Home » Artikelen » Foutje van Stieneke van der Graaf

Foutje van Stieneke van der Graaf

Doordat ChristenUnie kamerlid Stieneke van der Graaf per ongeluk VOOR stemde, is een motie in de Tweede Kamer aangenomen voor een structurele verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers. Natuurlijk gaat het kabinet echt niet de wil van het parlement uitvoeren, want Stieneke van der Graaf had als trouw lid van de regeringspartij ChristenUnie, TEGEN moeten stemmen. Zover dus het ”sociale” gedeelte van de neoliberale Christelijke partij. De motie is dus aangenomen, maar wordt niet uitgevoerd door het rechtse kabinet. Want voor zorgwerkers is gewoon geen geld beweert VVD minister: Tamara van Ark. Dit is natuurlijk een keiharde leugen, want voor de KLM was drie miljard euro beschikbaar. Het zijn politieke keuzen die gemaakt worden en dit kabinet kies niet voor de werkende klasse, maar voor kapitalistische bedrijven.

Het moet best pijnlijk geweest zijn voor Stieneke van der Graaf. Als politicus van een regeringspartij ben je verplicht om de lijn van Mark Rutte te steunen. Natuurlijk had mevrouw van der Graaf graag TEGEN gestemd, want voor zorgwerkers is geen extra geld (voor grote bedrijven altijd). Mark Rutte maakt zich echter geen zorgen om deze kleine vergissing van het ChristenUnie kamerlid. Zijn regering gaat toch niet de motie van het parlement uitvoeren. PVV en SP zijn terecht woedend, maar kunnen als oppositiepartijen niets uitrichten. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie blijven strak vasthouden aan hun visie dat miljarden subsidies er alleen zijn voor grote bedrijven zoals KLM. Voor de zorgwerkers die aan het front staan om Covid-19 te bevechten, beweert Rutte geen extra geld voor te hebben.

Natuurlijk krijgen zorgwerkers veel loof van de regeringspartijen. Echter het is de VVD, CDA, D66 en ook PvdA geweest die jaren hebben bezuinigd op de zorg. De markt moest gaan heersen, ziekenhuizen dienen te concurreren met elkaar. Langzaam zou Nederland richting het Amerikaanse systeem moeten, waarin de kwaliteit van zorg bepaalt wordt door hoeveel geld je ervoor wilt/kunt betalen. Dan krijgen de rijken de beste zorg en de armste bijna niets. De basiszorg is al door Mark Rutte steeds verder uitgekleed, om nog maar te zwijgen over het eigen risico van 385 euro.

Revolutionair socialisten staan voor gratis zorg. Dat is mogelijk door een einde te maken aan de zorgverzekeraars en de marktwerking. Een nationaal zorgfonds is een stap in de goede richting, echter een Nationaal Gezondheidssysteem zoals in Groot Brittannië is de beste oplossing. Alleen dan moet zo’n systeem wel onder controle van zorgwerkers en patiënten staan. Ook moet de overheid er voldoende geld in stoppen, wat dus in Groot Brittannië niet het geval is. Gratis zorg is mogelijk, dat bewezen ook de stalinistische landen. Ondanks de beperkingen van het stalinisme (bureaucratie bepaalt, geen democratische participatie) werden de Sovjet-Unie, de DDR en zelfs Cuba geprezen om hun gezondheidssysteem voor iedereen.

Stieneke van der Graaf zorgde voor een meerderheid in de Tweede Kamer, voor een motie dat een structurele verhoging van de salarissen van zorgmedewerkers nastreeft. Natuurlijk gaat het kabinet van Mark Rutte de motie niet omzetten in daad. Want het was allemaal een foutje van de ChristenUnie politicus, de ”sociale Christelijke” partij van Nederland!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top