Zorgbetoging in Brussel afgelopen zondag. Foto: Liesbeth

Terwijl in Brussel duizenden zorgwerkers betoogden om meer middelen en meer collega’s in de zorg te eisen, wilde extreemrechts afgelopen zondag in Mechelen betogen. Dat was tegen het zogenaamd ‘linkse’ beleid dat er is of zou komen met de ‘Vivaldi-coalitie’, een combinatie van burgerlijke coalitiepartijen die in België een regering proberen te vormen.

Artikel van blokbuster.be

Rare jongens, die extreemrechtsen! Wat is er ‘links’ aan een beleid dat stelselmatig de winsten voor alles centraal stelt en zelfs onze gezondheid daaraan opoffert, zoals de duizenden zorgwerkers in Brussel terecht opmerkten? Wat is er ‘links’ aan een beleid dat al jarenlang bespaart op zorg, de pensioenleeftijd verhoogde en onze lonen ondermijnt? Wat was er links aan een regering die bestond uit partijen die zich allemaal als ‘centrum’ of ‘rechts’ omschreven?

Mogelijk zal de volgende regering onder druk van de crisis en de breed gedragen solidariteit met onder meer het zorgpersoneel gedwongen zijn om wat toegevingen te doen inzake investeringen in zorg en pensioenen. Maar een fundamentele breuk met het rechtse beleid komt er niet: Vivaldi zal de belangen van de grote bedrijven en de winsten dienen. De afgelopen jaren is er onder opeenvolgende regeringen (met zowel de Vivaldi-partijen als de Zweedse partijen) een explosie van armoede geweest: in 2000 waren ruim 90.000 Belgen afhankelijk van voedselbanken, vandaag zijn dat er bijna 200.000.

Voor extreemrechts gaat het echter niet over hoe asociaal het beleid is. Onder het mom van oppositie tegen het huidige beleid, komt extreemrechts zelden verder dan geroep tegen migranten en vluchtelingen. We zagen dit eerder in Oostende, waar 300 betogers optrokken met slogans als ‘Islamieten parasieten’.

Sinds wanneer zouden de migranten en vluchtelingen verantwoordelijk zijn voor het gevoerde beleid? Het is niet dat de rechtse Zweedse regering bekend stond als pro-asielzoeker. Onder aanvoeren van Theo Francken werd de repressie tegen vluchtelingen enkel nog meer opgedreven. De redenen waarom mensen vluchten aanpakken (oorlog, ellende …), staat niet op de agenda van rechts en extreemrechts, waardoor enkel repressie en ontmenselijking van vluchtelingen overblijven.

Ook deze tegenstrijdigheid dringt niet door tot extreemrechts. De haat tegen alles wat ze ‘vreemd’ vinden, is te groot om na te denken over wie er vandaag verantwoordelijk is voor het beleid en welke belangen daarbij gediend worden. Neen, het grootkapitaal of de oorlogsindustrie worden steeds ongemoeid gelaten.

De actie die extreemrechts afgelopen zondag in Mechelen wilde houden, is gestopt door de politie. Extreemrechts beweerde over een grote steun te beschikken, maar kon amper volk op de been brengen voor een actie met slechts één boodschap: racisme en haat. In Brussel wilden de autoriteiten dezelfde coronaregels inroepen om het zorgprotest te verbieden. Druk van onderuit, met onder meer een open brief ondertekend door meer dan 1000 zorgwerkers, maakte dat het protest alsnog werd toegelaten. Het werd evenwel aan banden gelegd door een politie-optreden dat tot doel had om het recht op protest de kop in te drukken. Er waren 7000 aanwezigen, wat meer is dan op de grote extreemrechtse ‘Marrakesh-mars’ van 2018.

Wij zijn tegenstanders van extreemrechts en vinden dat pogingen uit die hoek om zich te organiseren en op straat te manifesteren met antifascistisch verzet en mobilisatie moeten beantwoord worden. Als deze bende zich sterk voelt, zullen ze overgaan tot fysiek geweld tegen wie er anders uitziet maar ook tegen wie, zoals het zorgpersoneel, actief ingaat tegen het rechtse beleid van de traditionele politici. We zullen antifascistische acties moeten opzetten!

Afgelopen zondag zagen we het verschil tussen links en extreemrechts verzet tegen het huidige beleid. Terwijl links met duizenden opkwam voor meer middelen voor zorg, trok extreemrechts van leer tegen migranten en vluchtelingen. Wie is er echter verantwoordelijk voor de tekorten in de zorg of de lage pensioenen: de vluchtelingen of de rechtse politici die het beleid voeren dat big business hen oplegt?