.

 

Demonstratie in Rotterdam op 3 juni, door Christy:

Het was goed om zoveel jongeren op de demonstratie te zien, die zeer aandachtig naar de sprekers luisterden en in het algemeen, in tegenstelling tot het beeld dat de media gaven, zich gedisciplineerd aan social distancing hielden. De meesten hadden mondkapjes op, wat zeer verstandig was en ook symbolisch. De aanwezigen waren een goede vertegenwoordiging van de Rotterdamse jongeren, van alle etniciteiten en genders.

Ik kom zelf uit de VS, en hiervoor had ik me niet gerealiseerd dat jongeren in Europa ook zo gepassioneerd zijn over politiegeweld en racisme. Maar als ik de emoties van de menigte observeerde, zag ik geen verschil met de emoties in de VS en over de hele wereld. Ze gebruikten dezelfde slogans: “Black Lives Matter”, “No Justice No Peace”, en verbonden hun eigen ervaring met raciale profilering, racisme en politiegeweld met wat er gebeurt in de VS. Er waren ook mensen die uitten dat ze niet wilden worden vermoord door de politie omdat ze geboren zijn als zwarte. De stemming varieerde van verdrietig tot woedend tot somber.

Als leden van Socialistisch Alternatief hebben we een pamflet verspreid, dat de strijd tegen racisme verbindt met de strijd tegen het kapitalisme. Hoewel het moeilijk was om echt te discussiëren met mensen vanwege social distancing, leek het pamflet goed ontvangen te worden.

De organisatoren hadden de demonstratie goed voorbereid. Ze hadden x-tekens voor social distancing gezet op alle grote terreinen en mensen stonden ook op deze kruizen. Vooral in het hoofdgebied hielden mensen zich wel degelijk aan social distancing. De grootste groep van de demonstratie in Rotterdam heeft een goed voorbeeld gegeven voor toekomstige demonstraties.

Het is natuurlijk belangrijk om protesten zo veilig mogelijk te organiseren. Maar de rechtse politici die de demonstranten die niet genoeg afstand konden houden bekritiseren zijn hypocriet. Ze willen de pandemie misbruiken om democratische rechten aan te vallen, terwijl zij totaal niet in staat waren adequaat te reageren op de covid-19 uitbraak, die bijna 6000 mensen in Nederland het leven heeft gekost vóór er enige demonstratie was, en velen van deze doden hadden voorkomen kunnen worden. Tientallen jaren lang hebben regeringen bezuinigd op de zorg; ze waren niet voorbereid op de pandemie en reageerden traag, zelfs toen de eerste doden in Nederland vielen. Nu wordt de economie weer heropend, ook al is dat riskant, maar er valt geld te verdienen…. Voor mijn kameraad Peter die met mij meekwam, was het veiliger om naar de demonstratie te gaan dan zijn dagelijkse werk als treinconducteur te doen.

Ik denk dat het belangrijk is deze beweging te verbinden met andere bewegingen, zoals die voor 14 euro minimumloon en die tegen huurverhogingen. Deze kwesties zijn allemaal met elkaar verbonden, want het zijn mensen met een andere huidskleur die het meeste te maken hebben met lage lonen en het gebrek aan betaalbare huisvesting. Racisme verdeelt ons en kan mensen tegenhouden om gezamenlijk de strijd aan te gaan rond deze kwesties. Ik hoop dus dat partijen als de SP en de vakbonden zullen aansluiten bij deze beweging en deze zullen verbinden met sociale kwesties.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top